Lantbrukarnas Riksförbund

Glädjande besked från riksdagen – artskyddet måste förändras

Dela
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill se en omedelbar förändring av artskyddsdirektivet genom fyra konkreta och omedelbara åtgärder. Något LRF ser positivt på. "Just nu sitter många skogsägare med långa listor från Skogsstyrelsen med arter som ska dokumenteras samtidigt som det finns en stor osäkerhet kring om man ens får bruka sin skog. Det är därför glädjande att en riksdagsmajoritet har enats i kravet att få till en skyndsam förändring. Vår förhoppning är att regeringen omedelbart agerar på alla punkter", säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson.
"Vår förhoppning är att regeringen omedelbart agerar på alla punkter",
säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson
"Vår förhoppning är att regeringen omedelbart agerar på alla punkter", säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson

När Skogsstyrelsen i februari meddelade att skogsägarna dels måste ta hänsyn till samtliga 250 fågelarter på individnivå vid skogsbruk, och dels får ett utökat och orimligt utredningskrav skapades en stor osäkerhet hos de svenska familjeskogsbrukarna. Det har också märkts i att antalet avverkningsanmälningar i mars sjunkit drastiskt på vissa håll i landet. 

Nu föreslår en majoritet i riksdagens miljö- och jordbruksutskott att regeringen ska ändra artskyddsförordningen. 

Enligt utskottet bör regeringen: 

1. Utan tidsfördröjning dela upp fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet så att de strikta bestämmelserna för hotade arter inte omfattar alla vilda fåglar 

2. Förtydliga att nationella fridlysta arter inte ska kunna avsevärt försvåra pågående markanvändning  

3. Förtydliga att skogsägaren vid olika former av brukandeförbud ska erbjudas formellt skydd eller naturvårdsavtal 

4. Tydligt reglera att staten har ansvar för att utreda förekomsten av arter. 

- Vår förhoppning är att regeringen omedelbart agerar på alla punkter,
säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson.

Skogsnäringen står för omkring 10 procent av Sveriges totala varuexport och sysselsätter omkring 115 000 personer. Våra 320 000 enskilda skogsägare har stor betydelse för landsbygdens företagande och ekonomi. En stor del av Sveriges strategi för klimatomställningen bygger på förnybara och hållbara råvaror från skogen.  

 

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

"Vår förhoppning är att regeringen omedelbart agerar på alla punkter",
säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson
"Vår förhoppning är att regeringen omedelbart agerar på alla punkter", säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Pressinbjudan: Samhällets vinster med gratis skolfrukost27.3.2023 08:29:58 CEST | Pressinbjudan

Maten i skolan ger möjlighet att bygga goda vanor för hela livet och är samtidigt ett fantastiskt verktyg för att utjämna skillnader i hälsa och lärande. Skolmaten på 60-talet gav eleverna högre inkomst genom livet, enligt en studie från Lunds och Stockholms universitet. Den visar att samhället fick tillbaka fyra kronor för varje satsad krona på skollunch. Den visar också att barn från socioekonomiskt utsatta områden var de som hade mest nytta av skollunchen, men att alla barn fick en bättre levnadsstandard i vuxen ålder tack vare maten i skolan.

Kristin Bernhardsson ny chef för Försäljning & medlemsutveckling hos LRF22.3.2023 11:40:00 CET | Pressmeddelande

Kristin Bernhardsson blir ny chef för avdelningen Försäljning & medlemsutveckling på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Kristin har en lång erfarenhet av försäljning och marknadsföringsfrågor från olika typer av företag och organisationer, och kommer närmast från Nordic Lottery där hon varit marknads- och försäljningschef och affärsområdeschef. Innan dess har hon bland annat varit projektledare och vice VD för kommunikationsbyrån Gadd, ansvarig för affärsutveckling och kommunikation på medlems- och intresseorganisationen SWEDMA, Swedish Data & Marketing Association, och dessförinnan haft olika roller inom Bring Citymail och Posten. Kristin är uppvuxen på ett mindre lantbruk på Väddö, norr om Stockholm.

LRFs uppmaning till Försäkringskassan: Kräv ingen återbetalning av elstödet21.3.2023 12:10:07 CET | Pressmeddelande

Elstödet, som enbart skulle gå till privathushåll, visar sig även ha gått till vissa egenföretagare. Bland annat inom jordbruksnäringen. Nu finns en risk att Försäkringskassan kräver företagarna på återbetalning av beloppet. Något LRF anser vore olyckligt. "Det skapar en onödig och kostsam administration för både företaget och myndigheterna. Pengarna till företagarna ska ju betalas ut om mindre än tre månader, så det är ju en väldigt kort tidshorisont vi pratar om", säger Johnny Kjellström på LRF.

Presseminarium. Inflationens, räntans och tron på framtidens påverkan på matpriserna16.3.2023 06:02:29 CET | Pressinbjudan

Idag finns det en möjlighet att ta del av en nya mätningar om läget i lantbruksekonomin. Färska siffror från februari som visar kopplingen till dagens matpriser samt ny kvartalsrapport från LRF:s konjunkturbarometer Grönt näringslivsindex. LRF går igenom utvecklingen för priser, inflationen, räntor, tron på framtiden samt hur matkonsumtion och investeringar kan påverkas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum