Sida

Fler får sol-el i Afrika och Asien med Sidastödda lån

Dela
Genom ett nytt samarbete ska biståndsmyndigheten Sida öka tillgången till smarta solcellslösningar för människor utanför det fasta elnätet i Afrika söder om Sahara och i Asien. Satsningen ska ge 2,3 miljoner människor tillgång till moderna energitjänster. Totalt möjliggörs investeringar på 4,4 miljarder kronor.
Elförsörjning utanför fasta elnätet i Ngwerere i utkanten av Zambias huvudstad Lusaka, via Beyond the Grid Fund for Africa som erbjuder resultatbaserad finansiering. Foto: Sida
Elförsörjning utanför fasta elnätet i Ngwerere i utkanten av Zambias huvudstad Lusaka, via Beyond the Grid Fund for Africa som erbjuder resultatbaserad finansiering. Foto: Sida

El minskar fattigdomen

Tillsammans med investeringsfonden Mirova Gigaton Fund och Sidas norska motsvarighet Norad möjliggörs utlåning till företag som levererar småskaliga ellösningar i Afrika och Asien. Dessa småskaliga och fristående elnät och hemmasolsystem i byar ska ge människor ökad tillgång till soldriven energi som förenklar livet. Lösningarna ska även bidra till batterilagring av el och att ersätta dieseldrivna generatorer för små och medelstora företag.

Satsningen ska bidra till ökad tillgång till moderna och rena energitjänster. Tillgång till energi är en förutsättning för fattigdomsbekämpning och utveckling. Det möjliggör jobb, bidrar till ökade inkomster och högre produktivitet. Samtidigt ger det miljövinster, bland annat genom ökad motståndskraft mot klimatförändringar.

Marknadsmässiga energilösningar

– Det är viktigt att energilösningar kommer på plats som ger människor och mindre företag möjlighet att öka både inkomster och motståndskraft mot klimatförändringar. Genom stödet bidrar Sida till att öka marknadsmässiga energilösningar som även är socialt- och miljömässigt hållbara. Vi vill stimulera en god cirkel där ökade inkomster ger ökad levnadsstandard och produktivitet, säger Henrik Riby, rådgivare på biståndsmyndigheten Sida.

Sida har ställt ut en garanti till Mirova Gigaton Fund som reducerar risken för investerarna som valt att investera i fonden. Sida garanterar en risk på maximalt 590 miljoner kronor, vilket möjliggör utlåning upp till 4,4 miljarder kronor från fonden till företag som beviljas lån. Garantin har gjorts under Sidas regionala strategier för Afrika och Asien samt i samarbete med norska biståndsmyndigheten Norad.

2,3 miljoner får tillgång till el

Genom stödet räknar Sida att fler än 2,3 miljoner människor kommer att få förbättrad tillgång till moderna energitjänster och att mer än en halv miljon arbetstillfällen kommer att skapas. Ytterligare fördelar är att 3,8 miljoner ton koldioxidutsläpp kan undvikas. Dessutom bidrar investeringarna genom fonden även till hälsovinster genom minskade partikelutsläpp och ökad jämställdhet, då det skapas fler arbetstillfällen för kvinnor.

Sida finansierar flera liknande insatser för att nå de globala målen om global tillgång till energi:

  • Beyond the Grid Fund for Africa, som erbjuder resultatbaserad finansiering för sol-el utanför fasta elnätet
  • GET.pro, som genom transaktionsrådgivning bidrar till projekt och bistår regeringar och myndigheter att förbättra en hållbar energitransition
  • ESMAP, Världsbankens energirådgivningsprogram, som underlättar för och inkluderar samhällen, myndigheter, privat sektor, civilsamhällesorganisationer och givare

Fakta bristen på el i Afrika

Över 770 miljoner människor i Afrika söder om Sahara och Asien saknar tillgång till elektricitet och mångdubbelt fler lider av återkommande strömavbrott. Finansieringsgapet är stort. Internationella energiorganet IEA bedömer att det för Afrika söder om Sahara krävs en sjufaldig ökning av dagens finansiering för att uppnå målet om allmän tillgång till elektricitet till 2030.

Så arbetar Sida med garantier

Sidas arbete inom hållbar energi

En enda solcellsplatta förändrade hela livet

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika 2022–2026

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Asien och Oceanien 2022–2026

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Elförsörjning utanför fasta elnätet i Ngwerere i utkanten av Zambias huvudstad Lusaka, via Beyond the Grid Fund for Africa som erbjuder resultatbaserad finansiering. Foto: Sida
Elförsörjning utanför fasta elnätet i Ngwerere i utkanten av Zambias huvudstad Lusaka, via Beyond the Grid Fund for Africa som erbjuder resultatbaserad finansiering. Foto: Sida
Ladda ned bild
Beyond the Grid Fund for Africa erbjuder resultatbaserad finansiering för sol-el utanför fasta elnätet, här i Ngwerere i utkanten av Zambias huvudstad Lusaka. Foto: Sida
Beyond the Grid Fund for Africa erbjuder resultatbaserad finansiering för sol-el utanför fasta elnätet, här i Ngwerere i utkanten av Zambias huvudstad Lusaka. Foto: Sida
Ladda ned bild

Om

Sida
Sida
Rissneleden 110
174 57 Sundbyberg

08-698 50 00https://www.sida.se
Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Rekordstora stöd till miljontals krigsdrabbade ukrainare24.2.2023 12:21:55 CET | Pressmeddelande

Det har gått ett år sedan Ryssland fullskaliga invasion av Ukraina. Ett år fyllt av svårt mänskligt lidande och stora utmaningar. 14 miljoner ukrainare är på flykt, 6,5 miljoner i det egna landet. Sida har stöttat med rekordstora humanitära stöd på 545 miljoner kronor till Ukrainas långsiktiga utvecklingssamarbete med 457 miljoner under 2022. Samtidigt har Sidas långsiktiga bidrag till samhällsreformer ökat motståndskraften, återställt krigsskador och gett befolkningen tillgång till samhällsservice under krigstid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum