Läkemedelsverket

Förskrivning av beroendeframkallande lugnande medel och sömnmedel minskar

Dela

En ny rapport från Läkemedelsverket visar att förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel såsom bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade läkemedel har minskat mellan 2015-2019. Samtidigt har förskrivningen av antihistaminer och melatonin ökat.

Läkemedelsverket har analyserat läkemedelsuttag för drygt 760 000 vuxna som förskrivits lugnande medel och sömnmedel för första gången. Syftet med uppföljningen är att öka kunskapen om hur lugnande medel och sömnmedel används och att ge ett underlag för ändamålsenlig användning av dessa läkemedel.

- Användningen av de beroendeframkallande läkemedlen har minskat till förmån för melatonin och de sedativa antihistaminerna. Det är positivt. Men långtidssäkerheten är inte känd för melatonin och det finns risk för bland annat hjärtrytmrubbningar med antihistaminer. Det finns anledning att fortsatt följa förskrivning av sedativa antihistaminer och melatonin framöver säger Carola Bardage, Läkemedelsverket.

Rapporten visar att sedativa antihistaminer var de läkemedel som flest personer fick som första förskrivning och att förskrivningen av melatonin tredubblats sedan 2016. Mängden läkemedel som förskrevs vid första förskrivningen var oftast en liten förpackning för behandling i högst 30 dagar och majoriteten av alla personer hade inget ytterligare uttag under det kommande året. Detta är i god överensstämmelse med nationella riktlinjer.

Relaterad information

Regeringsuppdrag Utvidga kunskapen om lugnande medel och sömnmedel

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Fortsatta analyser av mycket sällsynta biverkningar för covid-19-vaccinerna Comirnaty och Spikevax6.10.2021 13:52:24 CEST | Pressmeddelande

Preliminära analyser från svenska och nordiska datakällor bekräftar en ökad förekomst av myokardit hos individer som vaccinerats med Comirnaty eller Spikevax. Dessutom verkar risken för myokardit vara högre efter vaccination med två doser Spikevax än med två doser Comirnaty. Undersökningarna har utförts i nationella befolkningsregister kopplade till nationella vaccinations- och hälsodataregister.

Ny modell föreslås för att fortsatt driva Läkemedelsboken15.9.2021 07:50:42 CEST | Pressmeddelande

Idag presenterar Läkemedelsverket en utredning om hur en fortsatt förvaltning av Läkemedelsboken skulle kunna ske i Läkemedelsverkets regi. Läkemedelsboken riktar sig till vårdpersonal, apotekspersonal och studenter. Den är, och ska fortsätta vara, en producentobunden kunskapskälla med aktuell information om de vanligaste sjukdomarna, läkemedelsbehandling och relevanta föreskrifter i en svensk klinisk kontext.

Ny kunskap med fler behandlingsalternativ - uppdaterad behandlingsrekommendation för inflammatorisk tarmsjukdom14.9.2021 09:11:52 CEST | Pressmeddelande

Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendation för inflammatorisk tarmsjukdom omfattar tydligare stöd för optimering av läkemedelsbehandling, nya behandlingsprinciper och belyser mer utförligt säkerhetsaspekter. Exempelvis uppmuntras en helhetssyn i behandlingen där kontinuerligt utvärderade mål utformas tillsammans med patienten.

Välkomnar förslagen till stärkt försörjningsberedskap6.9.2021 12:59:00 CEST | Pressmeddelande

Läkemedelsverket ser positivt på de presenterade förslagen till en stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården men menar samtidigt att förslagen behöver finansieras och att man genomför de i rätt takt och ordning. Myndigheten föreslås bland annat få möjlighet att ta ut en sanktionsavgift av företag som inte rapporterar in restnoteringar i tid, och att Läkemedelsverket ska upprätta och förvalta en samlad nationell lägesbild över tillgång, lokalisering och förbrukning av läkemedel och medicintekniska produkter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum