Stockholms läns sjukvårdsområde

Högt blodtryck vanligare bland personer med kort utbildning

Dela

Personer med kort utbildning har högre risk att drabbas av högt blodtryck och tenderar att påbörja behandling senare, än de med längre utbildning. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) som har följt en grupp stockholmare i över 20 års tid.

Foto: Yanan Li
Foto: Yanan Li

I Stockholms län uppskattas högt blodtryck ligga bakom 18 procent av dödsfallen.

I en ny rapport analyserar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) sambanden mellan blodtryck och utbildningsnivå bland cirka 3 000 deltagare i Stockholms diabetespreventiva program (SDPP). I SDPP har Region Stockholm och Karolinska institutet följt en grupp stockholmare och bland annat mätt deras blodtryck vid tre tillfällen under en period på tjugo år.

– Det långa tidsperspektivet innebär att vi har kunnat följa hur skillnaderna utvecklat sig i takt med att gruppen blivit äldre och förekomsten av högt blodtryck ökat, säger Stefan Fors, handläggare vid CES och en av rapportens författare.


Ökad risk för högt blodtryck

Rapporten visar att det finns samband mellan högt blodtryck och utbildningsnivå. Personer med eftergymnasial utbildning hade lägst genomsnittligt blodtryck, och de med enbart förgymnasial utbildning hade högst genomsnittligt blodtryck i gruppen som undersöktes.

Störst skillnad i blodtrycksnivå fanns vid andra mättillfället, tio år efter att undersökningen startade, när deltagarna var mellan 43 och 66 år gamla. Skillnaderna förklaras delvis, men inte helt, av skillnader i livsstilsfaktorer såsom övervikt, fysisk aktivitet, alkoholkonsumtion, tobaksanvändning och saltkonsumtion.

Resultaten visar också att individer med kort utbildning har ökad risk för att ha misstänkt, obehandlad hypertoni.

Vid den tredje och sista mätningen upptäcktes i stället betydande skillnader i sannolikheten att ha framgångsrikt behandlad hypertoni.

– Gruppen med kort utbildning var överrepresenterad bland dem som hade ett blodtryck över gränsvärdet, trots att de fick medicinsk blodtryckssänkande behandling, säger Stefan Fors.

Exakt hur många som har högt blodtryck vet ingen. Förekomsten i Sverige uppskattas till nästan 25 procent av kvinnorna och 36 procent av männen. Mörkertalet kan vara stort.

– Att upptäcka och behandla det är en av vårdens absolut viktigaste arbetsuppgifter, i termer av hur mycket sjuklighet och förtida död som då förebyggs. Vår rapport visar att effektiv, tidig identifikation och behandling av personer med hypertoni och ett fortsatt arbete för livsstilsförändringar i befolkningen har potentialen att dessutom bidra till en påtaglig minskning av de sociala skillnaderna i hälsa, säger Stefan Fors.

Fakta om blodtrycket

Blodtryck mäts i antal millimeter kvicksilver (mmHg). I Sverige är definitionen av hypertoni att man har ett övre (systoliskt) blodtryck på minst 140 mmHg, eller ett undre (diastoliskt) blodtryck på minst 90 mmHg. Det systoliska blodtrycket visar hur hård belastning kärlväggarna har när hjärtat kramar ihop sig och skjutsar ut blod. Det diastoliska blodtrycket mäter belastningen på kärlväggarna när hjärtat slappnar av för att fyllas med blod.

Kontakter

Bilder

Foto: Yanan Li
Foto: Yanan Li
Ladda ned bild

Länkar

Om

Stockholms läns sjukvårdsområde
Stockholms läns sjukvårdsområde
Solnavägen 1
113 65 Stockholm

08-123 40 444https://www.slso.regionstockholm.se/

SLSO ansvarar för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel samt ansvarar för Regionalt kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi. Vi bedriver också omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och andra lärosäten. Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare och en av Sveriges största vårdgivare. 

Följ Stockholms läns sjukvårdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms läns sjukvårdsområde

Nedsatt socialt beteende en riskfaktor för hög alkoholkonsumtion hos unga vuxna21.6.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Unga vuxna (18–24 år) med hög alkoholkonsumtion har en nedsättning i sociala beteenden kopplade till altruism, rättvisa och tillit i jämförelse med en kontrollgrupp med låg konsumtion. Nedsättningarna är stabila över tid vilket kan bidra till att vidmakthålla en framtida hög alkoholkonsumtion. Det visar en ny forskningsstudie från Centrum för psykiatriforskning och Avdelningen för psykologi vid Karolinska Institutet, som undersökt olika faktorer som kan bidra till uppkomsten av alkoholberoende.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum