A Non Smoking Generation

Kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling motiverar ungdomar att avstå tobak

Dela

Nästan 90 procent av unga fick ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling efter att ha sett A Non Smoking Generations föreläsning ”50 kr och barnarbete på köpet”. Hela 92 procent ansåg att föreläsningen motiverar barn och unga till att vara tobaksfria. Det visar en enkätundersökning från projektet Tobaksbarn 2019.

Hösten 2019 begav sig A Non Smoking Generations föreläsare ut på en skolturné med projektet Tobaksbarn för sjunde året i rad. Varje år får högstadie- och gymnasieelever på ett urval av skolorna delge sina tankar om föreläsningen ”50 kr och barnarbete på köpet” i en enkätundersökning. I den senaste undersökningen svarade 88 procent av eleverna att de hade lärt sig något nytt och precis som 2018 uppgav 92 procent att föreläsningen innehöll argument för att avstå från tobak. 2019 inkluderades för första gången en specifik fråga om huruvida eleverna hade fått ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling och drygt 88 procent svarade ja.

-       Det var en modern föreläsning med aktuella frågor som berör alla i dagens samhälle, skrev en elev i enkätundersökningens öppna kommentarsfält.

Elever uppskattade att föreläsningen berör hälsan hos de som arbetar på tobaksodlingar snarare än den annars mer omtalade hälsan hos tobakskonsumenter. Nyckeln till projektets framgångar är dess fokus på tobaksfrågan ur globala perspektiv. Ungdomarna får kunskap om hur tobaksindustrin utnyttjar miljontals tobaksbönder och deras barn på tobaksfält runtom i världen, och hur hela produktionskedjan orsakar enorma miljöproblem. Efter turnén 2019 hade drygt 19 000 ungdomar fått nya argument för tobaksfrihet och kunskap som kan hjälpa dem att stå emot tobaksindustrins strategier, i form av produktutveckling, design och reklam, för att locka dem in i beroende.

-       Återigen ser vi tydligt att hållbarhetsfrågan engagerar unga, och att kunskapen om hur tobaksindustrin hotar mänskliga rättigheter och vår miljö kan stärka dem i valet att avstå tobak. Vi önskar bara att vi hade tillräckligt med resurser för att ge alla barn den kunskap som de har rätt till och behöver, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation.

Enligt A Non Smoking Generations senaste Novusrapport är det bara fyra av tio elever som får ingående information om tobak i skolan. Rapporten avslöjar att bara 25 procent av unga känner till barnarbetet inom tobaksindustrin och endast 14 procent är medvetna om industrins massiva skogsavverkning. Samtidigt visar organisationens nya rapport om hur tobak porträtteras i media att tobaksreklam är vanligt förekommande på sociala medier. Reklamen handlar ofta om nya nikotinprodukter som industrin kallar ”tobaksfria” för att kringgå lagen som förbjuder tobaksreklam och kunna marknadsföra produkterna direkt till barn via annonser och influencers i sociala medier.

-       Bristen på kunskap om att nikotin framställs av tobak som hotar global hållbar utveckling, och ökar risken för både psykisk och fysisk ohälsa, måste åtgärdas för att våra barn ska kunna fatta informerade beslut. Vi efterlyser mer resurser och fler kunskapshöjande aktiviteter på tobaksområdet, och att ingående information om tobakens hälso- och hållbarhetseffekter inkluderas i skolans läroplan, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation.

Om undersökningen

Enkätundersökningen genomfördes direkt efter föreläsningen på ett urval av högstadie- och gymnasieskolor med geografisk spridning. Resultaten är baserade på svaren från totalt 1025 elever. Samtliga resultat finns redovisade på nonsmoking.se.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

A Non Smoking Generation
A Non Smoking Generation
Skicka brev: Box 555 12/ Besök: Järntorget 78
102 04 Stockholm

08-10 93 00http://www.nonsmoking.se/

Stiftelsen En Rökfri Generation

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

 

Följ A Non Smoking Generation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från A Non Smoking Generation

Allt fler vill se fler tobaksfria miljöer1.7.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

En ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation, visar att över 80 procent av allmänheten anser att lekplatser, uteserveringar, badplatser och perronger bör vara rökfria. Opinionen för rökfria miljöer har ökat signifikant sedan det utökade rökförbudet trädde i kraft 1 juli förra året. Nästan 80 procent av både vuxna och unga anser också att det borde införas ett förbud mot tobak under skoltiden.

Downtown Camper och A Non Smoking Generation samarbetar för hälsa och en hållbar framtid26.2.2020 06:00:00 CETPressmeddelande

Downtown Camper by Scandic inleder nu ett samarbete med A Non Smoking Generation, en organisation som förebygger tobaksbruk bland unga, som ett led i hotellets arbete med att främja en aktiv, hälsosam och hållbar livsstil. 5 mars lanseras partnerskapet under ett event som kombinerar löpning med kunskapsutbyte om tobaksfrihet som en investering i både hälsa och hållbar utveckling.

A Non Smoking Generation lanserar nikotinsemla25.2.2020 06:00:00 CETPressmeddelande

Inför fettisdagen 25 februari lanserade A Non Smoking Generation en nikotinsemla – helt fri från tobak. Bakverket är kärnan i en reklamkampanj som uppmärksammar hur tobaksindustrin vilseleder konsumenter genom att marknadsföra nya nikotinprodukter som tobaksfria. Kampanjen är en bluff utformad för att belysa hur tobaksindustrin konsekvent och medvetet kringgår tobakslagen för att kunna locka barn in i beroende genom reklam, design och smaktillsatser.

Två miljoner barn har fått kunskap som motiverar till tobaksfria liv28.11.2019 06:00:00 CETPressmeddelande

Sedan 1979 har A Non Smoking Generation förmedlat livsviktig kunskap till över två miljoner barn. I samband med organisationens 40 års-jubileum uppmärksammas viktiga milstolpar men också att behovet av ökad kunskapsspridning och förebyggande insatser för att skydda barn från tobaksbruk. 2019 efterlyser organisationen en lag om tobaksfri skoltid och krav på att information om tobak, ur både hälso- och hållbarhetsperspektiv, inkluderas i läroplanen.

Sveriges Radios utrikeskorrespondent prisas av tobaksförebyggande organisation26.11.2019 06:00:00 CETPressmeddelande

A Non Smoking Generation tilldelar Johan Bergendorff, utrikeskorrespondent för Sveriges Radio som bevakar globala hälsofrågor, utmärkelsen Guldvingen som ”Årets journalist”. I samband med organisationens 40 års-jubileum hyllas Johan för att han rapporterar om tobaksindustrins baksida och bidrar till ökad kunskap om nya tobaksprodukter och hur tobak påverkar global hållbar utveckling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum