Diskrimineringsombudsmannen

Förbud mot huvudduk och andra religiösa klädesplagg inte förenligt med diskrimineringslagen

Dela

Skurup kommuns antagna policy att inte tillåta huvudduk och liknande religiöst präglade klädesplagg i kommunens grundskolor och förskolor är inte förenlig med diskrimineringslagens förbud mot diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning. Den bedömningen gör DO i ett aktuellt tillsynsbeslut.

DO inledde tidigare i år en tillsyn mot Skurups kommun med anledning av att kommunen antagit en klädpolicy som innebär att ”huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har som syfte att dölja elever och personal” inte ska vara tillåtet i Skurups kommuns förskolor och grundskolor. Syftet med tillsynen har varit att granska om det förbud mot att bära vissa kläder som klädpolicyn innebär är förenligt med diskrimineringslagen.

När tillsynen nu avslutas gör DO bedömningen att även om policyn enligt sin lydelse träffar alla klädesplagg som döljer elever och personal i kommunens förskolor och grundskolor är syftet just att förbjuda religiöst präglade klädesplagg. Det innebär att en tillämpning av policyn i förhållande till personer som bär sådana klädesplagg kommer att ha samband med deras religion eller trosuppfattning.

– Med undantag för de situationer där ett sådant klädesplagg påverkar en elevs eller anställds sakliga förutsättningar att genomföra ett utbildningsmoment eller en arbetsuppgift, så innebär en tillämpning av den antagna policyn en överträdelse av förbudet mot direkt diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning, säger Martin Mörk, ställföreträdande diskrimineringsombudsman.

TIL 2020/5

Fakta

I arbetslivet är diskriminering, med några få undantag, förbjuden. Det framgår av 2 kap. 1–2 §§ diskrimineringslagen (2008:567).

Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Det framgår av 2 kap. 5 § diskrimineringslagen.

Nyckelord

Kontakter

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

Arbete att motverka diskriminering likställs ofta med jämställdhetsarbete17.11.2020 08:57:00 CETPressmeddelande

Arbetsgivare inom bygg- och anläggningsbranschen blandar samman de jämställdhetspolitiska målen med de skyldigheter de har enligt diskrimineringslagen. Det tenderar att leda till att ansträngningar för att motverka en ojämn könsfördelning och att uppnå jämställda villkor för kvinnor och män likställs med ett arbete att motverka diskriminering. Det är en av slutsatserna i en analys av DO:s granskning av bygg- och anläggningsbranschen som genomfördes 2018–2019.

Medlem som påtalade antisemitiska trakasserier diskriminerades av facket13.11.2020 11:04:00 CETPressmeddelande

DO konstaterar i ett aktuellt tillsynsbeslut att Sveriges Läkarförbund diskriminerade en medlem när denne påtalade att han utsattes för antisemitiska trakasserier på arbetsplatsen. Förbundet har lämnat ett besked till medlemmen att man aldrig skulle föra fram anklagelser om antisemitism till arbetsgivaren eftersom det skulle kunna skada förbundets relation till arbetsgivaren. Beskedet har enligt DO varit ägnat att avskräcka medlemmen från att anmäla de upplevda trakasserierna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum