DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

”Gör FN-konventionen till svensk lag”

Dela

I morgon är det den Internationella funktionshinderdagen, då situationen för människor med funktionsnedsättning uppmärksammas över hela världen. ”Sverige har fortfarande en del att göra, bland annat behöver FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bli svensk lag på samma sätt som Barnkonventionen”, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

Åsa Strahlemo menar att varje individ måste kunna vara säker på att de rättigheter som finns beskrivna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska ses som något självklart av alla myndigheter när de fattar ett beslut – oavsett på vilken nivå och oberoende av vad frågan gäller.

- I dag ses funktionshinderperspektivet i bästa fall som ett särintresse, men oftast ses det inte alls. Inte ens våra domstolar tar hänsyn till konventionen i tillräckligt stor utsträckning, säger hon.

Påföljd

Åsa Strahlemo tror att fler institutioner skulle motiveras att följa FN-konventionen om den blir svensk lag. En viktig anledning är att den som då bryter mot konventionen skulle kunna dömas till påföljd.

- Det är ett sätt för samhället att markera att rättigheter för personer med funktionsnedsättning verkligen betyder något, säger hon.

DHR har gjort en öppen enkätundersökning på webben där respondenterna fick svara ja, nej eller vet ej på frågan om de anser att FN-konventionen bör bli svensk lag. 94 procent av respondenterna svarade ja.

- Resultatet ger en fingervisning om vad människor tycker, framför allt personer med funktionsnedsättning. Många av dem har hamnat på efterkälken på flera områden de senaste åren, det gäller allt från arbetsmarknad till hälsa och ekonomi, säger Åsa Strahlemo.

För mer information och kommentarer, var god kontakta:

Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 – 50 88 029, asa.strahlemo@dhr.se

Läs om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning här:

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/06/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning/

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten verkar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga blir fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

”Läkaren förklarade att i vanliga fall aborteras ett sådant foster som jag naturligt. Men jag var naturens misstag som överlevde. Det fick jag höra när jag var tretton år.”7.12.2020 09:53:14 CETPressmeddelande

Vipeholmsanstalten och andra institutioner är en del av Sveriges historia som många inte känner till. DHR menar att staten nu måste ge alla de människor som placerades där en offentlig ursäkt. ”De behöver få upprättelse, erkännande och bli lyssnade på, men lika viktigt är att förhindra att det som skedde då händer igen”, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum