Fackförbundet ST

Förväntningar på en avtalsrörelse och medlemstapp

Dela

Vi står inför en spännande, rolig, men också intensiv och potentiellt stökig avtalsrörelse.

En avtalsrörelse handlar om att arbetsmarknadens parter, det vill säga fack och arbetsgivare drabbar samman för att ändra de löner och villkor som ska gälla på just den bransch eller sektor vi representerar. Vanligtvis har parterna ganska långtgående krav på sin motpart för att ur sitt perspektiv förbättra villkoren för antingen arbetsgivaren eller för de anställda. Resultatet nedtecknas i kollektivavtal och blir den regelbok vi sedan har att förhålla oss till under avtalsperioden fram till nästa avtalsrörelse.

Vi kan tycka att när vi sysslat med detta så länge så borde det här snarare vara rutin och en ganska lugn, städad företeelse än ett ständigt återkommande agiterande kaos. Trots detta tror vi på svenska modellen, men vi kan redan nu se att det finns en del faktorer som pekar på att det kan bli ganska stökigt framöver.

Rimliga förväntningar?

Vi som fackförbund samlar in alla tankar och idéer från förbundets medlemmar och utifrån den samlade medlemsviljan lägger vi fram kraven till vår motpart som gjort detsamma på sin sida.

Kraven som samlas in från båda håll är ibland utanför det som är möjligt för parterna att lösa inom ramen för ett kollektivavtal. Det blir därav svårare och svårare för parterna att hålla rimliga krav gentemot den andre, vi hamnar längre och längre ifrån varandra.

Vi kan exempelvis få höra argument som att ”det är väl bara att slå näven i bordet!”, ”vi ska ha 10 % per år, annars strejkar vi!”. Tro mig hade det varit möjligt hade inte bara vi utan även alla andra fackförbund ställt dessa krav utan att blinka.

Motsvarande argumentation finns på arbetsgivarsidan, där de vill ta bort allt som kostar pengar men framför allt, allt som handlar om inflytande.

Med det sagt så lyfter vi viktiga frågor i våra yrkanden, hämtat från det som ni som medlemmar har fört fram. Det är tydligt att det vi tillsammans vill står långt ifrån det arbetsgivarsidan vill.

Medlemstapp och rätt uppgifter

Ju längre vi och arbetsgivarparten står ifrån varandra, desto viktigare blir våra medlemmar, ni är våra muskler.

Många förbund upplever nu ett medlemstapp och framför allt tappas facklig organisationsgrad på övergripande samhällsnivå. Det påverkar i allra högsta grad vår styrka som fackförbund. Det finns ett direkt samband mellan organisationsgrad och styrkan i avtalsrörelsen. Det finns många viktiga skäl att vara med i en fackförening, men inte minst den faktor att det påverkar våra framtida löner och villkor. I ett scenario där vi inte längre har medlemmar blir det ju upp till arbetsgivare och statsmakt att bestämma löner och villkor utan motpart på de anställdas sida. Det är också av samma skäl viktigt för oss som förbund att vi har rätt uppgifter. Vi behöver kunna tala om för arbetsgivarparterna hur många medlemmar vi har inom en bransch. Läs mer om vikten av att vara många: https://st.org/darfor-det-ar-viktigt-att-vara-manga

Vid eventuell konflikt

Om det dessutom blir en avtalsrörelse med konflikt så behöver vi, oavsett om det är vi själva eller andra som påkallat denna, ha möjlighet att snabbt komma i kontakt med medlemmar på arbetsplatserna i den berörda branschen. Då behöver vi ha koll både på din arbetsplats och dina kontaktuppgifter. Om du vill ändra dina medlemsuppgifter mejla till medlem@st.org. Så snälla uppdatera dessa, det är viktigt i vår kamp för bättre löner och villkor.

Fackförbundet ST lyfter era frågor! Dessutom tror vi på förhandlingen som verktyg vilket gör att vi förhandlar längre och bättre! Med er alla i ryggen ska vi lyckas få bättre villkor även i denna avtalsrörelse!

Kontakter

Oskar Falk
Biträdande förhandlingschef på Fackförbundet ST.

Bilder

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

Klart med avtal om korttidspermitteringar med Arbetsgivarverket23.3.2020 15:25:56 CETPressmeddelande

Fackförbundet ST har genom förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O tecknat avtal med Arbetsgivarverket om korttidspermitteringar. Avtalet berör enbart arbetsplatser vars arbetsgivare är frivilliga medlemmar i Arbetsgivarverket, det är framförallt anställda på vissa museer, stiftelser, och högskolor. Anställda på statliga myndigheter och verk berörs inte av avtalet. Syftet är att göra det möjligt att undvika omfattande uppsägningar som en följd av åtgärderna för att begränsa spridningen av det nya Coronaviruset.

ST tecknar avtal om korttidspermittering20.3.2020 08:00:00 CETPressmeddelande

Fackförbundet ST och Almega har enats om centrala avtal om korttidspermitteringar för avtalsområdena Bransch Kommunikation och Bransch Tågföretagen (tidigare Spårtrafik). Avtalen syftar till att göra det möjligt att undvika omfattande varsel som en följd av åtgärderna för att begränsa spridningen av det nya Coronaviruset. Avtalet är ett svar på de av regeringen beslutade lönesubventionerna för korttidspermitteringar, vilka förutsätter att det finns kollektivavtal som möjliggör detta.

Avtalsrörelsen - ST kräver bättre trygghet inom spårtrafiken7.2.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Inget ensamarbete, betalt för all tid som man står till arbetsgivarens förfogande, och bättre ekonomisk trygghet för medlemmar som av medicinska skäl inte kan fortsätta i sin yrkesroll. Det är några av de viktigaste yrkanden som Fackförbundet ST idag meddelat arbetsgivarsidan Almega inom avtalsområdet Spårtrafik inför vårens avtalsförhandling. ST kommer också kräva att löneutvecklingen anges i en tydlig procentsats i nivå med riktmärket inom det kommande industriavtalet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum