Sveriges läkarförbund

Läkarförbundet och Läkaresällskapet uppmanar regeringen att agera om fortbildning

Dela
Den 27 april 2022 röstade riksdagen igenom socialutskottets tillkännagivande om fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården. Man vill att regeringen ska se över frågan om ett införande av ett krav på - och rätt till - en kontinuerlig fortbildning. Regeringen är inte bunden att agera enligt ett tillkännagivande, men rådande praxis är att följa riksdagens vilja. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet med motiveringen att arbetsgivarna redan har ett ansvar för fortbildning.
Sofia Rydgren Stale, foto: Stina Stjernkvist, TT. Tobias Alfvén foto: Torkel Ekqvist, Sjukhusfotograferna, SÖS
Sofia Rydgren Stale, foto: Stina Stjernkvist, TT. Tobias Alfvén foto: Torkel Ekqvist, Sjukhusfotograferna, SÖS

Nu uppmanar Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet regeringen att i enlighet med praxis agera på tillkännagivandet.

- Vi i Svenska Läkaresällskapet har utrett regleringsfrågan och landat i slutsatsen att det behövs ett förtydligande av gällande rätt kring vårdgivarens ansvar. Därför uppmanar vi nu regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur vårdgivarens ansvar kan förtydligas i nuvarande ledningsföreskrifter. Vi vill dessutom att regeringen ger IVO i uppdrag att utreda hur tillsynen kan stärkas, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

- Sedan 2004 har antalet externa fortbildningsdagar för våra medlemmar närapå halverats. I vissa regioner och inom vissa specialiteter är fortbildningen som läkarna får nere på oacceptabelt låga nivåer. Regeringen menar att arbetsgivarna har ett ansvar, men när ansvaret inte är tydligt reglerat är det enkelt för arbetsgivarna att smita undan, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund.

Både Tobias Alvén och Sofia Rydgren Stale betonar att frågan om läkares fortbildning i slutänden är en fråga om patientsäkerhet.

Läs mer här:

Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbunds brev till socialminister Lena Hallengren (Bifogas)

Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. Socialutskottets betänkande 2021/22: SoU14 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/kompetensforsorjning-inom-halso--och-sjukvarden-m_H901SoU14

Reglering som stöd för läkares fortbildning. Svenska Läkaresällskapet 2022
https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/sls-rapport-reglering-som-stod-for-lakares-fortbildning-2022_rattesle_sid11_p3_4_2022-02-18.pdf

Fortbildningsenkät 2020, Sveriges Läkarförbund
https://slf.se/app/uploads/2021/03/fortbildningsenkat-2020-1.pdf

                         

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sofia Rydgren Stale, foto: Stina Stjernkvist, TT. Tobias Alfvén foto: Torkel Ekqvist, Sjukhusfotograferna, SÖS
Sofia Rydgren Stale, foto: Stina Stjernkvist, TT. Tobias Alfvén foto: Torkel Ekqvist, Sjukhusfotograferna, SÖS
Ladda ned bild

Dokument

Om

Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund
Box 5610
114 86 Stockholm

https://slf.se/

Sveriges läkarförbund är läkarnas professions- och fackförbund med över 57 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en god och värdig anda inom läkarkåren. Förbundets uppgift är också att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt arbeta för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.

Följ Sveriges läkarförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges läkarförbund

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum