Svenskt Trä

Framtidstro under årets Trämarknad trots internationell oro och handelskrig

Dela

Under årets upplaga av Trämarknaden, arrangerat av branschorganisationen Svenskt Trä, diskuterades dels nordisk bygghandel dels internationell marknad med fokus på Kina, USA och Nordafrika. Vid sidan om djupdykningar i de olika marknaderna var digitalisering, standardisering och produktifiering ett tema under dagen. Den svenska sågverksindustrins största kundsegment, nordisk bygghandel, var temat på förmiddagen och budskapet från både sågverken och bygghandeln var att framtiden ligger i ett ökat samarbete med fokus på produktutveckling och effektivare flöden.

21–22 november förvandlades Karlstad till den främsta mötesplatsen för den svenska sågverksindustrin och dess kunder nationellt som internationellt. Trämarknaden i Karlstad är ett anrikt evenemang sedan 57 år tillbaka, där aktuell marknad och kritiska frågor avhandlas.

Träindustrin spelar en viktig roll i samhället vad det gäller att skapa sysselsättning bidra till att lösa byggkrisen som ett hållbart samhälle.

- Träbyggindustrin har som mål att fram till 2025 bygga upp en kapacitet som tillgodoser 50% av flerbostadsbyggandet och bedöms öka sysselsättningen för ca 10 000 personer. Vi ser att byggandet minskar under 2019, men andelen träbyggande fortsätter att öka, säger Mikael Eliasson direktör på Svenskt Trä.

Bygghandeln är de svenska sågverkens viktigaste kundsegment. Under förmiddagspasset på seminariet som Svenskt Trä anordnade den 22 november diskuterades bygghandel ur ett nordiskt perspektiv. Utvecklingen för bygghandeln ser ljus ut och det finns ett stort behov av att såväl bygga nya bostäder som att renovera gamla. Med utvecklingen följer både utmaningar och möjligheter för leverantörerna till bygghandeln.

- Vi ser stora möjligheter med nya, digitala lösningar, samtidigt som vi ser utmaningar som långa betalningstider, tuffa avtalsvillkor och ett brett sortiment med mycket bundet kapital i lager. Vi ser även en starkt ökad efterfrågan av trä med tanke på samhällsdebatten om det klimatsmarta framtida byggandet där trä är den stora vinnaren, sa Fredrik Gustavson, försäljningschef på Skandinavien Byggträ, Södra Wood.

Under seminariets förmiddag diskuterades också hur sågverken och bygghandeln kan samverka kring digitalisering, produktifiering och gemensamma internationella standarder.

- Krav på beslutsunderlag skapar behov av byggvarudata. En ökad digitalisering skulle ge bättre prognostisering av lager, produktion och råvarutillgång, sa Christer Green, projektledare, Christer Green Affärsutveckling AB.

Christer Kollberg, Group Sourcing Director på Stark Group Sourcing, lyfte fram att han skulle vilja se att sågverken och bygghandel utvecklas till en stark, gemensam marknad.

- Vi ser en ökad efterfrågan på hållbara material som trä och med hållbarhet följer en mängd olika certifieringar. Vi behöver en ökad digitalisering för att skapa struktur och gemensamma internationella standarder för att tala samma språk. Det finns idag ett digitalt glapp mellan sågverken och bygghandeln. Med ett gemensamt system skulle vi slippa mycket manuellt arbete, menade Christer Kollberg.

Även om man ser många fördelar med en ökad digitalisering så var förmiddagens talare överens om att träindustrin och bygghandeln redan kommit långt. Med VilmaBas, bygg- och järnhandelsbranschens verktyg för kvalitetssäkring av pris- och artikelinformation, har man ökat standardiseringen och skapat en tydlighet mot slutkunden. Efterfrågan av monteringsfärdiga produkter och byggsystem ökar och produkter som CMP, Certifierad Målad Panel, vinner allt mer mark.

- Träindustrin har en fantastisk möjlighet framför sig och Svenskt Trä har startat en digitaliseringsgrupp för att stötta industrins förkommande behov, avslutade Johan Fröbel, chef teknik och distribution på Svenskt Trä.

Pressbilder

För mer information:
Mikael Eliasson, direktör, Svenskt Trä
+46 8 762 72 01, mikael.eliasson@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
+46 8 762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Nyckelord

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

”Global efterfrågan för sågat virke kommer fortsätta att öka”29.11.2018 14:53Pressmeddelande

Den 21–22 november höll branschorganisationen Svenskt Trä sitt årliga marknadsevent i Karlstad. En generell slutsats från eftermiddagens internationella marknadsavsnitt var att tidigare underskott på trävaror nu i det korta perspektivet återgått till en mer normal balans mellan utbud och efterfrågan. Trots internationell instabilitet bedöms global efterfrågan på trävaror fortsätta att öka under kommande år då behovet av att bygga hållbart växer.

Möt hela träindustrin i Karlstad20.11.2018 07:41Pressinbjudan

PRESSINBJUDAN Trämarknaden i Karlstad är en mittpunkt och mötesplats för såväl den svenska som internationella sågverksbranschen. Under en för- och eftermiddag den 22 november möter vi de främsta företrädarna från trä- och sågverksindustrin som delar med sig av trender och utveckling av träindustrins marknad. Välkommen att delta under seminarium och presslunch samt under utnämningen av riddare av Trämarknadsorden.

Möt hela träindustrin i Karlstad16.11.2018 13:17Pressinbjudan

PRESSINBJUDAN Trämarknaden i Karlstad är en mittpunkt och mötesplats för såväl den svenska som internationella sågverksbranschen. Under en för- och eftermiddag den 22 november möter vi de främsta företrädarna från trä- och sågverksindustrin som delar med sig av trender och utveckling av träindustrins marknad. Välkommen att delta under seminarium och presslunch samt under utnämningen av riddare av Trämarknadsorden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum