Vänsterpartiet Skåne

Kulturnämndens budget en sorg för kulturen

Dela

Under dagen höll Kulturnämnden inom Region Skåne möte och fattade beslut om verksamhetsplan och budget. Sparbetinget står kvar - och 20 miljoner saknas fortfarande för en återställd budget.

Busi Dimitriu, Vänsterpartiets representant, menar att det som presenteras som en satsning i själva verket är en nedskärning:

- Trots att våra kulturaktörer i Skåne har mobiliserat och gjort sitt yttersta för att informera om sina verksamheter väljer Alliansen i Skåne ändå att gå fram med en otillräcklig budget. Budgeten för 2020 må vara en ökning från 2019 men når nätt och jämnt 2017 års nivå. Detta är de facto en nerskärning i förhållande till dagens prisnivåer!

I verksamhetsplanen för 2020 målas höga målsättningar upp. Region Skåne ska ha ett stort kulturellt utbud med bredd och spets. Det ska satsas på barn och unga, på film och rörlig bild, på nationella minoriteter, på tillgänglighet, på digitalisering och mycket mer.

- Det är svårt att se att en så ambitiös verksamhetsplan skulle ha något att göra med budgeten för samma år. Man accepterar ett generellt sparbeting på 2 % och slår sig för bröstet för att ha ”satsat” 10 miljoner när man föregående år drog undan 30 miljoner. Det är inte bara oacceptabelt - matematiken går inte ihop. Verksamheten är av god kvalitet och de riktade satsningar som finns har goda intentioner och är välbehövliga. Men det måste finnas en självinsikt om att det inte går att satsa på utökad verksamhet samtidigt som man drar undan mattan för densamma, avslutar Busi Dimitriu.

Vänsterpartiet valde att avstå från att rösta för den nya verksamhetsplanen och budgeten med hänvisning till eget budgetförslag där betydligt större medel avsatts för satsningar på den skånska kulturen.  

Nyckelord

Kontakter

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Skarp kritik mot system för hörselhjälpmedel – Alliansen vägrar förändring31.10.2019 15:34:56 CETNyheter

Ett system för utprovning av hörselhjälpmedel som i praktiken fungerar som ett företagsstöd – kritiken är hård mot rekvisitionssystemet inom Region Skåne. Problemet rör att flertalet hörselmottagningar idag ägs av hörapparattillverkare. Detta riskerar att en patients val av hörapparat i hög påverkas av förekomsten av företagets ”eget” sortiment. Detta urholkar bl.a. valfriheten. Frågan togs idag upp under möte med Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Alliansen behöver lyssna på personalen: ta tunga invändningar mot privatisering av den palliativa vården på allvar!24.10.2019 18:26:12 CESTPressmeddelande

Vänsterpartiet oroas starkt av den ignorans som Alliansen visar personalens önskemål inom specialiserad palliativ vård. Personalen har lyft fram många orsaker till att man inte vill att verksamheten ska upphandlas och varför den känsliga vården av människor i livets slutskede inte passar för privatisering. Utredningen som gjorts på Alliansens uppdrag pekar på samma risker. Trots det väljer Alliansen att gå vidare med att i primärvårdsnämnden rekommendera upphandling av den specialiserade palliativa vården i Malmö och Trelleborg.

Vänsterpartiet lägger motion för jämlik tillgång till skånska vårdcentraler18.10.2019 12:17:03 CESTPressmeddelande

2009 infördes hälsoval inom vården, vilket lett till att privata vårdcentraler öppnat på många platser i Skåne. Ofta koncentreras de privata vårdcentralerna till områden med relativt sett frisk befolkning och högre inkomstnivåer, medan områden med befolkning som löper större risk för ohälsa inte alls har haft samma nyetablering av vårdcentraler. Nu vill Vänsterpartiet kartlägga behovet av offentliga vårdcentraler för att trygga tillgång till en god primärvård för alla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum