Försäkringskassan

Fortfarande störst antal sjukfall inom vård- och omsorg

Dela

Försäkringskassan presenterar idag nya uppdaterade siffror över sjukskrivningar i olika yrken, branscher och sektorer. Det största antalet sjukfall finns alltjämt inom vård- och omsorgsyrkena som fått dra ett tungt lass under pandemin.

Yrkesgrupper med omfattande sjukfrånvaro


Vård- och omsorgspersonal

Här finns yrken som barnskötare, elevassistenter, undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, tandsköterskor, skötare och vårdare. Sjukfrånvaron i gruppen var 174 sjukfall per tusen förvärvsarbetande år 2021 och här arbetar närmare 560 000 personer, varav 450 000 kvinnor. Högst sjukfrånvaro finns bland undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende med närmare 226 sjukfall per tusen arbetande år 2021.

Sjuksköterskor, förskollärare och socialsekreterare

Exempelvis yrkesgrupper med längre utbildning men med många sjukfall. Sjuksköterskor har 152 sjukfall per tusen arbetande, förskollärare har 178 sjukfall per tusen arbetande och socialsekreterare har 133 sjukfall per tusen arbetande.

En mindre yrkesgrupp med hög sjukfrånvaro är professionella idrottsutövare med 205 sjukfall per tusen arbetande. För samtliga yrken är antalet sjukfall 105 per tusen arbetande för år 2021, vilket är färre under det första pandemiåret 2020 då antalet var 123 per tusen arbetande.

Fakta

Uppgifter om yrke och bransch är hämtade från SCB:s register, vilket inkluderar i stort sett alla förvärvsarbetande och folkbokförda personer i Sverige den 31/12 respektive år.

Statistiken

Sjukfrånvaro per yrke
Sjukfrånvaro per bransch

Kontakt:
Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Ojämställt uttag av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning31.5.2022 09:15:00 CEST | Pressmeddelande

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan sedan den 1 januari 2019 ansöka om omvårdnadsbidrag om barnet har ett utökat behov av omvårdnad och tillsyn, samt merkostnadsersättning om barnets funktionsnedsättning medför extra kostnader. Dessa två ersättningar ersatte det tidigare vårdbidraget och en målsättning med reformen var att det skulle bli mer jämställt då båda föräldrarna nu kunde ansöka. Ny statistik från Försäkringskassan visar dock att det i 78 procent av fallen är barnets mamma som får hela utbetalningen.

Sjukpenning: skillnader i avslag för olika grupper och situationer27.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny registerstudie från Försäkringskassan har undersökt skillnader i avslag mellan olika grupper och situationer vid ansökan om sjukpenning under åren 2018–2021. Studien är ett första steg för att kartlägga områden där det behövs fördjupade kunskaper och vidare analyser, något som är viktigt för myndighetens fortsatta förändringsarbete av förvaltningen av sjukförsäkringen och för andra aktörer i sjukskrivningsprocessen. Den här typen av studie kan dock inte ge svar på om Försäkringskassans tillämpning av sjukförsäkringen under perioden har varit tillräckligt likformig och det är heller inte studiens syfte. Studien visar att det inte finns märkbara skillnader i andel avslag mellan kvinnor och män men att det under perioden har funnits såväl regionala skillnader samt skillnad mellan olika diagnoser gällande andel avslag. Studien visar också en högre avslagfrekvens för personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden. Under åren 2015–2020 ökade antalet avslag för sjukpenning, framfö

Fler får assistansersättning efter lagändringar20.5.2022 09:02:23 CEST | Pressmeddelande

Under 2019 och 2020 genomfördes lagändringar för personlig assistans som innebar justeringar i hur hjälp med andning, samt måltider i form av sondmatning, ska tas med i beräkningen av rätt till assistansersättning. Två nya rapporter från Försäkringskassan visar att det efter lagändringarna har skett förändringar i beviljandet av assistansersättning. Andelen avslag har minskat, och antalet nya mottagare, framförallt små barn, har ökat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum