Konkurrensverket

Justerad order var otillåten direktupphandling

Dela

Ändringen av det avtal som VA Syd tidigare hade ingått om köp av utrustning för slambehandling var av sådan omfattning att det i praktiken var fråga om en ny upphandling. Ändringsavtalet skulle därför ha annonserats enligt upphandlingsreglerna. Nu yrkar Konkurrensverket att VA Syd ska betala 1,7 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

Det var i juni 2020 som kommunalförbundet VA Syd ingick ett avtal om inköp och installation av slambehandlingsutrustning till Källby avloppsreningsverk i Lund. VA Syd består av kommunerna Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö.

Under september 2020 upptäckte VA Syd att den upphandlade slambehandlingsutrustningen var underdimensionerad och att den ursprungliga lösningen inte motsvarade behoven. Kommunalförbundet vände sig därför i december till leverantören och beställde ny utrustning. Ett ändringsavtal ingicks i maj 2021.

Av Konkurrensverkets utredning framgår att utrustningens omfattning och kapacitet nästan fördubblades i ändringsavtalet i förhållande till det ursprungliga avtalet. Den aktuella ändringen är av sådan omfattning att det i praktiken var fråga om en ny upphandling. Avtalet skulle därför ha annonserats enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

– En justering av avtal kan ibland krävas men den upphandlande myndigheten måste försäkra sig om att ändringen görs på ett sätt som är förenligt med upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket anser att ändringsavtalet utgör en otillåten direktupphandling och vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Malmö och ansöker om att kommunalförbundet VA Syd ska betala 1 700 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. 

För ytterligare information, kontakta:

Natacha Otte Widgren, processråd, tfn 08-700 16 55, Natacha.OtteWidgren@kkv.se
Åsa Lövström, kommunikatör, tfn 08-700 16 36, asa.lovstrom@kkv.se

Läs hela beslutet på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Uppsatser om plattformsmarknader och om överprövningar belönas i Konkurrensverkets uppsatstävling10.12.2021 14:03:03 CET | Pressmeddelande

Hur konsumenterna påverkas av sammanslagningar på plattformsmarknader, om EU:s konkurrensrätt kan och bör användas för att stävja långtgående datainsamling från dominerande plattformar och direktupphandling som en följd av en utdragen överprövningsprocess. Det är ämnen för de uppsatser som vinner första pris i Konkurrensverkets uppsatstävling 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum