GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch

GS sätter press på PTK och Svenskt Näringsliv

Dela

PTK och Svenskt Näringsliv agerar på ett sätt så att det hotar GS-fackets medlemmars möjlighet till ett bra omställningsstöd. Nu sätter GS press på PTK och Svenskt Näringsliv för att få en tillfredställande lösning på plats så snart som möjligt. Om detta inte sker kommer GS att pröva förbundets roll i Facken inom Industrin.

Den 27 maj 2021 beslöt LOs representantskap att LO skulle kalla Svenskt Näringsliv till återupptagna förhandlingar om Trygghet och omställning. Syftet var att säkerställa att det huvudavtal som PTK förhandlat fram med Svenskt Näringsliv och som IF Metall och Kommunal senare anslutit till inte skulle påverka omställningsförsäkringarna på ett negativt sätt för de förbund som INTE väljer att ansluta till huvudavtalet men också en lösning för de förbund som väljer att ansluta sig.

I samband med att LO kallar Svenskt Näringsliv till förhandling ansluter också PTK till förhandlingarna.

När PTK anslöt till förhandlingarna agerade de på ett sätt som gjorde att Svenskt Näringsliv ajournerar förhandlingarna till september. GS anser att LO måste självständigt kunna genomföra sina förhandlingar. Svenskt Näringsliv och PTK får själva hitta formerna för sina eventuella frågor. GS anser att den uppkomna situationen har sin grund i att PTK ansluter till förhandlingarna vilket försvårar möjligheterna att få ett så bra resultat som möjligt.

Tiden att komma i mål med dessa förhandlingar är knapp. Remisstiden på förslagen i huvudavtalet går ut 15 september i år och redan 30 juni 2022 ska förslagen träda ikraft.

Om förhandlingarna som LO kallat till med Svenskt Näringsliv inte har en lösning innan dess riskerar det omställningsstöd som då finns för de förbund som INTE anslutit sig till det nya huvudavtalet att bli avsevärt sämre än det är idag.

Det kan GS inte acceptera.

- För GS vidkommande är skadan från PTK och Svenskt Näringsliv redan skedd. PTK och Svenskt Näringslivs agerande hotar våra medlemmars omställningsstöd. GS förväntar sig nu att samtliga parter arbetar konstruktivt för att få till en tillfredställande lösning så att våra medlemmar kan förvänta sig ett fortsatt tryggt arbetsliv. Om PTK och Svenskt Näringsliv inte agerar i linje med det ser GS sig tvunget att ompröva förbundets framtida inställning till Facken inom Industrin, säger GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Nyckelord

Kontakter

Om

GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch
GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch
Olof Palmes gata 31
Stockholm

https://www.gsfacket.se/

GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch.
Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Följ GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch

GS-facket anklagar stora skogsbolag för arbetskraftsexploatering15.5.2021 07:59:52 CEST | Pressmeddelande

GS har idag tagit del av Dagens Nyheters granskning där flera migrantarbetare vittnar om ett utbrett utnyttjande inom svenskt skogsbruk. GS-facket anklagar nu de stora bolagen för att de bär det huvudsakliga ansvaret för de missförhållandena som DN nu rapporterar om. ”I offentligheten omfamnar de stora skogsbolagen den svenska arbetsmarknadsmodellen, men i realiteten sänker dem den. Skogsbolagen måste titta sig i spegeln och fråga sig vad för skogsbruk de vill ha i Sverige.” Säger GS-fackets förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

GS säger ja till nya avtal på 29 månader1.11.2020 10:08:00 CET | Pressmeddelande

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin (där GS ingår) har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalen löper över 29 månader och har ett avtalsvärde på 5,4 procent. De sista 12 månaderna är uppsägningsbart. Avtalen ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och ligger på en nivå som kan normera på svensk arbetsmarknad och samtidigt gynna Sveriges konkurrenskraft. För LO-förbunden innehåller avtalen en låglönesatsning där arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 26 100 per månad får en högre lönepott. Det innebär också ett förstärkt försäkringspaket som sänker åldern för när anställda samlar in till sin avtalspension. Avtalen ger en nivåhöjning på 3 procent den 1 november 2020 och 2,4 procent den 1 april 2022. De nya avtalen gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö: Vi har just genomfört en historiskt svår avtalsrörelse med riktigt tuf

GS stödjer demokratikampen i Belarus med 47000 kronor!10.9.2020 14:06:00 CEST | Pressmeddelande

För GS är det självklart att vara ett aktivt förbund på såväl det lokala- som på det globala planet. Vårt fackliga arbete tar alltid avstamp i en stark övertygelse om demokratins betydelse för en bättre arbetsplats och en bättre värld. Därför stödjer GS demokratikampen i Belarus med 1 kr/per medlem och uppmanar andra, så väl våra egna avdelningar som andra förbund och organisationer att göra detsamma!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum