Sveriges Byggindustrier

Insatser för att få fler i byggjobb kan minska långtidsarbetslösheten

Dela

Idag presenterar arbetsförmedlingen ny statistik kring arbetsmarknadsläget. För första gången sedan 2013 stiger antalet arbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit utan arbete i 12 månader eller mer, fortsätter att öka. På ett år har antalet långtidsarbetslösa ökat med drygt 3 000 personer och uppgår nu till 149 000 personer.

– Vi ser med stigande oro på den tudelade arbetsmarknaden där arbetslösheten ökar samtidigt som det råder kompetensbristen inom byggbranschen. För att få fram de över 700 000 nya bostäder som krävs inom tio år behövs det också fler folk som bygger. Det är en fråga som regeringen satt fokus på så sent som igår när vi från branschen fick möjlighet att diskutera frågan med statsministern och bostadsministern, säger Mats Åkerlind, tf vd på Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier uppskattar att rekryteringsbehovet inom byggbranschen de kommande fem åren till nästan 40 000 personer bara för att täcka åldersavgångar. Redan idag anser sex av tio medlemsföretag att bristen på arbetskraft utgör ett hinder för att expandera. Branschen har ett skriande underskottet på välutbildade maskinförare, plattläggare, montörer, ingenjörer och tekniker.

– Tudelning av arbetsmarknaden är ett slöseri med mänskliga drivkrafter och ett växande hot mot Sveriges tillväxt. Därför krävs en rejäl översyn av bland annat yrkesvux, fortsätter Mats Åkerlind.  

Syftet med yrkesvux är att motverka långtidsarbetslöshet och arbetskraftsbrist på personer med yrkesutbildning. Det är utformat som ett statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial utbildning för vuxna som kommuner kan ansöka om. Fördelningen av platser mellan olika yrkeskategorier är alltför ojämn. Antalet elever inom med inriktning mot vård och omsorg var drygt 55 000 under perioden 2014 till 2015, medan bygg och anläggning bara stod för cirka 1000.

– Merparten av de statliga medlen till yrkesutbildning för vuxna har alltså gått till kommunernas egen kompetensförsörjning. När regeringen nu satsar på ett utökat ”regionalt yrkesvux” välkomnar vi det, förutsatt att det blir en bättre spridning på insatserna. Byggindustrins stora behov måste tillgodoses om bostadsmålet ska kunna uppfyllas, avslutar Mats Åkerlind.

Bilder

Om

Sveriges Byggindustrier
Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19, Box 5054
102 42 Stockholm

+46 8 698 58 00https://www.sverigesbyggindustrier.se

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Vår huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen. Målet är en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch.

Följ Sveriges Byggindustrier

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Byggindustrier

Förstatligande av järnvägsunderhåll är fel väg att gå16.8.2018 16:30Pressmeddelande

Regeringen har idag utsett Erland Olauson till att utreda järnvägsunderhållets framtida organisering. Sveriges Byggindustrier och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer är starkt kritiska till regeringens planer på ett förstatligande av det svenska järnvägsunderhållet. "Jag välkomnar Olauson till uppdraget att leda utredningen och ser fram emot ett nära samarbete. Men realiseras regeringens tankar på det sätt som föreslagits av infrastrukturminister Tomas Eneroth riskerar järnvägsunderhållet att försämras kraftfullt. Att Trafikverket ska bygga upp en omfattande egenregiverksamhet skulle förflytta fokus och kosta mer skattepengar än det skulle ge effekt," säger Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

Ny vägledning för små- och medelstora byggföretag gör det lättare att hållbarhetsredovisa27.6.2018 13:00Pressmeddelande

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, har finansierat en vägledning för hållbarhetsredovisning med särskilt fokus på små och medelstora företag. - Sedan 2017 finns ett lagkrav på hållbarhetsredovisning i samband med årsredovisningen för större företag. Nu stödjer vi små och medelstora företag, som inte alltid omfattas av lagkravet. Målet är en fossilfri och konkurrenskraftig byggsektor till år 2045, säger Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier.

Byggavtalet fredat trots ny lag om entreprenörsansvar19.6.2018 16:16Pressmeddelande

Idag tisdag röstade riksdagen ja till regeringens proposition Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Det är väl känt sedan tidigare att Sveriges Byggindustrier anser att lagförslaget kan komma att bli en börda för Sveriges småföretagare. Under våren har vi fört intensiva samtal med regeringen kring lagförslaget och vad det innebär för vårt kollektivavtal. Vi kan nu konstatera att regeringen lyssnat på oss och låter de kollektivavtal i sektorn som innehåller ett entreprenörsansvar vara fredade, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum