Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd 11 februari

Dela

Nedan följer en sammanställning av ett par av de ärenden som tas upp på Samhällsplaneringsnämndens möte tisdagen den 11 februari.

Malen 1
Malen 1

Förstudie Krokek
Det har under en tid varit känt att det behövs fler lägenhetshus i Krokek, både vad avser hyresrätter och bostadsrätter. Under det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för Krokek och Strömsfors har Samhällsbyggnadskontoret i dialogmöten fått önskemål om att så snart som möjligt vidta åtgärder som möjliggör byggande av bostäder i flerbostadshus. Önskemålet har varit att de tillkommande bostäderna ska vara belägna nära Krokeks centrumutbud i form av affärer med mera.

Parallellt med att den fördjupade översiktsplanen för Krokek och Strömsfors färdigställs kommer samhällsbyggnadskontoret att ta fram en förstudie för några utvalda prioriterade områden i Krokek. Förstudien ska redovisa de tekniska och ekonomiska förutsättningarna inom dessa områden så att kommande detaljplanearbete kan underlättas.

Detaljplan för fastigheten Malen 1, Smedbyskolan
En ny detaljplan för fastigheten ska ge möjlighet att bygga en ny och större skola med en idrottshall i full höjd.Samtidigt upphävs en gammal tomtindelningsbestämmelse som har omöjliggjort en utökning av skolans fastighet, Malen 1. Om den nya planen antas ska fastigheten kunna utvidgas till att omfatta även den del som Smedbyskolan använde tidigare som skolgård, fotbollsplan, samt skogsslänten i norr. Dessutom skulle en bättre ordnad lämna-hämta plats anläggas.

Byggrätten har ökats till 5000 kvadratmeter och höjden har ökats så en 15 meter hög idrottshall ska kunna inrymmas. Samtidigt avser kommunen och Östgötatrafiken att bygga om busshållplatsen och därför även gång- och cykelbanan intill denna.

Kontakt:
Reidar Svedahl
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-643 83 33

Henrik Haugness (Krokek)
Titel: exploateringschef
Telefon: 011-15 25 90

Mats Alenljung (Malen 1)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-151686
__________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum