Jernkontoret

Jernkontorets stora medalj i guld tilldelas Martin Lindqvist

Dela

I samband med Jernkontorets 275-årsjubileum den 24 november tilldelades Martin Lindqvist Jernkontorets stora medalj i guld. Han har som verkställande direktör för SSAB varit drivande i arbetet med att göra svensk stålindustri till en ledande aktör i omställningen och en global symbol för hoppet om en hållbar framtid.

Göran Björkman, vd och koncernchef Alleima, läser upp motiveringen till valet av Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB, som mottagare av Jernkontorets stora medalj i guld. På fotot syns även Annika Roos, vd Jernkontoret och Gert Nilson, teknisk direktör Jernkontoret. Foto: Maja Boström, Jernkontoret.
Göran Björkman, vd och koncernchef Alleima, läser upp motiveringen till valet av Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB, som mottagare av Jernkontorets stora medalj i guld. På fotot syns även Annika Roos, vd Jernkontoret och Gert Nilson, teknisk direktör Jernkontoret. Foto: Maja Boström, Jernkontoret.

Medaljen delas ut av brukssocieteten, som består av representanter för delägarna samt ledamöterna i Jernkontorets fullmäktige, med motiveringen att Martin Lindqvist bland annat har varit drivande i arbetet med SSAB:s planer på att ersätta masugnsprocessen med dess stora utsläpp av växthusgasen koldioxid med en vätgasbaserad process som inte släpper ut växthusgaser, och därigenom förvandla stålindustrin från att vara en del av problemet till att vara en del av lösningen. På det viset har han gjort svensk stålindustri till en ledande aktör i omställningen och en global symbol för hoppet om en hållbar framtid.

Brukssocieteten framhåller också att Martin Lindqvist orubbligt har drivit denna satsning förbi alla svårigheter. Under Martins ledarskap har SSAB ingått flera strategiska kundsamarbeten för fossilfritt stål, bland annat med Volvo Group. Parallellt med detta har Martin Lindqvist gjort SSAB till ett offensivt och lönsamt företag med kraft att investera i framtiden och därigenom gett hela den svenska stålindustrin en stabil bas för framtida utveckling.

Med Jernkontorets stora medalj i guld vill brukssocieteten visa stor tacksamhet för Martin Lindqvists arbete, insatser under ett helt yrkesliv som i verklig mening förändrat stålvärldens bidrag in i framtiden.

Under jubileet delades även Jernkontorets belöningsjetong i silver ut till tre framträdande personer för deras tekniska bedrifter inom järn- och stålindustrin.

Martin Pei, teknisk direktör SSAB, belönas för sina insatser bakom teknikskiftet att ersätta kolbaserad reduktion av järnmalm till vätgasbaserad, och på så sätt eliminera processens utsläpp av koldioxid. När SSAB:s ledning diskuterade möjligheter att reducera bolagets koldioxidutsläpp föreslog Martin vätgasreduktion. Svensk stålindustri har därmed kommit att bli en symbol för hållbar omställning och Martin Pei har oförtröttligt drivit utvecklingen, som har lett till att SSAB bildat samriskbolaget Hybrit Development AB tillsammans med LKAB och Vattenfall, vilket har etablerat en stark forskargrupp för att bättre förstå och utveckla tekniken och byggt en pilotanläggning för vätgasreduktion i Luleå som nu tillverkar fossilfritt järn.

Rachel Petterson, forskningschef Jernkontoret belönas för sina insatser att driva forskning i framkant och med fast men vänlig hand plocka fram och realisera det allra bästa hos såväl forskningsprojekt som forskarna själva. Rachel har en djup teknisk kunskap och lång erfarenhet av att initiera och driva projekt. Hon är lika efterfrågad av forskningsfinansiärerna i Bryssel som av doktoranderna i korrosion på KTH, och alla däremellan, och hon har alltid tid för den som ber henne om hjälp.

Stig Johansson, som inledde sin karriär på stålforskningen på Alleima, f d Sandvik Materials Technology och sedan drev företaget Quantmet AB under 30 år, är den oomtvistlige förgrundsgestalten inom svensk inneslutningsbedömning och -kontroll. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för svenskt stål är dess renhet. Ju renare stål, desto mindre risk för sprickor och brott och det har vi till stor del Stig, även kallad ”Slagg-Stig”, att tacka för. I början på 1980-talet tog Stig initiativet att leda framtagningen av den svenska standarden SS 11 11 16, som har bidragit till avsevärda förbättringar när det gäller att tillverka rent stål, vilket på ett tydligt sätt stärkt det svenska stålets ställning på världsmarknaden. Stig Johansson belönas med Jernkontorets jetong i silver för sina insatser.

- Jernkontorets belöningsjetong i silver och guld instiftades 1822 och utdelades då av Kung Karl XIV Johan. Sedan dess har en rad eminenta personer tilldelats priset "för flit och skicklighet i bergsmannayrken". Alla fyra medaljörer är, och har varit, otroligt, viktiga för den svenska järn- och stålindustrin och för vår ledande position idag. Det är med stor glädje och stolthet vi får hylla dessa fyra kollegor, säger Annika Roos, vd Jernkontoret.

Läs mer:

För ytterligare information, kontakta:

Gert Nilson, teknisk direktör, Jernkontoret
070 253 01 14, gert.nilson@jernkontoret.se

Kristina Grewin, interims kommunikationsdirektör Jernkontoret
072 980 50 66, kristina.grewin@jernkontoret.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Göran Björkman, vd och koncernchef Alleima, läser upp motiveringen till valet av Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB, som mottagare av Jernkontorets stora medalj i guld. På fotot syns även Annika Roos, vd Jernkontoret och Gert Nilson, teknisk direktör Jernkontoret. Foto: Maja Boström, Jernkontoret.
Göran Björkman, vd och koncernchef Alleima, läser upp motiveringen till valet av Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB, som mottagare av Jernkontorets stora medalj i guld. På fotot syns även Annika Roos, vd Jernkontoret och Gert Nilson, teknisk direktör Jernkontoret. Foto: Maja Boström, Jernkontoret.
Ladda ned bild
Stig ”Slagg-Stig” Johansson tilldelas belöningsjetong i silver. Med på bilden är Olle Sundqvist, Alleima, och Anders Borggren, SSAB, vilka båda har arbetat nära med Stig. Foto: Annika Roos, Jernkontoret.
Stig ”Slagg-Stig” Johansson tilldelas belöningsjetong i silver. Med på bilden är Olle Sundqvist, Alleima, och Anders Borggren, SSAB, vilka båda har arbetat nära med Stig. Foto: Annika Roos, Jernkontoret.
Ladda ned bild
Medaljutdelning på Jernkontorets 275-årsjubileum. Från vänster Martin Pei, teknisk direktör SSAB, Rachel Pettersson, forskningschef Jernkontoret, Göran Björkman, vd och koncernchef Alleima, Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB och Annika Roos, vd Jernkontoret.  Foto: Kristina Grewin, Jernkontoret.
Medaljutdelning på Jernkontorets 275-årsjubileum. Från vänster Martin Pei, teknisk direktör SSAB, Rachel Pettersson, forskningschef Jernkontoret, Göran Björkman, vd och koncernchef Alleima, Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB och Annika Roos, vd Jernkontoret. Foto: Kristina Grewin, Jernkontoret.
Ladda ned bild

Om

Jernkontoret
Jernkontoret
Box 1721
111 87 Stockholm

https://www.jernkontoret.se

Om Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska järn- och stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska järn- och stålföretagen. Jernkontoret företräder järn- och stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

Följ Jernkontoret

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jernkontoret

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum