Sveriges Byggindustrier

Insatser för att få fler i byggjobb kan minska långtidsarbetslösheten

Dela

Idag presenterar arbetsförmedlingen ny statistik kring arbetsmarknadsläget. För första gången sedan 2013 stiger antalet arbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit utan arbete i 12 månader eller mer, fortsätter att öka. På ett år har antalet långtidsarbetslösa ökat med drygt 3 000 personer och uppgår nu till 149 000 personer.

– Vi ser med stigande oro på den tudelade arbetsmarknaden där arbetslösheten ökar samtidigt som det råder kompetensbristen inom byggbranschen. För att få fram de över 700 000 nya bostäder som krävs inom tio år behövs det också fler folk som bygger. Det är en fråga som regeringen satt fokus på så sent som igår när vi från branschen fick möjlighet att diskutera frågan med statsministern och bostadsministern, säger Mats Åkerlind, tf vd på Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier uppskattar att rekryteringsbehovet inom byggbranschen de kommande fem åren till nästan 40 000 personer bara för att täcka åldersavgångar. Redan idag anser sex av tio medlemsföretag att bristen på arbetskraft utgör ett hinder för att expandera. Branschen har ett skriande underskottet på välutbildade maskinförare, plattläggare, montörer, ingenjörer och tekniker.

– Tudelning av arbetsmarknaden är ett slöseri med mänskliga drivkrafter och ett växande hot mot Sveriges tillväxt. Därför krävs en rejäl översyn av bland annat yrkesvux, fortsätter Mats Åkerlind.  

Syftet med yrkesvux är att motverka långtidsarbetslöshet och arbetskraftsbrist på personer med yrkesutbildning. Det är utformat som ett statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial utbildning för vuxna som kommuner kan ansöka om. Fördelningen av platser mellan olika yrkeskategorier är alltför ojämn. Antalet elever inom med inriktning mot vård och omsorg var drygt 55 000 under perioden 2014 till 2015, medan bygg och anläggning bara stod för cirka 1000.

– Merparten av de statliga medlen till yrkesutbildning för vuxna har alltså gått till kommunernas egen kompetensförsörjning. När regeringen nu satsar på ett utökat ”regionalt yrkesvux” välkomnar vi det, förutsatt att det blir en bättre spridning på insatserna. Byggindustrins stora behov måste tillgodoses om bostadsmålet ska kunna uppfyllas, avslutar Mats Åkerlind.

Bilder

Om

Sveriges Byggindustrier
Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19, Box 5054
102 42 Stockholm

+46 8 698 58 00https://www.sverigesbyggindustrier.se

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Vår huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen. Målet är en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch.

Följ Sveriges Byggindustrier

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Byggindustrier

Ny vägledning för små- och medelstora byggföretag gör det lättare att hållbarhetsredovisa27.6.2018 13:00Pressmeddelande

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, har finansierat en vägledning för hållbarhetsredovisning med särskilt fokus på små och medelstora företag. - Sedan 2017 finns ett lagkrav på hållbarhetsredovisning i samband med årsredovisningen för större företag. Nu stödjer vi små och medelstora företag, som inte alltid omfattas av lagkravet. Målet är en fossilfri och konkurrenskraftig byggsektor till år 2045, säger Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier.

Byggavtalet fredat trots ny lag om entreprenörsansvar19.6.2018 16:16Pressmeddelande

Idag tisdag röstade riksdagen ja till regeringens proposition Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Det är väl känt sedan tidigare att Sveriges Byggindustrier anser att lagförslaget kan komma att bli en börda för Sveriges småföretagare. Under våren har vi fört intensiva samtal med regeringen kring lagförslaget och vad det innebär för vårt kollektivavtal. Vi kan nu konstatera att regeringen lyssnat på oss och låter de kollektivavtal i sektorn som innehåller ett entreprenörsansvar vara fredade, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Regeringen pekar ut bygg- och anläggning som en framtidsbransch i nationella planen för infrastruktur4.6.2018 15:02Pressmeddelande

På en pressträff idag måndag presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth och Isabella Lövin, klimatminister och vice statsminister, regeringens nationella plan för infrastrukturen åren 2018-2029. Regeringen har beräknat att den nationella planen kommer ligga till grund för 235 000 årsarbeten över perioden 2018-2029. - Det är positivt att regeringen pekar ut bygg- och anläggning som en framtidsbransch. Det skickar en viktig signal till Sveriges alla kommuner att utveckla bygg- och anläggningsprogrammen för att göra dem attraktiva för unga tjejer och killar, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

Regeringen missar tåget som går - måste komma igång tidigare med fyrspåret mellan Stockholm - Uppsala31.5.2018 10:29Pressmeddelande

- Stefan Löfven (S) håller på att missa tåget som går för att rusta Sverige för 11 miljoner invånare 2025. Regeringen måste komma igång tidigare med fyrspåret mellan Stockholm - Uppsala. Om bostadsbyggandet går ner är det viktigt att hålla uppe investeringstempot för infrastruktur. Järnvägssträckan Stockholm - Uppsala är viktig inte bara för Stockholmsregionen utan för hela Sverige. Sträckan påverkar alla tåg som går längst Ostkustbanan mot Sundsvall och Gävle, samtidigt som den påverkar Dalabanan mot Sala och Borlänge, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum