Sida

Fortsatt stöd för svenskt bistånd

Dela

Svenskarnas inställning till biståndet ligger kvar på samma nivå som förra året, visar biståndsmyndigheten Sidas årliga mätning. En klar majoritet, 76 procent, anser precis som förra året att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder. I år tror färre än tidigare att den extrema fattigdomen kan avskaffas innan 2030, vilket är ett av de Globala målen.

Det här året har till stor del präglats av negativa nyheter om effekterna av corona-pandemin. Miljontals människor runtom i världen har blivit sjuka och mer än en och en halv miljon människor har avlidit av eller i sviterna av covid-19. Ländernas ekonomier har lidit stor skada och miljontals barn har inte kunnat gå i skolan. Människor har förlorat sina försörjningsmöjligheter och hungern i världen har ökat, precis som den extrema fattigdomen.

- Ett stort antal människor tvingas just nu tillbaka ner i fattigdom och situationen skulle riskera att bli mycket värre om vi inte agerar. Behovet av stöd för att dämpa effekterna av pandemin behövs nu kanske mer än någonsin, säger Carin Jämtin, generaldirektör på Sida.

Under pandemin har hälso- och sjukvården i många länder varit hårt ansträngda, och diskussioner har uppstått om nivån på biståndet, som i Sverige är en procent av bruttonationalinkomsten, BNI. Bland svenskarna anser 55,8 procent att nivån är lagom eller bör öka, medan 35,8 procent anser att biståndet bör minska eller slopas. 8,4 procent svarar ”vet ej”.

Kvinnornas stöd för biståndet har ökat och 63,5 procent är positiva, medan männens stöd fortsatt att minska till 48,2 procent.

Argumenten har handlat om att ”Sverige har nog med egna problem som måste lösas först, sedan kan vi tänka på andra”. De flesta svenskar håller dock inte med om det påståendet, utan 54,1 procent svarar att detta ”stämmer ganska dåligt” eller ”inte alls”, vilket är en svag ökning från fjolårets 53,6 procent. Samtidigt är det fler än tidigare som svarar att det ”stämmer helt och hållet”; 19,5 procent.

- Det är inte så konstigt att diskussionen om vem som ska få ekonomiskt stöd uppstår under pågående pandemi. Samtidigt visar svaren att det finns ett fortsatt starkt stöd bland svenskarna för bistånd till de allra fattigaste, det är viktigt att komma ihåg, säger Carin Jämtin.

Tilltron till att biståndet gör nytta ökar något. På frågan om ”svenskt bistånd bidrar till en bättre värld” svarar 61,5 procent att det stämmer helt och hållet eller ganska bra, som är en ökning från förra årets 59,9 procent. 22,7 procent menade att det stämde ganska dåligt eller inte alls.

- Vi kan vara stolta över svenskt bistånd, som i förra årets OECD-undersökning rankades som bäst i världen och verkligen gör skillnad. I år har vi bidragit mycket till en mängd olika corona-anpassade stöd till kvinnor och barn med riktade stöd till hälso- och sjukvård, utbildning och kontantstöd så att de kan köpa mat och låta barnen gå i skolan, men även stöd till äldre som drabbats hårt av pandemin, säger Sepideh Imani, Sidas kommunikationschef.

I årets undersökning får också biståndets aktörer – svenska frivilligorganisationer, FN, Sida och EU – något högre betyg än förra året, men inom felmarginalen.

Undersökningen visar att allt fler känner till de Globala målen för hållbar utveckling, de 17 mål som FN:s medlemsländer beslutat om som ska uppnås till 2030. 47,1 procent svarade att de hade hört talas om Globala målen jämfört med 43,5 procent förra året – däremot är fler pessimistiska om att målet om att avskaffa den extrema fattigdomen kommer att uppnås. Förra året trodde 13,5 procent att det var möjligt, men i årets undersökning sjönk siffran till 11,8 procent.

Sida har låtit genomföra mätningar av svenskarnas attityder till bistånd årligen sedan år 1974. Årets mätning är utförd vecka 41-42 av Kantar Sifo via en webbpanel där 1 500 personer svarat.

Länk till opinionsundersökningen:

Opinion -20 (sida.se)

Nyckelord

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Sida-stöd till människor som flyr undan våldet i Myanmar1.4.2021 15:15:00 CEST | Pressmeddelande

Den hårdnande situationen i Myanmar har lett till att tusentals människor i sydöstra delen av landet tvingats fly undan militärregimens attacker. Sida har nu beviljat akut stöd på tre miljoner kronor till internflyktingar med kontanter till basvaror köksutrustning och hygienkit. En stor andel av internflyktingarna är barn som nu är traumatiserade av våldet, och en del av stödet går till att utbilda föräldrar och skolpersonal i hur man ger barn psykosocialt stöd och till skolkit.

Bistånd i Myanmar omprövas efter militärkuppen16.2.2021 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Biståndsmyndigheten Sida avbryter delar av det svenska stödet till Myanmar. Detta efter att militären återtog makten i landet för två veckor sedan. Det svenska biståndet ska varken ge resurser till eller legitimera det bakslag för demokratin som militärens maktövertagande har inneburit, säger Göran Holmqvist, avdelningschef på Sida. Däremot fortsätter Sida att stödja de krafter i landet som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Tanzanias fattigaste får nytt svenskt direktstöd3.1.2021 11:00:00 CET | Pressmeddelande

Biståndsmyndigheten Sida ska bidra till att sju miljoner extremt fattiga i Tanzania får ett lågt ”barnbidrag”, utbetalt via kvinnan i hushållet och med villkor att barnen går i skolan och besöker hälsovården. Det svenska direktstödet på en halv miljard kronor ska förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i extrem fattigdom i Tanzania med bättre mat, hälsa och utbildning samt ge möjlighet att hitta en egen försörjning.

Nya digitaliseringsstöd ska minska fattigdomen21.12.2020 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Använda mobildata för att bygga sjukvård där behovet finns och hjälpa låginkomstländer bygga digitala samhällstjänster – det är exempel på nya digitaliseringsstöd som biståndsmyndigheten Sida precis har beslutat. Tillsammans med teknikjättar som Google, Microsoft och utvalda länder bidrar Sverige med 60 miljoner till Världsbankens digitala fond DDP och 125 miljoner till organisationen Dial som Sida var med och startade.

Nya Sida-stöd mot matbrist till Nobels fredsprisvinnare WFP10.12.2020 18:46:33 CET | Pressmeddelande

Pandemin, väpnade konflikter och klimatförändringar har under året drivit på matbristen rejält. Under året har antalet människor som inte har tillräckligt att äta fördubblats till 272 miljoner, och biståndsmyndigheten Sida ger nu flera stora stöd till bland andra World Food Program, som i dag tar emot Nobels Fredspris för sitt arbete med att säkra tillgången till mat., och till FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och till IFAD som ger stöd till urfolk, för att stärka upp det långsiktiga arbetet med att öka livsmedelstryggheten och motståndskraften mot matbrist.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum