Kunskapsskolan

Hög nöjdhet och trivsel hos Kunskapsskolans medarbetare

Dela

En nyligen gjord undersökning bland Kunskapsskolans 1 200 medarbetare visar på fortsatt hög trivsel och stor vilja att rekommendera arbetsplatsen samtidigt som arbetsbelastningen bland lärarna har förbättrats.

Kunskapsskolan genomför varje år omfattande undersökningar bland medarbetarna på 29 grundskolor och 7 gymnasier. I undersökningen från hösten 2016 uppger 87 procent av medarbetarna att de trivs (betyg fyra eller fem på en femgradig skala) med sitt arbete vilket är i nivå med föregående år. Åtta av tio medarbetare rekommenderar Kunskapsskolan som arbetsgivare. Det kan jämföras med Jobbhälsobarometern 2016* där knappt hälften av utbildningssektorns medarbetare rekommenderar andra att söka jobb i deras organisation.

- Att våra medarbetare trivs är en nyckel för vår framgång. Utan skickliga medarbetare kan vi inte ge våra elever de kunskaper och utmaningar de har rätt att förvänta sig, säger Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan i Sverige.

Kunskapsskolan har sedan lång tid tillbaka arbetat med frågor kring lärarnas arbetsbelastning. Det långsiktiga arbetet har givit resultat. I medarbetarundersökningen 2016 svarar fler än tidigare positivt på frågor som ”får stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning” och ”hinner med mitt arbete inom ordinarie arbetstid”. Upplevelsen av att ha en rimlig arbetsbelastning har förbättrats med tio procentenheter de senaste tre åren från 36 till 46 procent. 

- Vi är inte nöjda men genom att steg för steg jobba med förbättringar inom områden som IT, administrativa systemstöd samt elevhälsa och ledarskap ska den positiva utvecklingen kunna fortsätta framöver. Det stora behovet av skickliga lärare gör det centralt för oss att ständigt vässa oss som attraktiv arbetsgivare, säger Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan i Sverige.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan Sverige, 076-779 76 12

*) Jobbhälsobarometern 2016, som tas fram av Sveriges Företagshälsor, omfattar ett representativt urval på ca 10 000 personer i åldern 20 – 65 år 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Kunskapsskolan
Kunskapsskolan
Box 92146
120 08 Stockholm

https://www.kunskapsskolan.se/

På Kunskapsskolan får du gedigna kunskaper i varje ämne. Men du får också något mer. Du får lära dig att sätta mål och hur du ska göra för att nå dem. Hos oss kommer du bli självständig, duktig på att planera och lära dig att ta egna initiativ. Det är förmågor du har stor nytta av på gymnasiet och senare i arbetslivet.

Vi vet att elever lär på olika sätt och i olika takt. Därför har vi ett arbetssätt som är personligt utformat och utgår från varje individ. Du har en handledare som inspirerar och regelbundet följer upp dina resultat. Hos oss får du en trygg skola där alla blir sedda och utmanade.

Följ Kunskapsskolan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kunskapsskolan

Enkätundersökning om ledarskap - varannan organisation lider av kompetensbrist9.5.2019 06:15:00 CESTPressmeddelande

Ledarskapsstudien visar att varannan ledare (54 procent) anser att deras företag lider av brist på kompetens. Samtidigt anser nästan lika många (47 procent) att det är utmanande för deras medarbetare att hänga med i utvecklingen. Ledarskapsstudien är en enkätundersökning med 1300 respondenter varav 700 är ledare. Undersökningen har genomförts av Cint på uppdrag av SkillEd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum