Diskrimineringsombudsmannen

Förbud mot huvudduk och andra religiösa klädesplagg inte förenligt med diskrimineringslagen

Dela

Skurup kommuns antagna policy att inte tillåta huvudduk och liknande religiöst präglade klädesplagg i kommunens grundskolor och förskolor är inte förenlig med diskrimineringslagens förbud mot diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning. Den bedömningen gör DO i ett aktuellt tillsynsbeslut.

DO inledde tidigare i år en tillsyn mot Skurups kommun med anledning av att kommunen antagit en klädpolicy som innebär att ”huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har som syfte att dölja elever och personal” inte ska vara tillåtet i Skurups kommuns förskolor och grundskolor. Syftet med tillsynen har varit att granska om det förbud mot att bära vissa kläder som klädpolicyn innebär är förenligt med diskrimineringslagen.

När tillsynen nu avslutas gör DO bedömningen att även om policyn enligt sin lydelse träffar alla klädesplagg som döljer elever och personal i kommunens förskolor och grundskolor är syftet just att förbjuda religiöst präglade klädesplagg. Det innebär att en tillämpning av policyn i förhållande till personer som bär sådana klädesplagg kommer att ha samband med deras religion eller trosuppfattning.

– Med undantag för de situationer där ett sådant klädesplagg påverkar en elevs eller anställds sakliga förutsättningar att genomföra ett utbildningsmoment eller en arbetsuppgift, så innebär en tillämpning av den antagna policyn en överträdelse av förbudet mot direkt diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning, säger Martin Mörk, ställföreträdande diskrimineringsombudsman.

TIL 2020/5

Fakta

I arbetslivet är diskriminering, med några få undantag, förbjuden. Det framgår av 2 kap. 1–2 §§ diskrimineringslagen (2008:567).

Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Det framgår av 2 kap. 5 § diskrimineringslagen.

Nyckelord

Kontakter

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

Färjerederi erkänner diskriminering av kvinnor som nekades ombordstigning på färja28.12.2020 13:34:40 CETPressmeddelande

Ett färjerederi i Stockholmsområdet erkänner nu att det var diskriminering när två kvinnor nekades ombordstigning på ett av bolagets fartyg med hänvisning till deras etniska tillhörighet. Mot bakgrund av erkännandet har DO träffat en överenskommelse med bolaget som innebär att kvinnorna får totalt 50 000 kronor i ersättning. Diskrimineringen skedde efter att bolaget hade fått ett anonymt tips om att en våldsam uppgörelse mellan andra personer, som bolaget uppfattade hade samma etniska tillhörighet som kvinnorna, skulle äga rum ombord.

DO: Hotell avvisade kvinnor med hänvisning till etnisk tillhörighet22.12.2020 09:11:00 CETPressmeddelande

DO har beslutat att väcka talan mot ett bolag som driver ett hotell i Märsta. Detta efter att hotellets receptionist avvisade två kvinnor som hade bokat ett rum på hotellet. Receptionisten hänvisade till kvinnornas etniska tillhörighet och uppgav att man en gång haft problem med andra personer med samma etniska tillhörighet. Enligt DO har hotellbolaget genom agerandet utsatt kvinnorna för diskriminering.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum