Sveriges Allmännytta

Låga räntekostnader kompenserar inte för stigande byggpriser

Dela

De senaste årens kraftiga ökning av byggpriser är fortsatt problematisk för allmännyttan. Såväl nyproduktionen av bostäder som framtida renoveringar påverkas negativt. Att räntorna är låga kompenserar inte för de ökade byggpriserna. Det visar Sveriges Allmännyttas ekonomiska statistik för 2019.

Avskrivningar och räntekostnader 2010–2019, genomsnitt för riket, löpande priser. Källa: Ekonomisk statistik 2019
Avskrivningar och räntekostnader 2010–2019, genomsnitt för riket, löpande priser. Källa: Ekonomisk statistik 2019

2019 presenterade Sveriges Allmännytta en rapport som visade att byggpriserna ökat kraftigt de senaste åren - i snitt med 48 procent de senaste tre åren. 2019 års ekonomiska statistik visar att de stigande byggpriserna fortsatt är mycket problematiska för hyresrättens utveckling.

– Byggpriserna har stigit avsevärt mer än inflationen under en lång följd av år. Dels påverkas löpande förvaltningskostnader, dels medför de ökat upplåningsbehov och allt högre avskrivningar. Kostnaderna för avskrivningar stiger snabbt, eftersom högre anskaffningsvärden medför större avskrivningar, säger Thorbjörn Nilsen, expert på fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta.

Dessutom visar den ekonomiska statistiken att kostnadsökningarna är större än den minskning av kostnaderna som sjunkande räntor gett de senaste åren. Investeringar till högre kostnader ökar sårbarheten för stigande räntor. Begränsningarna av avdragsrätten för räntor som infördes 2019 komplicerar läget ytterligare.

– Vi kan inte ta för givet att räntorna sjunker eller förblir låga i all framtid. Byggpriserna måste pressas. Att det är möjligt vet vi, då våra Kombohus, ramupphandlade flerbostadshus, har pressat priserna med 25 procent under genomsnittligt marknadspris, säger Susanna Höglund, chefsekonom, Sveriges Allmännytta.

Om byggkostnaderna fortsätter att öka är risken dessutom stor att pengarna inte räcker till framtida renoveringar, särskilt inte om de måste göras till ännu högre kostnader. Detta ska ses mot bakgrund av att renoveringsbehovet är mycket stort, bland annat inom miljonprogramsområdena.

– De underliggande kostnader som orsakar stigande byggpriser spiller också över på underhåll, reparationer, fastighetsskötsel och andra förvaltningskostnader, som under de senaste åren ökat betydligt snabbare än hyrorna höjts, säger Thorbjörn Nilsen.

Särskilt bekymmersamt kan det vara för små allmännyttiga företag på orter där det exempelvis behöver byggas bostäder för äldre, även om den generella efterfrågan på bostäder är låg.

Rapporten Ekonomisk statistik 2019

Medier som vill ta del av hela rapporten kan kontakta pressansvarig Ulrika Lamberth.

För mer information, kontakta:

Susanna Höglund, chefsekonom, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 08, susanna.hoglund@sverigesallmannytta.se

Thorbjörn Nilsen, expert på fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 11, thorbjorn.nilsen@sverigesallmannytta.se

Ulrika Lamberth, pressansvarig, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 25, ulrika.lamberth@sverigesallmannytta.se

Nyckelord

Bilder

Avskrivningar och räntekostnader 2010–2019, genomsnitt för riket, löpande priser. Källa: Ekonomisk statistik 2019
Avskrivningar och räntekostnader 2010–2019, genomsnitt för riket, löpande priser. Källa: Ekonomisk statistik 2019
Ladda ned bild
Avskrivningar och räntekostnader 2010–2019, Storstockholm, löpande priser. Källa: Ekonomisk statistik 2019
Avskrivningar och räntekostnader 2010–2019, Storstockholm, löpande priser. Källa: Ekonomisk statistik 2019
Ladda ned bild

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Drottninggatan 29, Box 474
101 29 Stockholm

08-406 55 00https://www.sverigesallmannytta.se/

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. 


Följ Sveriges Allmännytta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Allmännytta

Digitalt seminarium 13 oktober - Sveriges Allmännytta presenterar en ny marknadsrapport: ”Vad händer med hyrorna – och varför?”7.10.2020 13:16:53 CESTPressinbjudan

Hyressättningen av bostäder är en aktuell och omdiskuterad fråga. Det har i närtid släppts flera rapporter, skrivits många debattinlägg och startats tre statliga utredningar. Med marknadsrapporten vill Sveriges Allmännytta med fakta, statistik och analys bidra till att öka kunskaperna om hur hyressättningen runt om i landet ser ut och fungerar.

Budgetpropositionen: Flera bra förslag, men det krävs mer21.9.2020 12:40:18 CESTPressmeddelande

Nytt stöd till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus, flera satsningar på åtgärder i utsatta bostadsområden, en utredning om BIDs (Business Improvement Districts) och höjt anslag till investeringsstöd för hyresbostäder. – Budgetpropositionen för 2021 innehåller förslag som är positiva för hyresrätten, men det krävs fler åtgärder, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum