Fastighetsägarna

Inför särskilda Norrlandsregler för snabbare bostadsbyggande

Dela

För att möta de behov som de gröna industrisatsningarna i norra Sverige medför i form av nya bostäder, energiförsörjning, infrastruktursatsningar och kapitalförsörjning presenterar Fastighetsägarna idag sex reformförslag för norra Sverige, däribland införandet av särskilda Norrlandsregler för snabbare bostadsbyggande.

– Utvecklingen med de massiva hållbarhetsinriktade investeringar som sker i norra Sverige är ett intresse för hela Sverige. För att ta vara på det momentum som finns behöver Sverige kraftsamla nationellt. Därför har Fastighetsägarna utarbetat en politisk reformagenda för hur Sverige nationellt kan stödja den mycket positiva utvecklingen. Fastighetsägarna är beredda att fortsätta investera för att skapa attraktionskraft, säger Anders Holmestig, vd  Fastighetsägarna Sverige.

Fastighetsägarna reformförslag:

 1. Stadsutveckling för attraktiva platser genom mer tillåtande regelverk

  Städernas aktörer behöver samverka för att bygga mer, utveckla samhällsservice och locka aktörer inom områden som kultur, utbildning och nöjen. Här behövs aktiv stadsutveckling, investeringar, men också tillåtande regelverk.

 2. Säkra tillgång till grön energiförsörjning
  Tillgången till grön energi den långsiktigt mest avgörande framgångsfaktorn. Riksdagen måste, i så bred enighet som möjligt, enas om en långsiktig strategi för att säkerställa tillgång till energi. 


 3. Goda villkor för kapitalförsörjning - behov av extra resurser för utbyggd samhällsservice

  Kapitalförsörjningen är kritisk för många av de viktiga projekt som planeras. Kreditgarantierna för gröna investeringar som Riksgälden hanterar är en väg.  Regeringen bör också överväga att tillskjuta särskilda resurser till de kommuner som är berörda för att säkerställa att de kan möta upp behovet av snabba processer och utbyggnad av samhällsservice.

 4. Inför särskilda Norrlandsregler för snabbare bostadsbyggande

  Regeringen bör sända en signal till landets länsstyrelser om att principen som gäller är snabb handläggning och en tillåtande attityd.

  Tillgång till bostäder är avgörande för att locka människor till nya platser. Hyresrätter är särskilt viktigt att kunna erbjuda som ett flexibelt boende. Här föreslår vi att regeringen prövar möjligheten att skyndsamt besluta om särregler i norra Sverige för att påskynda utvecklingen.

 5. Skynda på alla former av tillståndsprocesser

  Flera av de aktörer som planerar omfattande investeringar inom områden som stål, batteriproduktion och gödsel är beroende av olika former av tillstånd av kommunala och statliga mynidgheter. Dessa processer måste skyndas på för att främja investeringar.

 6. Prioritera infrastruktur för norra Sverige

  En helt avgörande förutsättning för möjligheterna att utveckla de gröna industrierna är infrastruktur. Det rör sig om vägunderhåll, tåginfrastruktur och flyg, både för persontransport och för godstransport. I regeringens plan för infrastruktur är det kritiskt att norra Sverige prioriteras.

 –  Om vi fullt ut ska ta vara på de möjligheter som finns behöver vi undanröja hinder för tillväxt och utveckling. En undersökning som Fastighetsägarna har genomfört visar att potentialen att locka människor att flytta till städerna i norra Sverige är stora. Nu handlar det om att bygga, utveckla och skapa attraktion. Vi föreslår därför att särregler införs i norra Sverige som förenklar och förkortar byggprocesserna, säger Susanna Roback, vd Fastighetsägarna MittNord.

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

2021 ett viktigt återhämtningsår för landets stadskärnor4.10.2022 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

Omsättningen ökade med 10 procent i stadskärnorna under 2021. Fyra av fem besökare kom tillbaka efter pandemin. Allra mest ökade omsättningen i storstäderna. Småstäderna ökade minst, men är samtidigt den enda stadskärnegrupp som är uppe i en omsättning som är högre än före pandemin. Detta visar årets rapport Cityindex Sverige, ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.

Större hyresjusteringar nödvändiga för att möta de ökade kostnaderna3.10.2022 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

De årliga hyresförhandlingarna för 2023 års allmänna hyresjusteringar inleds nu runt om i landet. Kraftigt ökade räntor och förvaltningskostnader slår hårt mot fastighetsbranschen vilket avspeglas i Fastighetsägarna MittNords yrkanden. "För att fastighetsföretagen ska kunna hantera de kraftigt ökade kostnaderna behövs betydligt större hyresjusteringar 2023", säger Lisa Hjelm, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum