Statens Institutionsstyrelse

Förstärkt säkerhet på SiS

Dela

SiS har påbörjat en nödvändig förflyttning inom flera områden som stärker tryggheten och säkerheten i verksamheten. Viktiga åtgärder har redan gjorts och myndigheten avser att ytterligare förstärka säkerhetsarbetet, förbättra kompetensförsörjningen och utveckla en infrastruktur som möjliggör säkra och ändamålsenliga lokaler.

SiS Ungdomshem Tysslinge
SiS Ungdomshem Tysslinge

I dag lämnade Statens Institutionsstyrelse (SiS) in sin Redovisning av regeringens uppdrag om att förstärka säkerheten inom myndigheten och på myndighetens institutioner. Det förbättringsarbete som redan inletts när det gäller säkerheten ska nu intensifieras.

– Att få de här delarna på plats kommer att skapa bättre förutsättningar för SiS uppdrag att vara en plats för förändring för våra ungdomar och klienter, och bättre förutsättningar för en trygg arbetsmiljö, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, Generaldirektör på Statens institutionsstyrelse.

Förenklat handlar det om kraftiga förbättringar inom tre områden:

  • Öka den fysiska säkerheten och införa ett system med säkerhetsklassning av institutionerna i tre olika säkerhetsklasser. Hittills har institutionerna Tysslinge i Södertälje och Johannisberg i Kalix beslutats tillhöra den högsta nivån enligt den nya gällande normeringen.
  • Att renodla institutionerna så att unga klienter som dömts i brottmål till LSU inte blandas med dem som omhändertagits efter myndighetsbeslut – LVU. Barn och ungdomar ska placeras säkert utifrån kopplingar till gängkriminalitet eller andra faktorer som påverkar säkerheten under vistelsen på SiS.
  • Säkerhetsarbetet struktureras. Incidentrapportering ska hanteras likvärdigt över hela landet och säkerhetsberedskapen placeras på den nationella säkerhetsavdelningen.

– Nu har vi tagit de första stegen för att höja säkerheten på hela SiS. Det handlar om att minska riskerna för våld, hot och avvikelser. Det är en förutsättning för att våra ungdomar och klienter ska få den vård och behandling de har rätt till, säger Christer Johansson, säkerhetsdirektör på statens institutionsstyrelse.

SiS har redan under förra året förstärkt den tekniska och fysiska säkerheten i myndigheten. Det har gjorts genom riktade satsningar på såväl skalskyddet som perimeterskyddet på vissa institutioner. Modernare kameror har installerats och SiS har bytt ut och förstärkt elektroniska låsanordningar i barn, ungdomar och klienters bostadsrum och gemensamma utrymmen. From 2020 bär medarbetarna GPS-kopplade larm vid samtliga utevistelser.

Kontakter

Bilder

SiS Ungdomshem Tysslinge
SiS Ungdomshem Tysslinge
Ladda ned bild

Dokument

Om

Statens Institutionsstyrelse
Statens Institutionsstyrelse
Svetsarvägen 10
171 22 Solna

010-453 40 00https://www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Solna.

Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. SiS hör till Socialdepartementets verksamhetsområde.

Följ Statens Institutionsstyrelse

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens Institutionsstyrelse

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum