Svenska kyrkan

Kyrkomötet återsamlas för beslut

Dela

Svenska kyrkans kyrkomöte återsamlas nästa vecka för debatt och beslut om motioner samt skrivelser från kyrkostyrelsen. Med anledning av coronapandemin genomförs kyrkomötet digitalt under förenklade former, med begränsat antal ärenden och motioner, och med färre tjänstgörande ledamöter.

Foto: Magnus Aronson/Ikon
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkomötets andra och beslutande session börjar kl. 9 på måndag den 16 november och avslutas med gudstjänst på tisdagen kl. 15.30. Man har i utskotten behandlat 20 motioner och sammanlagt sex skrivelser från kyrkostyrelsen. Utskottens förslag till beslut finns i totalt 15 betänkanden. Alla ledamöter med ordinarie utskottsplats samt Svenska kyrkans biskopar deltog digitalt i utskottsarbetet under kyrkomötets första session i slutet av september.

Med bibehållen proportionalitet utifrån kyrkomötets ordinarie mandatfördelning kommer totalt 44 ledamöter att tjänstgöra i plenum då debatt och beslutsfattande äger rum. Nomineringsgrupperna har inom sig beslutat vilka ledamöter från gruppen som ska tjänstgöra i plenum. Här finns listan med de 44 ledamöterna i 2020 års kyrkomöte samt fördelningen mellan nomineringsgrupperna (pdf).

Kyrkomötets presidium kommer att leda kyrkomötet från kyrkokansliet i Uppsala. 

På grund av den rådande situationen kan media tyvärr inte erbjudas fysisk närvaro under årets kyrkomöte. De delar av kyrkomötet som alltid brukar vara öppna för allmänhet och media kan som vanligt följas i livesändningar via webben. Det gäller debatt och beslut i plenum samt avslutningsgudstjänsten på tisdag den 17 november kl. 15.30, i år från Göteborgs domkyrka under ledning av Göteborgs stifts biskop Susanne Rappmann.

Begränsat antal ärenden
Nomineringsgrupperna i kyrkomötet gjorde i juni, efter samråd med kyrkomötets presidium, en skriftlig överenskommelse om förutsättningar för ett förenklat kyrkomöte på distans (pdf). Enligt överenskommelsen behandlar årets kyrkomöte ett begränsat antal ärenden och beslutar endast i ärenden som rör kyrkostyrelsens skrivelser och motioner som anknyter till dem, samt verksamhetsberättelser som lämnats av kyrkomötets nämnder. På förslag av ordförande ska övriga motioner kunna bordläggas till kyrkomötets första session 2021. 

Läs mer: 
Sammanträdesplan för kyrkomötets andra session (pdf)
Motioner och skrivelser till kyrkomötet 2020 

All information om kyrkomötet finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet 

Fakta
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötets 251 platser för mandatperioden 2018-2021 innehas av 125 kvinnor (49,8 %) och 126 män (50,2 %) från 11 olika nomineringsgrupper. Här finns mer statistik över kyrkomötets ledamöter (pdf).

Kyrkomötet i sociala medier
Facebook: Kyrkomötet
Twitter: @Kyrkomötet och #kyrkomötet
Instagram: @svenskakyrkan_delar 

Kontakter

Bilder

Foto: Magnus Aronson/Ikon
Foto: Magnus Aronson/Ikon
Ladda ned bild

Länkar

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum