Kommunal

Förbättrade möjligheter för vila och återhämtning

Dela

Kommunal har förhandlat med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona om förbättrade möjligheter till vila och återhämtning för dig som jobbar på Sveriges största kollektivavtal – HÖK/AB). Avtalet innehåller nu tydliga skrivningar som gör att en dygnsvila på 11 timmar per 24-timmarsperiod blir norm.

Avtalssekreterare Johan Ingelskog
Avtalssekreterare Johan Ingelskog

– Ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal är att få tillräcklig vila och återhämtning, dels under arbetspass men kanske främst under tiden i mellan arbetspassen. Nu står vi inför ett paradigmskifte som kommer göra stor skillnad på sikt. En viktig förändring för att skapa ett hållbart arbetsliv för medlemmarna i Kommunal, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal.

Bakgrunden till att reglerna har ändrats är att EU-kommissionen har uppmärksammat Sverige och parterna på att kollektivavtalet strider mot EU:s arbetstidsdirektiv när det gäller arbetstagarnas rätt till dygnsvilan. Kommunal har därför förhandlat med SKR och Sobona om arbetstider och dygnsvilan för att få bukt med de brister som idag finns och möta upp EU-kommissionens kritik. Kommunal har varit mycket tydliga i förhandlingarna: Medlemmarna i Kommunal ska självklart ha samma återhämtningsmöjligheter som andra yrkesgrupper på svensk arbetsmarknad. Alla ska orka och kunna jobba ett helt arbetsliv. 

– Utan tillräcklig vila och återhämtning riskerar man sin hälsa, både fysisk och psykisk. Många medlemmar har yrken med tunga lyft, med krävande långa arbetspass i branscher med en kronisk underbemanning. Ofta med ohållbara scheman som följd, vilket får långvariga konsekvenser för hälsan, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal.

Med förändringarna i avtalet stärks din rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar (dygnsvila). Dygnsviloreglerna är ett skydd för arbetstagarens hälsa och säkerhet. Undantag kan därför endast ske enligt särskilda förutsättningar som specificeras i avtalet och ska föregås av en noggrann bedömning av behovet.  

– Tidigare har arbetsgivarna slentrianmässigt kunnat störa medlemmarnas rätt till dygnsvila. Nu finns i stället tydliga skrivningar så att arbetsgivarna inte längre kan skarva med arbetstidsförläggningen, och skulle de bryta mot reglerna kommer medlemmarna kompenseras, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal.

Förändringarna i avtalet träder i kraft den 1 oktober 2023 och gäller tills vidare. Fram till att de träder i kraft ska Kommunal lokalt och arbetsgivare se över vilka förändringar som behöver göras i verksamheten för att de nya reglerna ska kunna implementeras på ett bra sätt. 

Mer information på Kommunals webbplats: https://www.kommunal.se/nyhet/forbattrade-mojligheter-vila-och-aterhamtning-efter-forandringar-i-kollektivavtalet-med-skr

Kontakter

Bilder

Avtalssekreterare Johan Ingelskog
Avtalssekreterare Johan Ingelskog
Ladda ned bild

Om

Kommunal
Kommunal
Box 190 39
104 32 Stockholm

http://www.kommunal.se

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre.

Följ Kommunal

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommunal

Slopandet av karensutredningen är en attack mot medlemmarna i Kommunal26.1.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Kommunal har länge kämpat för att slopa karensavdraget. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte förra året en utredning för att se över systemet för karensavdraget och sjuklönen. Syftet var göra systemet mer rättvist, något Kommunal välkomnade. På torsdag väntas den borgerliga regeringen fatta beslut om att skrota karensutredningen. - Att högerregeringen skrotar utredningen innan den ens fått slutrapportera är under all kritik. Karensavdraget är en orättvis straffavgift för alla som inte kan arbeta hemifrån. Jag häpnar över hur den sittande regeringen behandlar hundratusentals välfärdsarbetare, säger Malin Ragnegård, ordförande i Kommunal. För Kommunal är karensavdraget både en rättvise- och plånboksfråga. För en medlem i Kommunal som jobbar heltid och har medellön om 26 400 kr blir avdraget 975 kr före skatt. - Karensavdraget är en viktig plånboksfråga. Många medlemmar i Kommunal har knappa marginaler och ett karensavdrag kan vara det som gör att månadsekonomin inte går ihop. Det

Kommunal välkomnar regeringens besked men varnar för stora utmaningar10.1.2023 09:56:48 CET | Pressmeddelande

Regeringen har meddelat att de kommer ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att förbereda en återaktivering av civilplikten, något som fackförbundet Kommunal välkomnar. - Kommunal organiserar heltidsanställda brandmän och brandbefäl samt deltidsbrandmän, dessa grupper utgör ryggraden i räddningstjänsten. Vi välkomnar dagens besked från regeringen, ska Sverige klara av en större kris behöver mer fokus läggas på personalen inom räddningstjänsten. Samtidigt finns det flera utmaningar som måste hanteras om regeringens besked ska bli verklighet, säger Malin Ragnegård, Kommunals förbundsordförande. Bemanningen inom räddningstjänsten är inte tillräcklig något Kommunal larmat om under lång tid, senast i sin rapport ”Bemanning och arbetsmiljö i räddningstjänsten”[1]. Redan i dag har den kommunala räddningstjänsten för små utryckningsstyrkor och stora problem med att rekrytera deltidsbrandmän. Kommunal menar även att dagens besked kommer att innebära att de 15 000 som i dag är

Kommunal kräver mer till välfärden21.11.2022 11:45:06 CET | Pressmeddelande

Idag presenterade Magdalena Andersson delar av satsningar i Socialdemokraternas skuggbudget. De presenterade en satsning om 12 miljarder till kommuner och regioner i generella statsbidrag. Pengar som Kommunal kräver ska gå till välfärden. Det är ett välkommet besked som – om det blev verklighet – skulle innebära en betydligt bättre situation för alla de som arbetar inom eller är beroende av vår gemensamma välfärd. - I stället för att elda på inflationen med stora skattesänkningar till höginkomsttagare prioriteras en ordentlig satsning på välfärden. Ett välkommet besked och en klassisk socialdemokratisk politik. En politik som tyvärr lyste med sin frånvaro i valrörelsen, Säger Malin Ragnegård Förbundsordförande i Kommunal. Även om dagens satsning på välfärden är välkommen så är den inte i närheten nog kraftfull för att vända den trend av underfinansiering vi sett under en allt för lång tid. Kommunal förväntar sig betydligt mer av Socialdemokraterna. Ska vi laga alla revorna i välfärden

Kommunal: Sex miljarder löser inte krisen i välfärden8.11.2022 09:54:25 CET | Pressmeddelande

Idag presenterade regeringen den budget man förhandlat fram tillsammans med Sverigedemokraterna. Trots att kommuner, fackförbund och inte minst medarbetare i välfärden under lång tid larmat om läget saknas en robust och långsiktig finansiering av välfärden i regeringens budget - Inför valet lovade högerpartierna guld och gröna skogar. Men nu erbjuder de endast brödsmulor. Som vanligt förväntar sig politikerna att medlemmarna i Kommunal ska lösa underfinansieringen genom att springa fortare, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal. Välfärden lider av en kronisk underbemanning och dagens besked kommer inte lösa detta problem. Ett tillskott på 6 miljarder räcker inte för att hantera de stora behov som finns här och nu. Det här kommer att leda till nedskärningar och att kommuner tvingas höja skatter för att försöka kompensera bristerna i budgeten. Samtidigt som budgeten innehåller ett överskott på 84 miljarder. - Välfärden får inte bli en budgetregulator. Nu behövs det långsikti

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum