Sveriges Ingenjörer

Hög kompetens får företag att välja Sverige för forskning och innovation

Dela

Tillgången på kompetens – att det finns välutbildad arbetskraft – är främsta fördelen för företag att bedriva forskning och innovation i Sverige. Samtidigt har vi bästa konjunkturläget på fem år. Det visar Sveriges Ingenjörers nya innovations- och konjunkturrapport.

– Den ekonomiska utvecklingen för landets tekniktäta företag är nu rekordstark – bästa konjunkturläget på fem år, säger Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert på Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörer har frågat sina lokala representanter på 645 företag i det svenska näringslivet. På 85 procent av företagen uppges att den ekonomiska situationen är tillfredställande eller god. Bäst går det för Svenska Teknik- och Designföretagen inom tjänstesektorn där 90 procent anger ett gott konjunkturläge. På industrisidan går Skogsindustrin bäst, 88 procent.

– Läget bedöms också bli ännu bättre kommande halvår. Bara 7 procent tror på sämre tider, framhåller Staffan Bjurulf.

Rapporten visar även varför företag väljer att bedriva forskning och innovation (FoI) i Sverige. 

– Fördelarna är främst den höga kompetensen, förmågan till förnyelse och vanan vid att samarbeta, säger Staffan Bjurulf.

Företagens ranking av faktorer för FoI i Sverige
1. Kompetensen
 (82 %) – att det finns välutbildad arbetskraft.
2. Samarbeten (53 %) – närvaron av etablerade nätverk och samverkanskultur, vana vid samarbete över gränser och i team.
3. Ekonomiska faktorer (35 %) – möjligheter till finansiering samt kostnadseffektivitet i verksamheten.
4. Nationella motiv (27 %) – vilja att gynna svenskt näringsliv och samhälle.

– Samtidigt uppger 37 procent att det största hindret är svårigheter att rekrytera den kompetenta arbetskraft som finns. Konkurrensen är alltså hård, kommenterar Staffan Bjurulf.

Kontakter

Länkar

Om

Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
Box 1419
111 84 Stockholm

08 - 613 80 00https://www.sverigesingenjorer.se/

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets 
högskoleutbildade ingenjörer. Med närmare 153 000 medlemmar är det största 
förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även ww.sverigesingenjorer.se 

Följ Sveriges Ingenjörer

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Ingenjörer

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum