Vänsterpartiet Skåne

Kulturnämndens budget en sorg för kulturen

Dela

Under dagen höll Kulturnämnden inom Region Skåne möte och fattade beslut om verksamhetsplan och budget. Sparbetinget står kvar - och 20 miljoner saknas fortfarande för en återställd budget.

Busi Dimitriu, Vänsterpartiets representant, menar att det som presenteras som en satsning i själva verket är en nedskärning:

- Trots att våra kulturaktörer i Skåne har mobiliserat och gjort sitt yttersta för att informera om sina verksamheter väljer Alliansen i Skåne ändå att gå fram med en otillräcklig budget. Budgeten för 2020 må vara en ökning från 2019 men når nätt och jämnt 2017 års nivå. Detta är de facto en nerskärning i förhållande till dagens prisnivåer!

I verksamhetsplanen för 2020 målas höga målsättningar upp. Region Skåne ska ha ett stort kulturellt utbud med bredd och spets. Det ska satsas på barn och unga, på film och rörlig bild, på nationella minoriteter, på tillgänglighet, på digitalisering och mycket mer.

- Det är svårt att se att en så ambitiös verksamhetsplan skulle ha något att göra med budgeten för samma år. Man accepterar ett generellt sparbeting på 2 % och slår sig för bröstet för att ha ”satsat” 10 miljoner när man föregående år drog undan 30 miljoner. Det är inte bara oacceptabelt - matematiken går inte ihop. Verksamheten är av god kvalitet och de riktade satsningar som finns har goda intentioner och är välbehövliga. Men det måste finnas en självinsikt om att det inte går att satsa på utökad verksamhet samtidigt som man drar undan mattan för densamma, avslutar Busi Dimitriu.

Vänsterpartiet valde att avstå från att rösta för den nya verksamhetsplanen och budgeten med hänvisning till eget budgetförslag där betydligt större medel avsatts för satsningar på den skånska kulturen.  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Alliansen vägrar lyssna – och fortsätter med oetisk medfinansiering av hörselhjälpmedel8.5.2020 12:34:48 CESTNyheter

Förra veckan tog Psykiatri- habilitering- och hjälpmedelsnämnden beslut om att utveckla informationsbroschyrerna som beskriver system för medfinansiering av hörselhjälpmedel i regionen. Beslutet grundar sig i den kritik som riktats mot systemets uppbyggnad där patienter bland annat blivit rekommenderade hjälpmedel som tillverkas av samma ägare som driftar hörselvårdsmottagningen. Istället för att göra om systemet och förhindra att företagen kan tjäna pengar på riktade rekommendationer kring de egna hjälpmedlen väljer man att skriva om broschyren.

V vill fokusera på hantering av Coronaviruset och skjuta budgetläggning till hösten16.4.2020 15:52:40 CESTPressmeddelande

Region Skåne är mitt i ett intensivt arbete för att hantera situationen kring Covid-19, både i direkta verkningar och i att bygga upp system som kan hantera långsiktiga negativa effekter. I dessa turbulenta tider kan en tillförlitlig budget för 2021 inte tas fram i juni, menar Vänsterpartiet, som därför har lagt ett initiativärende för att skjuta upp budgetläggningen till hösten och hoppas på en bra diskussion mellan partierna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum