Svenska institutet för standarder, SIS

Första standarden för LSS-boende

Dela

En ny standard ska säkra kvaliteten i LSS-boende för vuxna. SIS har – tillsammans med representanter från kommuner, privata och offentliga utförare och funktionshinderorganisationer – arbetat med att ta fram en standard för kvalitet i bostad med särskild service för vuxna. Förslaget går nu ut på remiss och standarden beräknas vara klar runt årsskiftet 20/21.

– Det är allra första gången vi tar fram en standard på området. Nu får relevanta aktörer först möjlighet att tycka till om vårt förslag och bidra till att standarden blir ett användbart verktyg för utförare, säger Alexandra Antoni, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. För de som är berättigade till stöd enligt LSS finns det flera olika insatser att ansöka om, varav en är boende med särskild service för vuxna.

Standarden behandlar bland annat individens behov på områden som kommunikation, fysisk och psykisk hälsa, hjälpmedel och aktiviteter. Den tar också upp den enskildes bostad och gemensamhetsutrymmen samt specificerar krav för verksamheten av särskild vikt för den enskildes livskvalitet och livssituation. Bilagor med till exempel checklistor som kan vara till stöd i verksamhetens kvalitetsarbete inkluderas också.

Standarden ska kunna användas både av privata och kommunala utförare, leverantörer och beställare samt kommuner som beviljar insatser inom LSS-boende. Den ska också bidra till att tydliggöra kvaliteten för den enskilde.

– Målet med standardiseringen är att bidra till att resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt för störst samhällsnytta och kvalitet för den enskilde. Förhoppningen är att standarden ska bidra till att det blir jämn och hög kvalitet på insatsen bostad med särskild service för vuxna, idag kan det vara stora skillnader, säger Anna Sjögren, projektledare, SIS.

Standardförslaget presenteras vid ett seminarium den 9 mars

Fakta

Standarden kan användas till att:

  • ställa krav
  • förtydliga ansvarsförhållanden
  • förtydliga beställningsunderlag
  • styra och leda organisationer som är delaktiga i processerna
  • följa upp och analysera verksamheterna
  • ge underlag för internt förbättringsarbete och utvecklingsarbete.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Rådgivande forum ska stärka standardisering på energiområdet30.1.2020 08:25:22 CETPressmeddelande

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, ett sektorforum för att stärka standardisering kring energi. – Vi vill skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i energisektorn och erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering. Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vad den svenska energisektorn ser för behov samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet, säger SIS vd Annika Andreasen.

Ny vägledning för långsiktig förvaltning av tillgångar16.1.2020 08:59:15 CETPressmeddelande

För att avkastningen på en organisations tillgångar ska bli optimal krävs mål, strategier och konkreta åtgärder. Här är ISO 55000-serien till hjälp. Nyligen reviderades en av delarna, vägledningen, och nu publicerar SIS den i svensk översättning. – Den svenska marknaden har väntat på detta. Ändringarna baseras på användares erfarenheter i över 30 länder under de fyra senaste åren, säger Ann-Sofie Sjöblom, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum