Fastighetsägarna

Kinnas stadskärna stod pall för pandemin

Dela

Trots pandemiåret behöll Kinna större delen av sin omsättning i stadskärnan under 2020. Med en minskning på endast 0,8 procent klarade sig Kinna bättre är andra jämförbara stadskärnor. Den bransch som har haft det tuffast är modehandeln, medan restaurangnäringen blomstrade i stor kontrast till hur utvecklingen har sett ut i resten av landet. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Restaurangbranschen i Kinnas stadskärna ökade sin omsättning under 2020 med hela 14,7 procent, samtidigt som andra jämförbara medelstora städer tappade i snitt 15,2 procent och snittet för samtliga svenska stadskärnor visade ett tapp för restaurangnäringen på 28,4 procent.

– Kinna visar på flera positiva trender jämfört med andra städer i samma storlek. Restaurangerna har trots pandemin fortsatt sin positiva utveckling och fyllt en viktig funktion som dragare till stadskärnan. När vi utvecklar utbudet i våra städer är det viktigt att lyfta positiva trender och företeelser för att därigenom förädla och utveckla, säger Anna Liljenby, expert stadsutveckling på Fastighetsägarna.  

Dagligvaruhandeln i Kinnas stadskärna ökade med 6,2 procent, vilket är en något starkare utveckling än i jämförbara städer som i snitt ökade med 5,6 procent. Försäljningen av sällanköpsvaror minskade däremot något mer än i jämförbara städer. Modehandeln stod för det största tappet på 23,4 procent. Hem- och fritidsvaror, där byggvaror, elektronik och möbler ingår, tappade 13,4 procent av sin omsättning. Kommersiell service, som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare, tappade 9,6 procent av sin omsättning under året.

– Coronapandemin har förstås påverkat hur människor har rört sig i staden. Men med minskade restriktioner och ökat kontorsarbete syns nu stadskärnornas återkomst tydligt i flödesstatistiken. De städer som bäst arbetar tillsammans kommer att dra störst nytta av denna utveckling när pandemin släpper greppet, fortsätter Anna.

Under pandemiåret 2020 har Kinna lyckats behålla en större andel av sin omsättning än andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt minskade medelstora städer sin omsättning i stadskärnan med 8,2 procent, jämfört med Kinnas 0,8 procent. Detta trots att detaljhandeln har minskat mer i just stadskärnan än i kommunen som helhet.

– Det är positivt med denna fingervisning som bekräftar vår känsla av att Markborna har ställt upp för centrum och velat handla lokalt. Dessutom har verksamheterna i centrum mött krisen på fler olika kreativa sätt, menar Camilla Olsson, näringslivsutvecklare Marks kommun.

Om Cityindex

Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna Och HUI. 

5 trender Fastighetsägarna spår i framtidens stadskärnor

1. Den hållbara staden 
En byggnad behöver inte bara ha en funktion. Vi kommer att se hur platser och byggnader samnyttjas och används under en längre period över dygnet, veckan etc.

2. En mindre ensam stad
Stadskärnan bär en viktig funktion som mötesplats. Vi vill ha tillgängliga städer för alla åldrar med t ex väderskyddade sittplatser, grönytor och aktiviteter som skapar generationsöverskridande stadsrum.

3. Levande gröna ytor
Pandemin har fått många att återupptäcka naturen och umgås i stadens parker och grönytor. Stråken till dessa platser behöver aktiveras och utrymmena mellan husen i stadskärnan kan kompletteras med grönska.

4. Framtidens urbana kontor
Utbudet i närområdet är en viktig del i vad som gör kontoren attraktiva. I framtiden behöver stadens olika funktioner samverka och dra nytta av varandra.

5. Stadskärnans unika identitet
Stadens historia, miljö och kultur skapar unika stadskärnor som inte kan återskapas någon annanstans. Kultur, nöjen och fritidsliv blir en aktiv del av stadskärnans utbud.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Gör det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster30.10.2021 11:01:20 CEST | Pressmeddelande

På Socialdemokraternas partikongress i veckan som kommer ska förslag om att göra det enklare att vräka kriminella bostadshyresgäster diskuteras. Men i debatten glöms bort att en stor del av den organiserade ofta äger rum i hyrda lokaler. Här är det mycket svårt att bli av med kriminell verksamhet. Det måste bli ett stopp på att utnyttja fastigheter och affärslokaler för avancerade brottsupplägg utan att fastighetsägaren har möjlighet att bli av med lokalhyresgästen. Det måste bli lättare att säga upp brottsliga lokalhyresgäster. Vi föreslår fyra konkreta åtgärder.

Omsättningen i Borås stadskärna följde pandemins vågor – men Knalleland höll emot28.10.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Omsättningen i Borås stadskärna minskade med 18,4 procent under pandemiåret 2020, vilket är ett lite större tapp än i andra jämförbara städer. Knalleland behöll däremot större delen av sin omsättning och såg endast en marginell minskning på 0,2 procent. Hotellbranschen har haft det tuffast, medan försäljningen av dagligvaror har ökat såväl i stadskärnan som i Knalleland. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så klarade Limhamns centrum pandemiåret 202027.10.2021 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Under pandemiåret 2020 ökade den totala omsättningen i Limhamns centrum med 1,4 procent. Bäst gick det för försäljningen av dagligvaror som ökade under 2020. En större utmaning var det för restaurangerna som tappade mest i omsättning. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Limhamns centrum bra i jämförelse med de 107 stadskärnor som finns med i undersökningen Cityindex 2021. Limhamns centrum mäts som en särskild del av Malmös Cityindexrapport. En rapport som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum