Myndigheten för press, radio och tv

Granskningsnämnden fäller Keno och Lotto i TV4 – programmen är reklam

Dela
Granskningsnämnden bedömer att sändningarna i TV4 av Keno- och Lottodragningarna är reklam. Programmen strider därför mot bestämmelsen om annonssignatur.

Granskningsnämnden har prövat programmen Keno och Lotto i TV4. Nämnden konstaterar att Svenska Spel stått för kostnader för produktionerna samtidigt som TV4 fått ytterligare ersättning av Svenska Spel. Trots att TV4 kallat ersättningen för sponsring bedömer nämnden att det rör sig om reklam i radio- och tv-lagens mening.

Marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Enligt radio- och tv-lagen ska det förekomma en särskild signatur som tydligt skiljer annonserna från det övriga innehållet före och efter varje annonsering. Eftersom det inte fanns någon sådan signatur som tydligt skiljer denna reklam från det övriga innehållet har en överträdelse skett av 8 kap. 5 § radio- och tv-lagen. TV4 har därför brutit mot bestämmelsen om annonssignatur.

Ärendena kommer nu att lämnas till förvaltningsrätten då granskningsnämnden beslutat att ansöka om att TV4 ska betala en särskild avgift för överträdelsen (21/03704 och 21/03705).

Tidigare avgöranden om spel

Granskningsnämnden har tidigare vid två tillfällen prövat inslag med skrapning av trisslotter i TV4. Nämnden konstaterade att de inte stred mot bestämmelserna om produktplacering. Nämnden prövade vid det senare tillfället även om inslaget stod i strid med bestämmelserna om annonsering och otillbörligt gynnande. TV4 uppgav då att lottskrapningen inte visades i ett marknadsföringssyfte och att ingen ersättning utgått. Sändningarna friades därmed båda gångerna (10/01500 och 19/01609).

Övriga fällda ärenden

  • SR:s Dagens Eko i P1 för felaktig uppgift om arbetslöshet (22/02452).

Friade ärenden

  • SVT:s Rapport om effekterna av salt i mat (22/03284).
  • SVT:s Rapport om matprisinflation (22/03330).
  • SVT:s Rapport om klimatpolitik (22/03271).
  • TV4:s Nyheterna om politiker med koppling till högerextremism (22/02517).
  • TV4:s Nyhetsmorgon om opinionsundersökningar (22/03176).

Du kan söka efter besluten i vårt diarium på webbplatsen. Webbdiariet hittar du under Självservice.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Granskningsnämnden för radio och tv är ett självständigt organ inom Myndigheten för press, radio och tv som har till uppgift att pröva om de som sänder radio och tv följer de regler som gäller för sändningarna. Program som prövas av nämnden kan antingen frias, frias med kritik eller fällas.

Myndigheten för press, radio och tv lyder under regeringen och tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum