Sjätte AP-fonden

Högsta avkastningen hittills för AP6

Dela

Under ett år som dominerades av den globala pandemin, visade AP6:s väldiversifierade investeringsportfölj av private equity-investeringar en tydlig styrka och motståndskraft. Noggrant utvalda fonder i kombination med co-investeringar har skapat det hittills starkaste resultatet där årets avkastning uppgår till 20,4 procent (8,2). Den senaste femårsperioden har totalportföljen gett en genomsnittlig årlig avkastning om 11,3 procent (9,8).

Bokslutskommuniké för 2020

Nettoresultat för 2020 uppgick till 7 649 miljoner kronor (2 858) vilket motsvarar en avkastning om 20,4 procent (8,2). De interna förvaltningskostnaderna uppgick till 89 miljoner kronor (95).

– Vår konsekventa strategi med en väl sammansatt investeringsportfölj har under ett utmanande år visat styrka och god värdetillväxt. Portföljstrategin med noggrant utvalda fonder i kombination med co-investeringar med våra långsiktiga fondrelationer, har skapat det hittills starkaste resultatet om 7,6 miljarder kronor och en avkastning på 20,4 procent, säger Katarina Staaf, vd för Sjätte AP-fonden (AP6).

Året summerade till fondutfästelser om cirka 7 miljarder kronor vilket är högre än föregående år och co-investeringar om cirka 2 miljarder kronor, vilket är i nivå med föregående år. Sammanfattningsvis en bra investeringstakt under ett mycket speciellt år.

AP6:s uppdrag är att helt fokusera på investeringar i onoterade tillgångar vilka är illikvida och avkastningen bör mätas långsiktigt. Den generellt lägre volatiliteten, jämfört med noterade bolag, i kombination med den långa tidshorisonten gör tillgångsslaget attraktivt för pensionskapital.

AP6:s modell är att integrera hållbarhetsarbetet i investeringsverksamheten. I alla investeringsmöjligheter som utvärderas ingår hållbarhet som en likvärdig faktor i den bedömning som ligger till grund för beslut. AP6 har en uppförandekod som tillsammans med investeringspolicyn och dess exkluderingskriterier utgör grunden för arbetet med ansvarsfulla investeringar.

Årsredovisning för 2020 finns tillgänglig som pdf på www.ap6.se

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: 0708 – 74 10 48
ulf.lindqvist@ap6.se

Nyckelord

Om

Sjätte AP-fonden
Sjätte AP-fonden
Köpmansgatan 32
411 06 Göteborg

031 - 741 10 00http://www.ap6.se

Sjätte AP-fonden (AP6) Långsiktig och aktiv investerare med uppdraget att investera i onoterade tillgångar. AP6:s portfölj bygger på styrkan av investeringar i noggrant utvalda fonder i kombination med co-investeringar. Sedan starten har AP6 bidragit med nära 35 miljarder kronor till det allmänna pensionskapitalet. AP6:s fondkapital har sedan 1996 vuxit från 10,4 miljarder kronor till att vid årsskiftet 2020/21 uppgå till 45,2 miljarder kronor.

Följ Sjätte AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sjätte AP-fonden

Major realignment of portfolio underlies profit for the year28.2.2017 15:00:00 CET | Press release

High liquidity after major divestments and the highest rate of investment in many years has affected the year’s return. In 2016, AP6 conducted a large number of transactions, which were both purchases and sales. It creates good conditions for a continued high return over the long term, even though the short-term effect is a lower return than last year. The annual return on capital employed over the last five years has been 9.8 percent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum