Fastighetsägarna

Hyresförhandlingarna för 40 000 lägenheter i Göteborg avslutade efter närmare 9 månaders förhandlingar – Fastighetsägarna mycket kritiska

Dela

De privata fastighetsägarnas förhandlingar om 2019 års hyror i Göteborg är avslutade. Överenskommelsen med Hyresgästföreningen innebär att majoriteten av hyrorna för omkring 40 000 hushåll höjs med 2 procent från 1 april 2019. Nästa höjningstidpunkt är framflyttad till den 1 april 2020. För helåret 2019 motsvarar förändringen en höjning med 1,5 procent. I reala termer, dvs. justerat för den förväntande inflationen, innebär det dock en sänkning. Årets hyresförhandlingar har pågått sedan augusti 2018 med närmare 30 förhandlingstillfällen.

 Dagens förhandlingssystem sker inte mellan två jämbördiga parter. Förhandlingar för 2019 års hyra borde varit avslutade långt innan januari, men nu har vi haft närmare 30 förhandlingstillfällen sedan augusti förra året. Hyresgästföreningen hade redan på förhand bestämt sig för en låg nivå och då har vi inte mycket att sätta emot eftersom det inte finns någon oberoende tvistelösningsfunktion kring årshyresförhandlingen, säger Per Karlsson-Hoel, biträdande affärschef på Fastighetsägarna GFR.

Fastighetsägarna i Göteborg är inte nöjda med resultatet och är kritiska till dagens förhandlingssystem som innebär att Hyresgästföreningen har ett veto i de årliga förhandlingarna. De senaste årens realt fallande hyror hotar dessutom i förlängningen hyresrättens ställning och minskar möjligheterna för hyresvärdarna att ta hand om fastigheterna och utveckla boendet för sina kunder

 Det är olyckligt att både hyresvärdar och hyresgäster kommer i kläm när det inte finns några gemensamma grunder att förhandla om eller någonstans att vända sig när förhandlingarna kört fast. Nu kände vi oss tvungna att acceptera en överenskommelse vi inte är nöjda med, säger Per Karlsson-Hoel, biträdande affärschef på Fastighetsägarna i Göteborg.

Uppgörelsen kan jämföras med den som de kommunägda bostadsbolagen träffade efter beslut i tvistelösningsorganet Hyresmarknadskommittén på 2,4 procent för 2019. Även AB Framtiden var kritiska till den låga hyreshöjningen som de menade inte täcker bolagens ökade kostnader för att kunna utföra sina uppdrag. Successivt riskerar hyresrätten att urholkas som boendeform, när kostnaderna inte längre kan täckas hos såväl de privata som de kommunägda hyresvärdarna. Fastighetsägarna har tillsammans med Sveriges Allmännytta kritiserat dagens hyressättningssystem.

Rikard Ljunggren, näringspolitisk chef hos Fastighetsägarna GFR är kritisk till dagens hyressättningssystem, som ger Hyresgästföreningen veto i de årliga förhandlingarna, men ser också en ljusning i det politiska landskapet och tror på en reformerad lagstiftning inom kort:

– För att skapa goda förutsättningar för hyresrättens framtid inser de flesta att det behövs gemensamma grunder för vad som ska ingå i de årliga förhandlingarna samt att det behövs både en oberoende tvistelösningsfunktion och en tydlig tidsgräns för hur länge förhandlingarna ska kunna pågå för att skapa jämbördighet mellan parterna. Det är punkter som finns med i Januariöverenskommelsen och borde inte vara kontroversiellt för någon. Vår förhoppning är att vi har ett reformerat hyressättningssystem innan mandatperiodens slut.

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Missad chans att göra investeringsstödet mer socialt träffsäkert19.12.2019 10:53:37 CETPressmeddelande

Regeringen beslutade i dag om förändringar i förordningen om investeringsstöd för byggande av hyresbostäder. Som villkor för stöd ska hyresvärden vika minst 12,5 procent av det antal bostäder som stöd utbetalas för åt unga vuxna eller hushåll i en socialt utsatt situation som behöver en boendeinsats enligt socialtjänstlagen. Kommuner ges möjlighet att själva välja fördelning mellan dessa grupper. Det utgör en förbättring i förhållande till dagens förordning, men regeringen missar en viktig chans att förbättra den sociala bostadspolitiken, menar Fastighetsägarna.

Välkommen utredning om effektivare hyresförhandlingar12.12.2019 12:17:22 CETPressmeddelande

Regeringen offentliggjorde i dag att hovrättsrådet Jan Josefsson får i uppdrag att utreda hur förhandlingarna om de årliga hyresjusteringarna kan göras mer effektiva. Utredaren ska lämna förslag på tidsfrister för förhandlingarna, sanktioner om tidsfrister inte hålls samt föreslå hur en oberoende tvistlösningsmekanism ska se ut. Fastighetsägarna har länge efterlyst de aviserade förändringarna och välkomnar därför regeringens besked i dag.

Inget ramavtal för 2020 års hyresjustering i Stockholm stad10.12.2019 06:30:00 CETPressmeddelande

Hyresgästföreningen anser inte att privata fastighetsägare i Stockholm stad ska få samma hyresjustering som de kommunala bostadsbolagen under 2020. Det innebär att Hyresgästföreningen utnyttjar sitt förhandlingsveto och bryter mot bruksvärdessystemets grundläggande princip om att lägenheter med likartade kvaliteter ska ha ungefär samma hyra, oavsett ägare. Därmed blir det inget ramavtal för huvudstadens privata fastighetsägare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum