Lantbrukarnas Riksförbund

Glädjande besked från riksdagen – artskyddet måste förändras

Dela

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill se en omedelbar förändring av artskyddsdirektivet genom fyra konkreta och omedelbara åtgärder. Något LRF ser positivt på. "Just nu sitter många skogsägare med långa listor från Skogsstyrelsen med arter som ska dokumenteras samtidigt som det finns en stor osäkerhet kring om man ens får bruka sin skog. Det är därför glädjande att en riksdagsmajoritet har enats i kravet att få till en skyndsam förändring. Vår förhoppning är att regeringen omedelbart agerar på alla punkter", säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson.

"Vår förhoppning är att regeringen omedelbart agerar på alla punkter",
säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson
"Vår förhoppning är att regeringen omedelbart agerar på alla punkter", säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson

När Skogsstyrelsen i februari meddelade att skogsägarna dels måste ta hänsyn till samtliga 250 fågelarter på individnivå vid skogsbruk, och dels får ett utökat och orimligt utredningskrav skapades en stor osäkerhet hos de svenska familjeskogsbrukarna. Det har också märkts i att antalet avverkningsanmälningar i mars sjunkit drastiskt på vissa håll i landet. 

Nu föreslår en majoritet i riksdagens miljö- och jordbruksutskott att regeringen ska ändra artskyddsförordningen. 

Enligt utskottet bör regeringen: 

1. Utan tidsfördröjning dela upp fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet så att de strikta bestämmelserna för hotade arter inte omfattar alla vilda fåglar 

2. Förtydliga att nationella fridlysta arter inte ska kunna avsevärt försvåra pågående markanvändning  

3. Förtydliga att skogsägaren vid olika former av brukandeförbud ska erbjudas formellt skydd eller naturvårdsavtal 

4. Tydligt reglera att staten har ansvar för att utreda förekomsten av arter. 

- Vår förhoppning är att regeringen omedelbart agerar på alla punkter,
säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson.

Skogsnäringen står för omkring 10 procent av Sveriges totala varuexport och sysselsätter omkring 115 000 personer. Våra 320 000 enskilda skogsägare har stor betydelse för landsbygdens företagande och ekonomi. En stor del av Sveriges strategi för klimatomställningen bygger på förnybara och hållbara råvaror från skogen.  

 

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

"Vår förhoppning är att regeringen omedelbart agerar på alla punkter",
säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson
"Vår förhoppning är att regeringen omedelbart agerar på alla punkter", säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

LRF, Norra Skog, Södra och Mellanskog lanserar kampanjen Skogslandslaget för att öka kunskapen om Sveriges familjeskogsägare17.5.2022 16:44:26 CEST | Pressmeddelande

Skogslandslaget är en kampanj vars syfte är att belysa hur Sveriges skogsägare brukar skogen på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Konceptet bygger på något som engagerar de allra flesta – sport. "Tillsammans bildar våra 313 084 skogsägare världens största landslag", säger Sofia Lindblad, projektledare på LRF och ansvarig för kampanjen.

Bönder minskar koldioxidutsläppen med 115 000 ton per år16.5.2022 12:36:24 CEST | Pressmeddelande

Intresset för klimatarbetet inom det svenska lantbruket är fortsatt högt. Hittills i år har 569 ansökningar till Klimatklivet beviljats vilket bedöms leda till en årlig utsläppsminskning med av koldioxid med 115 000 ton, att jämföra med fjolårets 88 000 ton. "Det är glädjande att antalet ansökningar från lantbruket ökar stadigt. Klimatklivet är i rådande läge en viktig del i arbetet för ett stärkt civilförsvar och helt i linje med LRFs hållbarhetsarbete", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LRF välkomnar det utökade krispaketet till lantbruket – nödvändigt för att trygga svensk livsmedelsproduktion25.4.2022 12:50:40 CEST | Pressmeddelande

I dag presenterade Socialdemokraterna och Centern ett nytt stödpaket till Sveriges bönder på ytterligare 2 miljarder kronor. Även Moderaterna har föreslagit ett extrastöd till lantbruket i riksdagen. "Det är bra att regeringen och Centerpartiet har lagt fram ett förslag med fokus på jordbruket och i synnerhet den hårt drabbade animalieproduktionen", säger LRFs ordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum