Uppsala kommun

Förslag att begränsa genomfartstrafiken på Kungsgatan och satsning på Dragarbrunnsgatan i Uppsala

Dela

Tisdag 22 juni väntas GSN besluta om att införa trafikregleringar på Kungsgatan i norr- och södergående färdriktning i korsningen Vaksalagatan genom att införa påbjuden körriktning till Vaksalagatan från 1 januari 2022. Regleringen ska förhindra genomfartstrafik på Kungsgatan, vilket idag utgör 37 procent av all biltrafik på Kungsgatan.

 - Luftkvalitén och tillgängligheten måste förbättras i centrala Uppsala. Därför ska genomfartstrafiken på Kungsgatan omdirigeras. Samtidigt gör vi det lättare att hitta och en satsning på att göra Dragarbrunnsgatan mer välkomnande med ökat trivsamt stadsliv, säger Rickard Malmström (MP), ordförande gatu- och samhällsmiljönämnden.

När grävarbetena för fjärrvärmeledningar på Dragarbrunnsgatan är klara påbörjas planeringen för utformningen av Dragarbrunnsgatan 2.0 tillsammans med Citysamverkan för att främja stadsliv, öka trivsel och stärka tryggheten

- För cityhandeln och våra medlemmar i Uppsala Citysamverkan är det viktigt att satsa på ett attraktivt och trevligt centrum som fortsätter göra Uppsala till en stad fylld av folkliv och handel, säger Lisa Thörn, VD Uppsala Citysamverkan.

Problem med luftföroreningar

Åtgärderna som införs bedöms förbättra luftkvaliteten och tillgängligheten på Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan, vilket ska utvärderas. För att förhindra ökat trafikflöde på Väderkvarnsgatan införs hastighetsdämpande åtgärder.

På Kungsgatan i Uppsala har höga halter av kvävedioxider och andra miljöfarliga partiklar uppmätts tre år i rad. Luftföroreningarna kommer från vägtrafik, slitage av vägbanor, däck och bromsar samt från industrier och förbränningsanläggningar.

Kommunen har tidigare infört förbud mot dubbdäck på delar av Kungsgatan och Vaksalagatan, 30-zon i centrum, bättre renhållning av gator, signalprioritering för bussar och miljözon för tunga fordon. Förslaget som nu ligger för beslut är ett ytterligare led i att uppnå en hälsosammare innerstadsmiljö.

Nyckelord

Kontakter

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum