Brå

Fyra av tio gärningspersoner vid dödligt våld har haft kontakt med psykiatrin

Dela

Det är cirka sju gånger vanligare att gärningspersoner vid dödligt våld har haft kontakt med psykiatrin än vad det är för befolkningen som helhet. Det är särskilt vanligt med psykisk ohälsa när det dödliga våldet har riktats mot någon i familjen. Det visar en ny kartläggning från Brottsförebyggande rådet (Brå).

– Även om den psykiska ohälsan är vanligare hos gärningspersonerna är det viktigt att poängtera att majoriteten inte haft kontakt med vården för psykisk ohälsa året innan brottet, säger Klara Hradilova Selin, utredare på Brå.

Den övervägande majoriteten av dem som begår dödligt våld är män. Endast åtta procent av gärningspersonerna under den studerade tidsperioden är kvinnor.

– Den diagnostiserade psykiska ohälsan är större bland de kvinnliga än de manliga förövarna, men skillnaden kan vara överskattad eftersom kvinnor oftare än män söker vård inom psykiatrin, säger Klara Hradilova Selin.

Det är särskilt vanligt att gärningspersonerna haft kontakt med psykiatrin när det dödliga våldet riktats mot någon i familjen. Det gäller 45 procent av fallen under den studerade perioden. När det gäller psykisk ohälsa bland dem som begått dödligt våld i den kriminella miljön är det 36 procent av gärningspersonerna (samtliga män) som haft kontakt med psykiatrin. Mäns mindre benägenhet att söka vård inom psykiatrin innebär sannolikt att den psykiska ohälsan är underskattad i denna grupp av gärningspersoner.

Det finns en förväntan på att psykiatrin ska kunna identifiera risker för våld, i synnerhet i samband med medialt uppmärksammade fall där det framgått att gärningspersonen sökt vård en kort tid innan brottet.

– Ungefär 400 000 personer har varje år kontakt med psykiatrin i Sverige, och av dessa är det 20–40 personer som begår dödligt våld. Med tanke på den stora mängden patienter, och hur få av dem som begår dödligt våld, har psykiatrin begränsade möjligheter att förutse sådana händelser. En del av strategin för att motverka dödligt våld kan därför vara att förebygga psykisk ohälsa generellt, och att öka motivationen hos män med psykiska problem att söka hjälp, säger Klara Hradilova Selin.

Fakta

Brå har analyserat uppgifter om psykisk ohälsa för cirka 800 gärningspersoner som varit inblandade i dödligt våld mellan åren 2005 och 2017. Kartläggningen visar att fyra av tio gärningspersoner har haft kontakt med psykiatrin året innan brottet begicks.

Rapporten Dödligt våld och psykisk ohälsa. Gärningspersoners tidigare kontakter med psykiatrisk vård finns att ladda ner på www.bra.se

För mer information:

Klara Hradilova Selin, utredare; tfn: 08-527 58 408. E-post: klara.selin@bra.se 

Nyckelord

Länkar

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Nytt schema ger fler poliser på kvällen28.5.2020 16:30:00 CESTPressmeddelande

Polismyndigheten har sedan länge sett ett behov av att schemalägga fler ingripandepoliser på kvällar och helger för att bättre möta allmänhetens behov av en tillgänglig polis dygnet runt. Polisen har därför tagit fram en ny schemamodell som ska styra resurserna till mer kvällstid. Brottsförebyggande rådet (Brå) har utvärderat modellen och publicerar idag en rapport som visar vad som fungerat bra och vad som behöver utvecklas.

Dödligt våld i den kriminella miljön har ökat kraftigt de senaste åren2.4.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat under de senaste åren. Den typ av dödligt våld som främst står för ökningen är den som sker i den kriminella miljön. Vid denna typ av dödligt våld har såväl offer som gärningspersoner blivit yngre, och automatvapen och andra skjutvapen används oftare jämfört med tidigare. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum