Konkurrensverket

Konkurrensverket förbjuder tillfälligt Nasdaq att ta upp vissa aktier till handel för att skydda konkurrensen

Dela

Nasdaq, som bedriver börshandel i Sverige, har aviserat att de kommer erbjuda handel med aktier i bolag som är noterade på Nordic Growth Markets marknad Nordic SME, utan att de berörda bolagen har lämnat sitt samtycke. Konkurrensverket har funnit att agerandet sannolikt utgör en överträdelse av förbudet mot missbruk av en dominerande ställning, och ålägger därför Nasdaq att inte ta upp handel med aktier i bolag som finns hos NGM om bolagen själva inte har samtyckt till detta. Beslutet är interimistiskt och gäller tills den fördjupade utredningen är klar.

Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning är förbjudet enligt konkurrenslagen. För att förbudet ska vara tillämpligt måste företaget dels ha en dominerande ställning på den relevanta marknaden, dels ha agerat på ett sätt som utgör missbruk av den dominerande ställningen. Konkurrensverket har i den pågående utredningen identifierat omständigheter som visar att det är sannolikt att Nasdaqs avsikt att ta upp handel med aktier i bolag hos NGM Nordic SME, utan att först inhämta samtycke från bolagen, utgör en överträdelse av förbudet mot missbruk av en dominerande ställning.

– Vi bedömer att Nasdaqs agerande kan skada såväl emittenter som noteringsmarknaden för små och medelstora företag, och i synnerhet NGM. Nasdaq har i egenskap av sin dominerande ställning ett särskilt ansvar att inte agera på ett sätt som riskerar att skada konkurrensen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

På grund av marknadens funktionssätt riskerar förfarandet att få omedelbara och allvarliga effekter på marknadsstrukturen genom att NGM, som är en av Nasdaqs få konkurrenter på den berörda marknaden, skadas i konkurrensförmåga. På grund av att Nasdaqs agerande inte tar hänsyn till emittenternas vilja och inställning finns det också inslag av att Nasdaq utnyttjar sin ställning på direkt bekostnad av emittenter som medvetet och av olika skäl har valt att notera sig på en annan handelsplats än Nasdaqs tillväxtmarknad. Konkurrensverket bedömer det som sannolikt att Nasdaqs planerade förfarande kan komma att få en allvarlig negativ effekt på konkurrensen.

Det interimistiska åläggandet är nödvändigt för att skydda konkurrensen på den aktuella marknaden medan utredningen pågår. Intresset av att skydda konkurrensen väger över de eventuella negativa effekter som kan uppstå för Nasdaq med anledning av det interimistiska åläggandet.

– Det är ovanligt att Konkurrensverket behöver fatta interimistiska beslut som förbjuder ett agerande innan utredningsarbetet har slutförts. I det här fallet bedömer vi att ett ingripande bör ske innan Nasdaq påbörjar handeln med de berörda bolagen för att förhindra att skadan på konkurrensen blir både allvarlig och irreparabel, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Det interimistiska beslutet förenas med vite om femtio miljoner (50 000 000) kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Erika Svärdh, kommunikationschef, 08-700 16 50, erika.svardh@kkv.se

Läs mer om konkurrens- och upphandlingsfrågor på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Region Värmland skulle ha upphandlat presentkort21.6.2022 15:48:23 CEST | Pressmeddelande

När Region Värmland ingick avtal med olika leverantörer för att ge presentkort till sina medarbetare var det fråga om en sådan transaktion som omfattas av lagen om offentlig upphandling. Avtalen skulle därför ha annonserats enligt upphandlingsreglerna. Eftersom ingen annonsering gjordes yrkar Konkurrensverket nu att Region Värmland ska betala knappt 1,3 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

Västra Götalandsregionen skulle ha annonserat köp av digital utbildning om arbetsrätt23.5.2022 14:34:08 CEST | Pressmeddelande

Enligt Västra Götalandsregionen fanns bara en leverantör som kunde erbjuda den digitala utbildning i arbetsrätt som regionen hade behov av. Regionen tecknade därför avtal utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Det var en otillåten direktupphandling, anser Konkurrensverket som yrkar att regionen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha brutit mot LOU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum