Jönköpings kommun

Jönköpings kommun satsar på fler sjuksköterskor för att möta befolkningsökningen

Dela

I Jönköpings kommuns budget för 2022 finns medel för en satsning på fler sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården. Satsningen görs för att kommunen växer, vilket innebär att det blir allt fler kommuninvånare med behov av vård samtidigt som sjuka vårdas kortare tid på sjukhus. Detta gör i sin tur att det behövs mer personal.

- Vi anser att det är viktigt att öka antalet sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården för att kunna möta det ökade antalet kommuninvånare i vår växande kommun och det behov som finns av allt mer avancerad vård i hemmet, säger Ann-Marie Hedlund, ordförande i Äldrenämnden i Jönköpings kommun.    

Jönköpings kommun växer

Prognosen över Jönköpings kommuns tillväxt visar att antalet kommuninvånare kommer att öka med ca 13 000 personer fram till år 2030. Demografikökningen visar också att personer över 80 år kommer att öka med ca 2 800 personer. Samtidigt vill allt fler bo kvar hemma istället för att flytta till äldreboende och många skrivs ut tidigt vid sjukhusvistelser, vilket ställer krav på avancerad hälso- och sjukvård i hemmet. Sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården utför hälso- och sjukvårdsinsatser både i ordinärt boende, på särskilda boenden för äldre och bostäder med särskild service enligt LSS.

- Vi behöver fler sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården. Framförallt för att antalet kommuninvånare ökar, inte minst antalet äldre. Men också på grund av den pågående förändringen som innebär kortare vistelse på sjukhus. Detta innebär att mer vård och omsorg sker i kommuninvånarens hem. Trots detta har personalstyrkan varit densamma i många år, säger Marianne Lillieberg, hälso-och sjukvårdschef i Jönköpings kommun.

Behov av att rekrytera många medarbetare

Rekrytering efter sjuksköterskor påbörjades redan i november och flera nya sjuksköterskor är anställda men nu satsar kommunen på ytterligare fler sjukskötersketjänster.

- Vi har haft vakanta tjänster samtidigt som vi rekryterar sjuksköterskor till de nyinrättade tjänsterna. Vi söker både nyutexaminerade sjuksköterskor som erbjuds en trygg introduktion för att ge möjlighet att växa in i rollen som sjuksköterska och erfarna sjuksköterskor som erbjuds möjlighet att utveckla sina specialistkompetenser och att ta större ansvar i den mer avancerade vården, säger Marianne Lillieberg.

Rekrytering av semestervikarier inom den kommunala hälso- och sjukvården pågår samtidigt som rekryteringen av sjuksköterskor till de nya tjänsterna. Det finns semestervikariat att söka både för sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, rehabiliteringsassistenter, undersköterskor och vård- och omsorgspersonal inom bland annat palliativ vård på Ekhagens gästhem och Lönnens korttidsboende.

- Vi ser utmaningar i att hitta personal till hela den utökning vi nu har möjlighet att göra, en utmaning som vi delar med många andra kommuner och regioner, säger Marianne Lillieberg.

- Utmaningen i kompetensförsörjning ser vi även inom äldreomsorgen och vi gör olika satsningar i budgeten för att kunna kompetensförsörja både äldreomsorgen och hälso- och sjukvården, säger Ann-Marie Hedlund.

Exempel på ytterligare satsningar 2022

Äldreomsorgslyftet – öka kompetensen inom vård och omsorg om äldre.

Heltidsresan – gå från deltidsorganisation till heltidsorganisation.

Chefen i fokus – skapa bättre förutsättningar för chefer inom vård och omsorg.

Utveckling av den palliativa vården – skapa en mer jämlik vård i livets slutskede.

Kontakt:

Ann-Mari Hedlund, ordförande, Äldrenämnden i Jönköpings kommun, 070-561 32 42

Marianne Lillieberg, hälso- och sjukvårdschef i Jönköpings kommun, 036-10 24 14

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

036-105000https://www.jonkoping.se/

I Jönköpings kommun arbetar omkring 13 000 medarbetare för att ge våra 144 699 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens webbplats.

Följ Jönköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jönköpings kommun

Köp av fastigheter på Mariebo tas upp i Tekniska nämnden18.11.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Jönköpings kommun avser att köpa sju förorenade fastigheter, som sedan ska rivas, i bostadsområdet Mariebo. Det görs inom ramen för ett projekt som leds av statliga SGU och syftar till att föroreningarna från en gammal kemtvätt ska kunna saneras. Tekniska nämnden ska nu ta ställning till förslaget om köp av fastigheter, som för kommunens del kan komma att uppgå till cirka 15 miljoner kronor efter att statsbidrag från Naturvårdsverket betalats ut.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum