Läkemedelsverket

Läkemedelsverket varnar för användning av hormonkrämen Progesterall

Dela

Krämen Progesterall, som innehåller hormonet progesteron, får inte säljas i Sverige eftersom krämen inte är godkänd som läkemedel. Det är inte tillåtet att använda hormonet progesteron i kosmetiska produkter. Användning av produkten kan leda till menstruationsrubbningar, nedsatt fertilitet och trötthet.

Krämen har sålts i flera webshopar i Sverige, men någon ansvarig importör finns inte. Läkemedelsverket har därför varit i kontakt med tillverkaren i USA, som försäkrat att de inte kommer sälja krämen till konsumenter i Sverige.

Läkemedelsverket har också under 2018 bedrivit tillsyn mot flera av webshoparna som i flera fall då upphört med försäljningen. I de fall försäljningen av Progesterall inte upphör, kan Läkemedelsverket komma att inleda ytterligare tillsynsärenden mot berörda säljare.

Läkemedelsverket bedömer att det är oklart om - och i vilken mån - progesteron tas upp genom huden, något som påstås i marknadsföringen. Det går därför inte att säkert bedöma vilka risker som användning av krämen skulle kunna medföra.

Om progesteron tas upp genom huden till blodet, skulle detta kunna leda till menstruationsrubbningar, nedsatt fertilitet och trötthet. Läkemedelsverkets råd är att inte använda krämen och lämna tillbaka den till inköpsstället.

Om man upplever att krämen medfört medicinska problem, är Läkemedelsverkets råd att man tar kontakt med vården för råd.

Fakta om progesteron


Progesteron är ett hormon, som bildas i kvinnans äggstock direkt efter ägglossningen. Progesteron verkar på livmoderns slemhinna för att göra den mottaglig för ett befruktat ägg. Om ingen befruktning skett, upphör progesteronproduktionen och slemhinnan stöts bort – det vill säga en menstruation inträffar.

Progesteron och progesteronliknande läkemedel används både vid fertilitetsbefrämjande behandling och i syfte att hämma fertiliteten, till exempel i olika p-piller. Vid användning av östrogen mot klimakteriebesvär ges progesteronliknande läkemedel för att motverka överstimulering av livmoderns slemhinna.

Nyckelord

Kontakter

Elin Maria Bergsten, Utredare, Läkemedelsverket
Telefon: 018- 17 46 58

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum