Svenska kyrkan / Härnösands stift

Försoningsarbetet: Åtaganden ska omsättas i handling

Dela

Vid årets gemensamma överläggning mellan stiftsstyrelsen och egendomsnämnden i Härnösands stift var temat det fortsatta arbetet för försoning med det samiska folket. Överläggningen är ett led i stiftets arbete med att omsätta de åtaganden som gjorts gentemot samerna i handling.

Överläggningarna inleddes med en genomgång av Svensk kyrkans väg till att framföra en ursäkt för de oförrätter som genom historien begåtts mot det samiska folket. På programmet fanns sedan ämnen som minoritetsfrågor, juridiska frågor och försoningsteologi.

Flera experter medverkade och bland annat belyste de samers rätt till sin kultur enligt svensk och internationell rätt samt utredningen om ny renskötsellag. 
–  Det är viktigt att vi får en allsidig belysning av denna fråga som är så komplicerad och mångbottnad, om vi ska kunna verka för ett trovärdigt försoningsarbete, vilket vi verkligen önskar och vill säger, biskop Eva Nordung Byström, ordförande i stiftsstyrelsen.

Hösten 2021 framförde ärkebiskop Antje Jackelén under högtidliga former Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket. Med ursäkten följer, enligt kyrkostyrelsens beslut, åtta åtaganden som utgångspunkt för det fortsatta samiska arbetet i Svenska kyrkan.

Just nu omsätts dessa åtagande i en omfattande handlingsplan som väntas bli klar inom kort. Det är ett arbete som görs i dialog mellan Svenska kyrkans nationella nivå, stiften och samiska företrädare.
–Handlingsplanen är för mig den viktigaste delen av vår ursäkt. Om ursäkten ska kunna betraktas så sann och ärlig att det samiska folket kan ta emot den, måste vi i Svenska kyrkan inse att det är den praktiska följden i handling som utgör den egentliga ursäkten, vilket även berör markfrågan, säger Eva Nordung Byström.

För mer information:
Anneli Hällgren, stiftsdirektor, nås via pressekreterare.


Fakta: Åtta åtaganden
Dessa åtaganden kommer att vara utgångspunkt för utvecklingen av det samiska arbetet i Svenska kyrkan de kommande tio åren:

  • Förkunna evangelium på samiska och på ett för samer kulturellt relevant sätt med respekt för samisk andlig och kyrklig tradition.
  • Synliggöra samisk andlighet, teologi och kyrklig tradition inom Svenska kyrkan.
  • Bidra till att stärka och revitalisera de samiska språken i Svenska kyrkans verksamhet.
  • Öka kunskapen och medvetenheten om kyrkans historiska relationer och övergrepp mot samerna och konsekvenserna av detta.
  • Öka kunskapen om och respekten för urfolksrättens principer inom Svenska kyrkan och i samhället.
  • Öka samers inflytande och delaktighet i Svenska kyrkan.
  • Stärka samiska barn och unga i deras identitet och andliga utveckling.
  • Främja gränsöverskridande samiskt kyrkoliv.

Insatserna kommer att preciseras i en handlingsplan. Kyrkostyrelsen har avsatt 40 miljoner kronor i strategiska utvecklingsmedel under 2022-2031, för att handlingsplanen ska verkställas. 

Kontakter

Bilder

Eva Nordung Byström, biskop, Härnösands stift. Foto: Kerstin Stickler/Härnösands stift
Eva Nordung Byström, biskop, Härnösands stift. Foto: Kerstin Stickler/Härnösands stift
Ladda ned bild
Anneli Hällgren, stiftsdirektor, Härnösands stift. Foto: Maria Eddebo Persson/Härnösands stift
Anneli Hällgren, stiftsdirektor, Härnösands stift. Foto: Maria Eddebo Persson/Härnösands stift
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan / Härnösands stift
Svenska kyrkan / Härnösands stift
Universitetsbacken 1
871 22 Härnösand

0611-254 00https://www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift

Härnösands stift är den regionala nivån av Svenska kyrkan i Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Stiftets huvuduppgift är att ge stöd till de lokala enheterna, de närmare 100 församlingarna i regionen. Biskop för Härnösands stifts är Eva Nordung Byström.

Följ Svenska kyrkan / Härnösands stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan / Härnösands stift

Ny organisation för Svenska kyrkan i Medelpad3.10.2022 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Stiftsstyrelsen i Härnösands stift har beslutat att församlingarna i Medelpad ska organiseras i två nya pastorat. Avsikten är att på sikt säkra resurser för den lokala kyrkliga verksamheten. – Beslutet möjliggör att alla församlingarna, stora som små, kan finnas kvar och fortsätta vara till glädje och nytta för församlingsborna även i framtiden, säger biskop Eva Nordung-Byström, ordförande i stiftsstyrelsen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum