Skogsstyrelsen

Fortsatt stora betesskador i Götaland

Dela

Fem år efter att älgförvaltningen omorganiserades i Sverige, är betesskadorna på skogen i Götaland fortsatt på en oacceptabel nivå. Det visar den första delen av viltbetesinventeringen som Skogsstyrelsen gjort för Götaland.

Framför allt är läget allvarligt för tallen. Inventeringen visar att mer än hälften av Götalands tallar är drabbade av viltskador. Om skogsbrukets mål ska klaras behöver andelen skadade tallstammar ner till ca 20 procent i de ungskogar vi inventerar

- Läget är fortsatt bedrövligt totalt sett eftersom mer än hälften av alla ungtallar i Götaland är viltskadade. Vi tycker att markägare och jägare har fått dom instrument de behöver men vi ser ändå inte några tydliga förändringar. Vi förväntar oss nu att älgförvaltningen i större utsträckning tar hänsyn till inventeringens resultat, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

En liten ljusning syns ändå i materialet som skulle kunna vara ett trendbrott. Betet den senaste vintern var i flera områden mindre omfattande än tidigare. Det innebär att tillskottet av ytterligare viltskadade tallstammar sjunkit.

- Vad nedgången den senaste vintern beror på ska vi analysera och om det är en ljusning som håller i sig får framtiden utvisa. Vad som gjort att betet varit lindrigare i dessa områden vet vi inte i nuläget, säger Christer Kalén.

Inventeringen visar dessutom att de för älgen mest begärliga lövträden idag har större problem att överleva i ungskogen. I den nyss genomförda inventeringen undersöker man hur dessa lövträd klarar sig i konkurrensen med omgivande träd. Eftersom det är mer regel än undantag att de mest begärliga lövträden betas av hjortdjuren, riskerar de att bli utkonkurrerade av andra, mindre betesbegärliga trädslag.

- Vi ser tyvärr en kraftigt försämrad möjlighet för betesbegärliga trädslag som rönn, asp, sälg och ek, att klara den tuffa konkurrensen och därmed kunna växa upp till ett stort träd. Även här behöver materialet analyseras på djupet för att hitta en förklaring säger Christer Kalén.

Sverige är indelat i ca 150 älgförvaltningsområden och drygt hälften av dessa inventeras årligen med avseende på viltskador. Eftersom inventeringen görs på våren, strax innan lövsprickning, är Götaland först ut att redovisa resultat från inventeringen. Bara i år har 2 700 ungskogar besökts av professionella inventerare så långt.

Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut om älgjakt i älgförvaltningsgrupper, där markägarrepresentanter och jägarrepresentanter för respektive älgförvaltningsområde ingår.

Resultaten från Svealand och Norrland kommer att presenteras senare i sommar.

Här finns alla resultaten: www.skogsstyrelsen.se/abin

Mer information:

Christer Kalén, viltsspecialist, Skogsstyrelsen, 033–48 25 24

Lars Ingemarsson, regional viltspecialist Skogsstyrelsen, 013-329737

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Nyckelord

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna17.4.2019 10:16:48 CESTPressmeddelande

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar11.4.2019 11:30:00 CESTPressmeddelande

I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt, har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar.

Unik Sverigesatsning visas upp - ska ge biobränslet en miljöskjuts framåt5.4.2019 10:48:05 CESTPressmeddelande

Biobränsle är en viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men att rensa skogen på grenar och trädtoppar kan bli ett miljöproblem. Fram till nu. I Stockholm 11 april demonstreras en teknik unik för Sverige som innefattar en ny produkt och nya transportlösningar som visas på plats med bland annat helikopter. Pilotsatsningen kan ge biobränslet en rejäl miljöskjuts framåt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum