Fastighetsägarna

Hyresförhandlingarna för 40 000 lägenheter i Göteborg avslutade efter närmare 9 månaders förhandlingar – Fastighetsägarna mycket kritiska

Dela

De privata fastighetsägarnas förhandlingar om 2019 års hyror i Göteborg är avslutade. Överenskommelsen med Hyresgästföreningen innebär att majoriteten av hyrorna för omkring 40 000 hushåll höjs med 2 procent från 1 april 2019. Nästa höjningstidpunkt är framflyttad till den 1 april 2020. För helåret 2019 motsvarar förändringen en höjning med 1,5 procent. I reala termer, dvs. justerat för den förväntande inflationen, innebär det dock en sänkning. Årets hyresförhandlingar har pågått sedan augusti 2018 med närmare 30 förhandlingstillfällen.

 Dagens förhandlingssystem sker inte mellan två jämbördiga parter. Förhandlingar för 2019 års hyra borde varit avslutade långt innan januari, men nu har vi haft närmare 30 förhandlingstillfällen sedan augusti förra året. Hyresgästföreningen hade redan på förhand bestämt sig för en låg nivå och då har vi inte mycket att sätta emot eftersom det inte finns någon oberoende tvistelösningsfunktion kring årshyresförhandlingen, säger Per Karlsson-Hoel, biträdande affärschef på Fastighetsägarna GFR.

Fastighetsägarna i Göteborg är inte nöjda med resultatet och är kritiska till dagens förhandlingssystem som innebär att Hyresgästföreningen har ett veto i de årliga förhandlingarna. De senaste årens realt fallande hyror hotar dessutom i förlängningen hyresrättens ställning och minskar möjligheterna för hyresvärdarna att ta hand om fastigheterna och utveckla boendet för sina kunder

 Det är olyckligt att både hyresvärdar och hyresgäster kommer i kläm när det inte finns några gemensamma grunder att förhandla om eller någonstans att vända sig när förhandlingarna kört fast. Nu kände vi oss tvungna att acceptera en överenskommelse vi inte är nöjda med, säger Per Karlsson-Hoel, biträdande affärschef på Fastighetsägarna i Göteborg.

Uppgörelsen kan jämföras med den som de kommunägda bostadsbolagen träffade efter beslut i tvistelösningsorganet Hyresmarknadskommittén på 2,4 procent för 2019. Även AB Framtiden var kritiska till den låga hyreshöjningen som de menade inte täcker bolagens ökade kostnader för att kunna utföra sina uppdrag. Successivt riskerar hyresrätten att urholkas som boendeform, när kostnaderna inte längre kan täckas hos såväl de privata som de kommunägda hyresvärdarna. Fastighetsägarna har tillsammans med Sveriges Allmännytta kritiserat dagens hyressättningssystem.

Rikard Ljunggren, näringspolitisk chef hos Fastighetsägarna GFR är kritisk till dagens hyressättningssystem, som ger Hyresgästföreningen veto i de årliga förhandlingarna, men ser också en ljusning i det politiska landskapet och tror på en reformerad lagstiftning inom kort:

– För att skapa goda förutsättningar för hyresrättens framtid inser de flesta att det behövs gemensamma grunder för vad som ska ingå i de årliga förhandlingarna samt att det behövs både en oberoende tvistelösningsfunktion och en tydlig tidsgräns för hur länge förhandlingarna ska kunna pågå för att skapa jämbördighet mellan parterna. Det är punkter som finns med i Januariöverenskommelsen och borde inte vara kontroversiellt för någon. Vår förhoppning är att vi har ett reformerat hyressättningssystem innan mandatperiodens slut.

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Hyresnivån i Stockholm behöver höjas med 3,5 procent under 202011.9.2019 07:00:00 CESTPressmeddelande

Hyresrätten spelar en viktig roll för dynamiken på arbetsmarknaden och för Stockholms möjlighet att agera motor för landets ekonomiska tillväxt. Ska denna dynamik fungera måste hyresutvecklingen tillåtas att följa den samhällsekonomiska utvecklingen. Enligt Fastighetsägarna Stockholm behöver den allmänna hyresnivån i Stockholmsregionen i så fall höjas med 3,5 procent under 2020.

Stadskärnorna växer när innehållet förändras27.6.2019 07:50:00 CESTPressmeddelande

Cityindex är en kartläggning av den kommersiella utvecklingen i Sveriges samtliga stadskärnor. Försäljningen i de svenska stadskärnorna ökade svagt under 2018. Om det var näst intill stiltje gällande stadskärnornas totala utveckling så hände det desto mer i de olika branscherna. Hotell och kommersiell service växte starkast medan sällanköpsvaruhandeln hade det tuffare. Storstäderna uppvisade starkast tillväxt samtidigt som medelstora städer hade en negativ utveckling. Stadskärnorna i Svealand och Götaland hade en positiv utveckling medan stadskärnorna i Norrland backade.

Ny handbok ska göra inomhusmiljön bättre26.6.2019 14:49:25 CESTPressmeddelande

Fastighetsägarna släpper en nyutgåva av boken God inomhusmiljö – en handbok för fastighetsägare. Boken är framtagen i samarbete med branschrepresentanter och riktar sig främst till mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Med sin grundliga genomgång av regelverk och av tekniken som påverkar inneklimatet samt med konkreta checklistor och tips fungerar handboken som en branschguide för hur man skapar en god inomhusmiljö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum