Kunskapsskolan

Kunskapsskolan har starka invändningar mot Reepalus förslag

Dela

Att införa en vinstbegränsning för fristående skolor skulle innebära att nära nog alla privata utförare skulle försvinna och valfriheten med dem, skriver en enig styrelse för Kunskapsskolan i Sverige AB i ett remissyttrande över den så kallade Reepaluutredningen.

Utredningen Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) föreslår en vinstbegränsning på 7 procent av operativt kapital. Begreppet operativt kapital har av många kritiserats för att vara ett mått som normalt sett inte används för personalintensiva företag i välfärdssektorn. För Kunskapsskolan skulle den föreslagna begränsningen i dagsläget motsvara en rörelsemarginal på maximalt 0,2 procent, det vill säga högst 200 kronor i tillåtet överskott per elev och läsår.

- Så små marginaler är inte hållbara för vare sig aktiebolag eller ideell verksamhet. Alla friskolor behöver kunna bygga upp en buffert för att utveckla verksamheten och klara oförutsedda utgifter. Kunskapsskolan står för mångfald och en personligt utformad utbildning och om vi på sikt inte längre skulle kunna finnas kvar är det våra elever som drabbas, säger Cecilia Carnefeldt, styrelseordförande för Kunskapsskolan i Sverige AB.

Kunskapsskolan är kritisk mot kvaliteten i välfärdsutredningen. Man menar att utredningen bygger på vridna utgångspunkter, missvisande faktahantering, bristande analys och ogrundade slutsatser.

- Utredningen målar upp en bild av friskolor som vi inom Kunskapsskolan inte alls känner igen oss i. Vi drivs av en idé om en individanpassad utbildning där eleven är i centrum. Vår övertygelse är att mångfald och en variation av pedagogiska idéer gör svensk skola bättre, inte sämre. Valfriheten måste utvecklas, inte avvecklas, säger Fredrik Lindgren, vd för Kunskapsskolan i Sverige.

Länk till hemsida och remissyttrandet

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan Sverige, 076-779 76 12
Cecilia Alpstig, informationschef Kunskapsskolan Sverige, 0733-17 34 25

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Kunskapsskolan
Kunskapsskolan
Box 92146
120 08 Stockholm

https://www.kunskapsskolan.se/

På Kunskapsskolan får du gedigna kunskaper i varje ämne. Men du får också något mer. Du får lära dig att sätta mål och hur du ska göra för att nå dem. Hos oss kommer du bli självständig, duktig på att planera och lära dig att ta egna initiativ. Det är förmågor du har stor nytta av på gymnasiet och senare i arbetslivet.

Vi vet att elever lär på olika sätt och i olika takt. Därför har vi ett arbetssätt som är personligt utformat och utgår från varje individ. Du har en handledare som inspirerar och regelbundet följer upp dina resultat. Hos oss får du en trygg skola där alla blir sedda och utmanade.

Följ Kunskapsskolan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kunskapsskolan

Enkätundersökning om ledarskap - varannan organisation lider av kompetensbrist9.5.2019 06:15:00 CESTPressmeddelande

Ledarskapsstudien visar att varannan ledare (54 procent) anser att deras företag lider av brist på kompetens. Samtidigt anser nästan lika många (47 procent) att det är utmanande för deras medarbetare att hänga med i utvecklingen. Ledarskapsstudien är en enkätundersökning med 1300 respondenter varav 700 är ledare. Undersökningen har genomförts av Cint på uppdrag av SkillEd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum