Sveriges Ingenjörer

Goda framtidsutsikter för ingenjörer

Dela
Ingenjörer tillhör idag de akademikergrupper som är mest efterfrågade på svensk arbetsmarknad. Även jobbmöjligheterna framöver ser mycket goda ut. Detta visar en ny arbetsmarknadsbedömning som Sveriges Ingenjörer gjort i anslutning till att högskoleansökan nu öppnat.
Sveriges Ingenjörers bedömning av arbetsmarknadsläget gäller nyexaminerade högskole- och civilingenjörer från idag och fram till 2028.
Sveriges Ingenjörers bedömning av arbetsmarknadsläget gäller nyexaminerade högskole- och civilingenjörer från idag och fram till 2028.

– Konjunkturlägen kan alltid skifta men en ingenjörsutbildning är en bra investering med goda utsikter vad gäller jobbmöjligheter. En fortsatt stark och snabb teknikutveckling bidrar till att ingenjörernas insatser kommer vara betydelsefulla för både ekonomisk utveckling och för omställningen mot ett hållbart samhälle, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef och chefsekonom på Sveriges Ingenjörer. 

Förbundets bedömning görs på en övergripande och samlad nivå för de två utbildningsgrupperna civilingenjörer (5-års utbildning) respektive högskoleingenjörer (3-års utbildning). Tillgången på högskole- och civilingenjörer, inklusive näraliggande examina och teknologie doktorer, har över tid vuxit kraftigt. Dock bedöms efterfrågan på ingenjörsgrupperna samtidigt växa i en omfattning som svarar mot den ökade tillgången. Sammanfattningsvis förväntas arbetsmarknadsläget för båda ingenjörsgrupperna på sikt vara relativt oförändrat. 

– Årligen examineras mellan 6 000 och 7000 ingenjörer per år i Sverige. Det är en värdefull kompetenspool för de många arbetsgivare som har stora tekniska kompetensbehov. Det gäller att både ha vässade rekryteringserbjudanden och utvecklade introduktionsmöjligheter för att attrahera dessa välutbildade ingenjörer, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef och chefsekonom på Sveriges Ingenjörer. 

Om civilingenjörer

  • Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: Liten konkurrens om jobben
  • Prognos för nyexaminerade till år 2028: Liten konkurrens om jobben
  • Prognosens osäkerhet uppskattas till 3 på en skala från 1 till 5, där 1 innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet.

Civilingenjörens yrke är brett och arbetsuppgifterna kan innebära allt från forskning och utveckling av ny teknik till produktionsplanering och marknadsföring. Med stigande erfarenhet får civilingenjören ofta chefsroller eller företagsledande roller. År 2021 fanns i Sverige ca 138 000 yrkesverksamma civilingenjörer (inklusive ett mindre antal med en masterexamen inom teknik). Ytterligare drygt 15 000 hade en teknologie doktorsexamen.

Om högskoleingenjörer

  • Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: Liten konkurrens om jobben
  • Prognos för nyexaminerade till år 2028: Liten konkurrens om jobben
  • Prognosens osäkerhet uppskattas till 3 på en skala från 1 till 5, där 1 innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet.

Högskoleingenjörer arbetar bland annat med olika former av tekniskt utvecklings- och konstruktionsarbete. Högskoleingenjören arbetar som regel nära verksamheten och ofta i samarbete med civilingenjörer och andra yrkesgrupper. Arbeten finns inom industrin och på konsultföretag, de affärsdrivande verken och inom områdena stadsbyggnad, energiförsörjning och fastigheter. År 2021 fanns i Sverige ungefär 50 000 yrkesverksamma med högskoleingenjörsutbild­ning. Därutöver fanns cirka 15 000 med en teknologie kandidatexamen och 7 000 med en teknologie magister.

Bedömningen för ingenjörsgrupperna ingår i rapporten Framtidsutsikter - en prognos av arbetsmarknadsläget för cirka 60 akademikeryrken på fem års sikt, som görs gemensamt av Saco-förbunden. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sveriges Ingenjörers bedömning av arbetsmarknadsläget gäller nyexaminerade högskole- och civilingenjörer från idag och fram till 2028.
Sveriges Ingenjörers bedömning av arbetsmarknadsläget gäller nyexaminerade högskole- och civilingenjörer från idag och fram till 2028.
Ladda ned bild
Johan Kreicbergs, chefsekonom/chef Politik och påverkan, Sveriges Ingenjörer
Johan Kreicbergs, chefsekonom/chef Politik och påverkan, Sveriges Ingenjörer
Ladda ned bild

Länkar

Om

Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
Box 1419
111 84 Stockholm

08 - 613 80 00https://www.sverigesingenjorer.se/

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets 
högskoleutbildade ingenjörer. Förbundet är med cirka 169 000 medlemmar näst störst inom akademikerfederationen Saco. Se även sverigesingenjorer.se 

Följ Sveriges Ingenjörer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Ingenjörer

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum