Vårdföretagarna

Goda resultat för privata äldreboenden i Socialstyrelsens kvalitetsmätning

Dela

Återigen visar Socialstyrelsens öppna jämförelser inom äldreomsorgen att privata aktörer ligger i framkant när det gäller kvalitet. Privata aktörer har bättre resultat än offentliga på 18 av 20 jämförbara indikatorer.

Socialstyrelsen granskar bland annat möjligheter till utevistelse och träning, i vilken mån äldre är delaktiga i sin omsorg och i vilken utsträckning rutiner finns på plats för olika vårdmoment. Målet med undersökningen är att skapa en grund för utveckling och förbättring av äldreomsorgen. Deltagandet är frivilligt, men högt. I årets undersökning är 91 procent av landets äldreboenden med.

-Möjligheten att kunna välja det boende som passar en bäst är viktig. Socialstyrelsens undersökning visar att de privata alternativen håller hög kvalitet. Men för att underlätta välinformerade val behövs fler kvalitetsmått som redovisas på ett lättillgängligt sätt, säger Anna Bergendal, näringspolitisk expert äldreomsorg hos Vårdföretagarna.

I flera fall rör det sig om betydande skillnader till fördel för privata utförare. Andelen äldreboenden som har en rutin för en god måltidsituation är bara 31 procent bland offentliga utförare, medan den uppgår till 75 procent bland privata. Goda måltidsrutiner behövs för välbefinnandet, hälsan och för att skapa lust att äta då undernäring är vanligt bland äldre.

Det finns förbättringspotential på flera områden, både för privata och offentliga utförare. Exempelvis är det enbart 30 procent av de privata och 17 procent av de offentliga äldreboendena som uppger att de har en stödjande inomhusmiljö. En tydlig och väl genomtänkt miljö är viktig för äldre som kan ha sämre syn eller kognitiv nedsättning.

För mer information:
Anders Manell, presschef Vårdföretagarna
070-314 572 29

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vårdföretagarna
Vårdföretagarna
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.vardforetagarna.se

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar. 
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Daglig verksamhet i privat regi – bäst i Socialstyrelsens kvalitetsmätning19.12.2019 06:00:00 CETPressmeddelande

Daglig verksamhet skapar en meningsfull vardag för personer med funktionsnedsättning och ger rehabilitering som möjliggör studier eller arbete. Socialstyrelsen följer varje år upp kvaliteten i daglig verksamhet utifrån ett antal kvalitetsindikatorer. Årets undersökning visar att de privat drivna dagliga verksamheterna får bäst resultat på samtliga 14 kvalitetsindikatorer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum