Uppsala kommun

Gottsundas stadsutveckling fram till 2035 har klubbats

Dela

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna ett projektdirektiv för Gottsunda/Valsätra som behandlar stadsutvecklingen i området fram till år 2035. Projektdirektivet anger målen, åtgärderna och formerna för den fortsatta utvecklingen av området.

Visionsbild över Gottsunda torg och centrala delarna av Gottsundaområdet
Visionsbild över Gottsunda torg och centrala delarna av Gottsundaområdet

Direktivet innebär att arbetet med att genomföra de förändringar som beslutats i Planprogram för Gottsundaområdet, officiellt kan starta. Sedan tidigare planläggs det redan för den nya Gottsundaskolan där detaljplanen är på samråd och en rad andra åtgärder har sedan länge pågått för att stärka området. Planprogrammet bygger på kommunens översiktsplan från 2016. Projektdirektivet avgränsas i tid till 2035 och omfattar utbyggnad av ungefär hälften av de nya bostäder som planeras i området som helhet.

Projektdirektivet föreslår att planläggning och utbyggnad fram till 2035 koncentreras till centrumområdet i Gottsunda och att ett särskilt fokus läggs på området kring Bandstolsvägen och Linrepevägen.

- Med en kombination av fysiska och sociala åtgärder och samverkan mellan många aktörer ska området bli en levande, trygg och trivsam stadsnod. Ambitionerna är högt satta och på sikt ska Gottsunda utvecklas till hjärtat i södra staden, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Gottsundaområdet ska utvecklas som en del av stadsnoden Gottsunda-Ultuna med 5000–7000 nya bostäder samt nya arbetsplatser. Delar av den utveckling som anges i planprogrammet ingår också i Uppsalapaketet, det vill säga det avtal mellan Uppsala kommun, staten och regionen angående samordnad strategisk planering och utbyggnad av bostäder och övergripande infrastruktur för kollektivtrafik.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Visionsbild över Gottsunda torg och centrala delarna av Gottsundaområdet
Visionsbild över Gottsunda torg och centrala delarna av Gottsundaområdet
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Åtgärder för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen börjar ge effekt1.7.2020 10:32:35 CESTPressmeddelande

Uppsala kommun har sedan pandemins början regelbundet samlat in uppgifter om smittspridning från äldreomsorgens verksamheter. Uppgifterna används för analys och som beslutsunderlag till fortsatta åtgärder för att begränsa smitta bland äldre och sköra personer. Nu visar den sammanställda statistiken på fortsatt sjunkande antal smittade sedan toppen den 26 maj. Även andelen tillfrisknade inom äldreomsorgen ökar.

Åtgärder för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen börjar ge effekt1.7.2020 09:30:00 CESTPressmeddelande

Uppsala kommun har sedan pandemins början regelbundet samlat in uppgifter om smittspridning från äldreomsorgens verksamheter. Uppgifterna används för analys och som beslutsunderlag till fortsatta åtgärder för att begränsa smitta bland äldre och sköra personer. Nu visar den sammanställda statistiken på fortsatt sjunkande antal smittade sedan toppen den 26 maj. Även andelen tillfrisknade inom äldreomsorgen ökar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum