Försäkringskassan

Fortfarande störst antal sjukfall inom vård- och omsorg

Dela

Försäkringskassan presenterar idag nya uppdaterade siffror över sjukskrivningar i olika yrken, branscher och sektorer. Det största antalet sjukfall finns alltjämt inom vård- och omsorgsyrkena som fått dra ett tungt lass under pandemin.

Yrkesgrupper med omfattande sjukfrånvaro


Vård- och omsorgspersonal

Här finns yrken som barnskötare, elevassistenter, undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, tandsköterskor, skötare och vårdare. Sjukfrånvaron i gruppen var 174 sjukfall per tusen förvärvsarbetande år 2021 och här arbetar närmare 560 000 personer, varav 450 000 kvinnor. Högst sjukfrånvaro finns bland undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende med närmare 226 sjukfall per tusen arbetande år 2021.

Sjuksköterskor, förskollärare och socialsekreterare

Exempelvis yrkesgrupper med längre utbildning men med många sjukfall. Sjuksköterskor har 152 sjukfall per tusen arbetande, förskollärare har 178 sjukfall per tusen arbetande och socialsekreterare har 133 sjukfall per tusen arbetande.

En mindre yrkesgrupp med hög sjukfrånvaro är professionella idrottsutövare med 205 sjukfall per tusen arbetande. För samtliga yrken är antalet sjukfall 105 per tusen arbetande för år 2021, vilket är färre under det första pandemiåret 2020 då antalet var 123 per tusen arbetande.

Fakta

Uppgifter om yrke och bransch är hämtade från SCB:s register, vilket inkluderar i stort sett alla förvärvsarbetande och folkbokförda personer i Sverige den 31/12 respektive år.

Statistiken

Sjukfrånvaro per yrke
Sjukfrånvaro per bransch

Kontakt:
Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Prognos: Lågkonjunktur väntas dämpa utgifter för sjukpenning23.11.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen väntas bli något lägre år 2023 för att sedan öka och bli ännu högre från och med 2024. Kommande lågkonjunktur väntas inverka dämpande på sjukfrånvaron – och därmed kostnaderna för sjukpenning – under de kommande 1–2 åren. Samtidigt beräknas inte eventuella ytterligare utbrott av covid-19 påverka utgifterna för sjukpenning. Det visar den utgiftsprognos som Försäkringskassan lämnar till regeringen idag.

Försäkringskassans verksamhet måste fungera i krig och kris27.10.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Socialförsäkringen har stor betydelse för vår trygghet och välfärd. Försäkringskassans verksamhet måste därför fungera även i allvarliga krislägen, både vid fredstida kriser såsom pandemier och vid angrepp från främmande makt. Utifrån erfarenheterna från pandemin och med beaktande av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa ser vi ett stort behov av att stärka beredskapen i socialförsäkringssystemet som helhet. Vi föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning som analyserar behovet av regeländringar inom socialförsäkringen och identifierar förslag som stärker Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens förmågor att upprätthålla verksamheten vid alla typer av kriser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum