Läkemedelsverket

Flera godkända läkemedel mot covid-19

Dela

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har hittills godkänt sex läkemedel mot covid-19. Ytterligare fyra läkemedel är under utredning hos myndigheten, för att eventuellt godkännas för den europeiska marknaden.

Med kunskap, vägledning och påskyndade godkännandeprocedurer stöder Läkemedelsverket och de andra myndigheterna i EU en rad aktörer som försöker ta fram läkemedel mot covid-19.

 För att förhindra att människor insjuknar i covid-19 är vaccin fortfarande det bästa verktyget som finns att tillgå. Dessutom ser vi nu en ökande antal läkemedel som skulle kunna dämpa och förhindra ett allvarligt sjukdomsförlopp exempelvis för personer i riskgrupp som insjuknat och hamnat på sjukhus, säger Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket.

På kort tid har flera läkemedel godkänts av EMA, och fler är på väg att godkännas. Samtliga godkända läkemedel är receptbelagda för användning inom slutenvården.

Sex godkända läkemedel i EU för behandling av patienter med covid-19

  • Kineret – ges till patienter behöver syrgasbehandling och som riskerar att drabbas av svår syrebrist. Minskar immunförsvarets aktivitet.

  • Regkrona – ges till vuxna i tidigt sjukdomsskede som inte behöver syrgas och som har en ökad risk för att sjukdomen ska bli svår. En monoklonal antikropp som förhindrar viruset att tränga in kroppens celler.

  • Roactemra – ges i kombination med kortison till patienter som behöver syrgas. Minskar risken för dödsfall vid svår covid-19. Minskar immunförsvarets aktivitet.

  • Ronapreve – ges till vuxna och ungdomar i tidigt sjukdomsskede som inte behöver extra syrgas och som löper ökad risk för att sjukdomen ska bli svår. En monoklonal antikropp som förhindrar viruset att tränga in kroppens celler.

  • Veklury - ges till vuxna i tidigt sjukdomsskede som inte behöver syrgas och som har en ökad risk för att sjukdomen ska bli svår, och till vuxna och ungdomar med lunginfektion som kräver tillförsel av syrgas. Hindrar viruset från att föröka sig inuti cellerna.

  • Xevudy – ges till vuxna och ungdomar i tidigt sjukdomsskede som inte behöver extra syrgas men som löper ökad risk för att sjukdomen ska bli svår. En monoklonal antikropp som förhindrar viruset att tränga in kroppens celler.

Ytterligare läkemedel är under utvärdering. Det går i nuläget inte att säga när dessa läkemedel kan bli godkända för användning.

EMA har också granskat sju läkemedel och lämnat vägledande utlåtande om dessa, så kallade ”Article 5(3)-reviews”. Det innebär inte att de är godkända för användning mot covid-19, men ger en vägledning för eventuell användning nationellt inom EU.

Relaterad information

Läkemedel mot covid-19

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Milda och övergående biverkningar även för gravida20.1.2022 14:44:01 CET | Pressmeddelande

Graviditet kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. De vacciner mot covid-19 som används i Sverige är godkända att ges under hela graviditeten. Det finns inget som tyder på någon annorlunda risk för biverkningar efter vaccination av gravida kvinnor. Det har inte heller framkommit tecken på att vaccinationen mot covid-19 orsakar negativa effekter på graviditeten eller barnet.

Miljöskadlighet bör vägas in vid beslut om var läkemedel får säljas10.1.2022 11:09:28 CET | Pressmeddelande

Miljörisker bör vägas in när Läkemedelsverket bedömer om receptfria läkemedel för människa ska få säljas utanför öppenvårdsapotek. Läkemedelsverket har den 30 december 2021 redovisat regeringsuppdraget Miljöskadlighet för receptfria läkemedel och rekommenderar att ett miljökriterium ges samma relevans och dignitet som de kliniskt relaterade säkerhetskriterier som bedöms i dag.

Ett år sedan första vaccinet mot covid-19 godkändes20.12.2021 17:56:36 CET | Pressmeddelande

Den 21 december 2020 klubbade EU-kommissionen det formella godkännandet av vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech. Detta efter rekommendation från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Bara några dagar senare började vaccinet användas i Sverige, och idag har över 80% av svenska folket vaccinerats med minst två doser vaccin mot covid-19. Med dagens besked om Nuvaxovid finns snart fem godkända covidvacciner för användning på den svenska marknaden, liksom flera läkemedel för vården att använda vid behandling av covid-19.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum