Svenska kyrkan

Kyrkomötet avslutat – kraftsamling kring undervisning och lärande

Dela

2019 års kyrkomöte har avslutats efter tre dagars debatt och beslut. Sista dagen har ledamöterna bland annat beslutat om ett uttalande som resultat av detta första tematiska kyrkomöte som har haft temat Undervisning. Kyrkomötet beslutade också att mer pengar ska avsättas till verksamheten 2020 och 2021 än vad kyrkostyrelsen föreslagit. Kyrkomötet beslutade också att anslå 25 miljoner kronor till arbete med flyktingar och asylsökande.

2019 års kyrkomöte är avslutat. Under mötets sista dag antogs ett uttalande om en satsning på lärande och undervisning som överlämnades till Svenska kyrkans biskopar i form av en budkavle. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
2019 års kyrkomöte är avslutat. Under mötets sista dag antogs ett uttalande om en satsning på lärande och undervisning som överlämnades till Svenska kyrkans biskopar i form av en budkavle. Foto: Magnus Aronson/Ikon.

Ledamöterna har behandlat och fattat beslut utifrån 47 motioner och sammanlagt nio skrivelser från kyrkostyrelsen och kyrkomötets presidium. Här finns alla beslut från kyrkomötet 2019.

Axplock ur onsdagens beslut:

E 2019:1 Kostnadsram för 2020
Kyrkomötet beslöt att fastställa kostnadsramen för 2020 för Svenska kyrkans verksamhet på nationell nivå till 3 155 miljoner kronor, varvid kostnaden för utlandskyrkan blir 74 miljoner kronor. Det innebär tolv miljoner kronor mer än det förslag som kyrkostyrelsen lagt i sin skrivelse om verksamhet och ekonomi.

E 2019:1 Planeringsram för 2021
Kyrkomötet beslöt att medge planeringsram för Svenska kyrkan på nationell nivå för 2021 till 3 151 miljoner kronor, varvid kostnaden för utlandskyrkan blir 75 miljoner kronor. Det innebär elva miljoner kronor mer än kyrkostyrelsens förslag.

KsSkr 2019:5 Tematiskt kyrkomöte 2019 – Undervisning
Årets kyrkomöte har genomsyrats av temat Undervisning. I kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 beskrivs bland annat varför kyrkan är kallad att undervisa och hur undervisningsuppdraget kan utföras i vår tid. I skrivelsen finns också en vision för vad som ska ha uppnåtts 2030. I enlighet med skrivelsens förslag beslutade kyrkomötet att en kraftsamling i Svenska kyrkan kring undervisning och lärande ska genomföras tillsammans med stift och församlingar.

Kyrkomötet antog också ett gemensamt uttalande med uppmaning till församlingar, stift och den nationella nivån om en ”långsiktig och systematisk satsning på undervisning och lärande”. Uttalandet uttrycker också att ”Kraftsamlingen för undervisning och lärande bygger på evangeliet om Jesus Kristus och ska komma till uttryck i alla de möten som vi redan har, genom medverkan på andra arenor och genom att utnyttja digital teknik. Den omfattar allt från det individuella mötet i den lokala församlingen till det digitala materialet som finns på nätet.”

Uppmaningen överlämnades i form av budkavlar av kyrkomötets presidium till var och en av Svenska kyrkans biskopar, vid kyrkomötets avslutande.

Läs mer: Kyrkomötets uttalande om undervisning i sin helhet.

Filmat sammandrag från kyrkomötets avslutning med överlämning av budkavlen läggs ut under eftermiddagen.

E 2019:1 Extra medel till arbetet med flyktingar och asylsökande
På ekonomiutskottets initiativ beslutade kyrkomötet att, utöver kostnadsramen i Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2020-2022, bevilja 25 miljoner kronor för arbete med flyktingar och asylsökande att användas 2020.

F 2019:2 Studera klimatfrågor och naturens rättigheter
Kyrkomötet biföll motion 2019:5 om att i programmet för lärande och undervisning lägga särskild vikt vid att studera klimatfrågor och naturens rättigheter. Detta med utgångspunkt i bl a urfolkens deklaration om moder jords och naturens rättigheter, påven Franciskus encyklika om jorden som vårt gemensamma hem och biskoparnas klimatbrev.

Webbsändning
Debatt och beslutsfattande har webbsänts och kan ses i efterhand på http://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/live

Pressbilder
Högupplösta pressbilder från kyrkomötet finns i Svenska kyrkans bildbank IKON: www.svenskakyrkan.se/fotoweb. Ingen inloggning krävs. Ange fotograf vid publicering.

Nyckelord

Kontakter

Ewa AlmqvistPressekreterare

Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, Act Svenska kyrkan (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm.

070-546 96 77ewa.almqvist@svenskakyrkan.se

Bilder

2019 års kyrkomöte är avslutat. Under mötets sista dag antogs ett uttalande om en satsning på lärande och undervisning som överlämnades till Svenska kyrkans biskopar i form av en budkavle. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
2019 års kyrkomöte är avslutat. Under mötets sista dag antogs ett uttalande om en satsning på lärande och undervisning som överlämnades till Svenska kyrkans biskopar i form av en budkavle. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

FAKTA OM KYRKOMÖTET

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och dess ledamöter väljs av medlemmarna i kyrkovalet vart fjärde år. Kyrkomötets 251 platser för mandatperioden 2018-2021 innehas av 121 kvinnor (48,2 %) och 130 män (51,8 %) från 11 olika nomineringsgrupper.
Kyrkomötet beslutar i frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken och psalmboken.
Kyrkomötet sammanträder i Uppsala under två sessioner på hösten. Enligt nu gällande ordning hålls session 1 med utskottsarbete under vecka 40 i oktober, och session 2 med debatt och beslut under vecka 47 i november.

Läs mer: 
Allt om kyrkomötet
Sammanträdesplan, arbetsplan och föredragningslistor
Statistik över kyrkomötets ledamöter

Kyrkomötet i sociala medier:
Facebook: Kyrkomötet
Twitter: @Kyrkomötet och #kyrkomötet
Instagram: @svenskakyrkan_delar

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Svenska kyrkan får 5 miljoner i bidrag till arbetet med socialt särskilt utsatta2.7.2020 12:11:47 CESTPressmeddelande

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt bidrag till civilsamhällets organisationer som ska hjälpa samhällets mest utsatta människor under coronapandemin. Svenska kyrkan får 5 miljoner kronor. Detta beslutade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) igår. Pengarna ska användas till att skala upp församlingars ordinarie verksamhet under hela 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum