BioInnovation

Höga betyg när BioInnovation når halvtid

Dela

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, som arbetar för utveckling av biobaserade produkter, material och tjänster, får goda omdömen i den omfattande sexårsutvärdering som genomförts på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson
Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson

– Vi är mycket glada över att utvärderingen bekräftar att BioInnovation är ett väl fungerande program med strategisk utveckling och ledning samt med en ändamålsenlig inriktning. Det visar att programmet är en viktig aktör i omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Jan Svärd, ordförande för BioInnovations programstyrelse.

– I utvärderingen beskrivs att programmet har en kritiskt viktig roll i innovationssystemet och att BioInnovations additionalitet är mycket stor. Det är goda betyg som visar att våra insatsformer är relevanta och att vi lyckas bygga ny gränsöverskridande samverkan, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

BioInnovations uppdrag är att skapa de bästa förutsättningarna för att öka förädlingsvärdet i den svenska biobaserade sektorn och arbeta för visionen om att Sverige ställt om till en bioekonomi år 2050. I programmets verksamhet ryms att ta fram och genomföra utlysningar för forsknings- och innovationsprojekt, sprida resultat och kunskap, samt bygga samverkan mellan företag, offentliga aktörer och forskningsaktörer över branschgränser.

Innovationsprogrammet är initierat av de tre branscherna Skogsindustrierna, TEKO – Sveriges Textil- och modeföretag samt IKEM – Innovations- och kemiindustrierna. Satsningen finansieras till hälften av de tre forskningsfinansiärerna Vinnova, Energimyndigheten och Formas. BioInnovation är ett av totalt 17 strategiska innovationsprogram i Sverige.

– Ett av programmets främsta mervärden är att det sammanfört idéer och uppslag från olika områden som har skapat symbios mellan aktörer och branscher som inte tidigare samarbetat, säger Mikael Danielsson, Director R&D, Albany International och ledamot i BioInnovations programstyrelse samt representant för TEKO.

– Innovation av processer som använder biobaserade restprodukter är viktigt för svensk kemi­industri – och där är långsiktigheten hos Bioinnovation avgörande för att öka samarbetet mellan kemi-, skogs- och textilindustri, säger Anders Fröberg, ansvarig för strategiska hållbarhetssatsningar på Borealis i Sverige och styrelseordförande för IKEM.

– Bioinnovation ger oss möjlighet att bygga vidare på de styrkor som råvara från våra svenska skogar ger, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef för Holmen samt ordförande för Skogsindustrierna.

Utvärderingens övergripande rekommendation är att BioInnovation bör erhålla fortsatt finansiering på samma nivå som tidigare. Utvärderingens resterande rekommendationer är framåtblickande och fokuserar på hur programmet kan utvecklas vidare.

– Vi ska nu revidera vår programlogik och arbeta effektivt med uppföljning av de över hundra projekt som finns i vår projektportfölj. I portföljen ryms en stor mängd kunskap om spännande utvecklingsområden, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

Om utvärderingen

BioInnovation är ett av sex strategiska innovationsprogram som utvärderas i år.

Utvärderingsrapporten finns publicerad på Vinnovas webbplats: 

https://www.vinnova.se/publikationer/sexarsutvardering-av-strategiska-innovationsprogrammet-bioinnovation/ 

Läs mer om utvärderingen i Vinnovas pressinformation: 
https://via.tt.se/pressmeddelande/strategiska-innovationsprogram-viktiga-for-sverige?publisherId=3235725&releaseId=3289636 

Den 17 december presenteras utvärderingarna vid ett digitalt seminarium med start kl. 10.30. Läs mer här: https://www.vinnova.se/kalenderhandelser/2020/12/resultat-av-sexarsutvardering-av-strategiska-innovationsprogram/ 

Kontakt för mer information
Anna Wiberg, programchef för BioInnovation, tfn + 46 (0)76-129 62 94, anna.wiberg@bioinnovation.se

Jan Svärd, ordförande för BioInnovations programstyrelse, tfn +46 (0)70-978 64 74.

Mikael Danielsson, Director R&D Albany International och ledamot i BioInnovations programstyrelse samt representant för TEKO, tfn +46 (0)70-593 62 63.

Kontaktperson för Anders Fröberg är Ulla Nyman, Director Public Relations/Chef opinionsbildning på IKEM, tfn +46 (0)10-455 38 71, ulla.nyman@ikem.se

Kontaktperson för Henrik Sjölund är Stina Sandell, Head of Sustainability and Communications, tfn +46 73 986 51 12, stina.sandell@holmen.com.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson
Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson
Ladda ned bild
Jan Svärd, ordförande för BioInnovations programstyrelse. Foto: Johan Olsson.
Jan Svärd, ordförande för BioInnovations programstyrelse. Foto: Johan Olsson.
Ladda ned bild
Mikael Danielsson, Albany International AB och ledamot i BioInnovations programstyrelse. Fotograf: Johan Olsson.
Mikael Danielsson, Albany International AB och ledamot i BioInnovations programstyrelse. Fotograf: Johan Olsson.
Ladda ned bild
Anders Fröberg, ansvarig för strategiska hållbarhetssatsningar på Borealis i Sverige och styrelseordförande för IKEM.
Anders Fröberg, ansvarig för strategiska hållbarhetssatsningar på Borealis i Sverige och styrelseordförande för IKEM.
Ladda ned bild
Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen och styrelseordförande för Skogsindustrierna. Fotograf: Ulla-Carin Ekblom
Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen och styrelseordförande för Skogsindustrierna. Fotograf: Ulla-Carin Ekblom
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

 

 

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Rapport visar vad som behövs för att få bionedbrytbar plast på rätt plats3.11.2022 14:09:15 CET | Pressmeddelande

Miljöproblem som plast i haven skyndar på utvecklingen av bionedbrytbara och komposterbara plastmaterial. Nedbrytning – oavsett om det sker i naturliga eller konstgjorda miljöer – är en komplicerad process och begreppen kring bionedbrytbarhet är många. Därför har konsultföretaget Trossa, på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, analyserat området bionedbrytbar plast, och tagit reda på vilka behov företag och bransch har för att kunna accelerera utvecklingen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum