Konkurrensverket

Inte hållbart låta ATG finansiera hästnäringen

Dela

Att hästnäringen får sin finansiering från spelbolaget ATG:s överskott är ingen hållbar finansieringsmodell. Den riskerar att ytterligare stärka ATG:s redan dominerande ställning och cementera den rådande strukturen på marknaden för spel på hästar. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande över en utredning om hästnäringens finansiering.

Den 1 januari 2019 blev det möjligt för andra spelbolag än ATG att erbjuda vadhållning på hästsporttävlingar. Omregleringen har hittills inte förändrat förhållandena på marknaden nämnvärt och ATG har även i dag en fortsatt mycket stark ställning när det gäller spel på hästar.

– När tidigare monopol konkurrensutsätts kan det leda till mindre koncentrerade marknader, under förutsättning att konkurrensen på marknaden är effektiv. Det är därför viktigt att vårda de marknader som nyligen är avreglerade genom att säkerställa att konkurrensneutralitet råder, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

I dag finansieras hästnäringen av ATG via det överskott som bolaget genererar. Betänkandet Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden anser att det är en fortsatt hållbar finansieringsmodell, även efter omregleringen av spelmarknaden.

Konkurrensverket delar inte bedömningen och menar att den nuvarande finansieringsmodellen riskerar att befästa rådande marknadsstruktur eftersom hästnäringen blir beroende av en fortsatt stark och dominerande ställning för ATG. Finansieringsmodellen bygger dessutom på antagandet att ATG även i framtiden kommer ha samma starka marknadsposition.

– Att dagens finansieringsmodell bygger på att ATG har en mycket nära koppling till hästnäringen kan ge konkurrensfördelar och bidra till att bolagets redan dominerande ställning stärks ytterligare. Att utveckla en ny modell för hästnäringens finansiering är därför av stor vikt för att undvika att cementera en ordning på marknaden som inte är konkurrensneutral, säger Rikard Jermsten.

Konkurrensverket har även yttrat sig över huvudbetänkandet Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden. I yttrandet framhåller Konkurrensverket att det finns starka skäl att fortsatt granska hur Svenska spel har anpassat sig till den nya marknadssituationen efter omregleringen av spelmarknaden. Även frågan om hur koncernen använder gemensamma resurser i verksamhet som drivs i konkurrens med andra aktörer bör granskas för att säkerställa att konkurrensneutralitet råder mellan olika spelbolag.

 

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se

Annika Stenström, sakkunnig ekonom, 08-700 15 35, annika.stenstrom@kkv.se


Läs yttrandena på 
www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Svensk Mäklarstatistik ska fortsätta leverera data om bostadsmarknaden1.7.2021 17:19:07 CEST | Pressmeddelande

Konkurrensverket ålägger tillfälligt Svensk Mäklarstatistik att fortsätta leverera data om bostadsaffärer i Sverige till företaget Valueguard Index Sweden, inklusive rätten för företaget att publicera egen statistik baserad på dessa data. Beslutet gäller fram till dess att Konkurrensverket har avgjort om Svensk Mäklarstatistiks leveransvägran är ett brott mot konkurrenslagen, eller fattat annat beslut.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum