Tekniska verken i Linköping

Förändrade elnätspriser 1 juli 2021

Dela

Tekniska verken i Linköping höjer elnätspriset med i genomsnitt 4 procent från och med 1 juli 2021, för att kunna fortsätta investera i och förbättra elnätet. Prishöjningen rör privatpersoner och mindre företag och verksamheter. Senast priset justerades var 1 januari 2018.

Tekniska verken arbetar hela tiden med att underhålla, förstärka, förnya och bygga ut elnätet, i syfte att ge en långsiktig leveranssäkerhet med färre och kortare strömavbrott.
Under 2021 investerar Tekniska verken omkring 158 miljoner kronor i Linköpings elnät.

Bland annat görs ett omfattande arbete i Ljungsbro med nya kabelnät och fördelningsstationer. För att minska väderberoende elavbrott på Linköpings landsbygd grävs elnätskablar ner och ersätter väderkänslig luftledning. Ny smart teknik för att kunna förutspå framtida elavbrott implementeras och alla elmätare byts ut. Detta medför att både kunderna och Tekniska verken som nätägare får en bättre överblick över elanvändningen, och lättare kan göra anpassningar. Detta är nödvändigt när andelen väderberoende förnybar elproduktion ökar, samtidigt som elanvändningen också ökar med exempelvis elfordon och solceller på fastigheter.

- Vårt samhälle blir alltmer beroende av el. Elbilar, vars laddning kräver en hel del effekt, är på stark frammarsch, och industrier elektrifierar sina verksamheter vilket gör att nya krav ställs på elnätet. Kunder med solel, som ibland vill sälja sin producerade el, gör också att nya krav ställs på nätet. Därför måste vi säkra och bygga ut elnätet så att det klarar framtida behov. Vi byter också ut alla elmätare till nya smarta mätare som ger kunderna bättre koll på sin elanvändning och som är förberedda för att mäta solelsproduktion. Mätaren möjliggör att kunderna också kan koppla på tjänster för energieffektivisering, även om marknaden ännu är i sin linda, säger Peter Ols, vice vd på Tekniska verken Nät.

Tekniska verkens elnätspriser ligger under genomsnittet i Sverige och kommer fortsätta att göra det även efter prisändringen. Nils Holgersson-undersökningen 2020 visar att typfastighetens genomsnittliga elnätpris i landet är 96,3 öre per kWh. I Linköping betalar motsvarande kund 69,8 öre.

Här finns hela Nils Holgerssonrapporten för 2020.


Prisexempel i Linköping:

Prishöjningen berör privatpersoner och mindre företag och verksamheter med säkring 
från 16 A upp till 63 A och blir igenomsnitt cirka 4 procent.

Lägenhet, 2000kWh/år - ökning med cirka 6 kronor per månad

Villa utan elvärme, (16 A) 5 000 kWh/år - ökning med cirka 10 kronor per månad

Villa med elvärme, (20 A) 20 000 kWh/år - ökning med cirka 24 kronor per månad

Elnätsföretagen ansvarar för infrastrukturen, det vill säga ledningar och kablar, som behövs för att distribuera elen. 

Här finns mer information om prishöjningen.


För mer information kontakta gärna:

Peter Ols, vice vd Tekniska verken Linköping och Katrineholm Nät AB, 013-20 80 76
peter.ols@tekniskaverken.se

Bilder

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra
211 000 privat- och företagskunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. 
 
Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se
 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum