Fackförbundet ST

Lång väg kvar för fackliga rättigheter i EU

Dela

EU-domstolens högsta instans meddelade idag att den avslår den stämning som de europeiska fackförbunden inom statlig sektor lämnade in mot EU-kommissionen. Domen innebär att EU-kommissionen inte behöver utfärda bindande direktiv kring rättigheter om medinflytande för statligt anställda inom EU.

 - Konsekvensen av den här domen blir att omkring tio miljoner anställda i statlig tjänst i hela EU förvägras de rättigheter som sedan tidigare finns för alla anställda i den privata sektorn, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST, ett av de fackförbund som drivit frågan till EU-domstolen.

De offentliganställdas fackliga sammanslutning i Europa, EPSU, har tillsammans med arbetsgivarsidan slutit avtal som garanterar samma rättigheter för offentliganställda när det gäller samråd och information som privatanställda har.  I anslutning till att avtalet tecknades begärde facken också i enlighet med bestämmelser i Lissabonfördraget att EU-kommissionen skulle lägga fram överenskommelsen som ett EU-direktiv för medlemsstaterna att besluta om. EU-kommissionen meddelade 2018 att den inte avsåg att lägga fram något sådant förslag med hänvisning till EU:s subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen. De fackliga organisationerna begärde då att frågan skulle prövas i EU-domstolen, eftersom kommissionens beslut bryter mot Lissabonfördragets skrivning om genomförande på unionsnivå. Dagens dom innebär alltså att domstolen valt att gå på kommissionens linje.

-  Ambitionerna att bygga ett socialt starkare Europa omintetgörs. EU-kommissionen har tidigare uppmuntrat till den här sortens avtal i EU som ett led i att stärka den sociala dialogen och skapa ett löntagarnas Europa. Den här domen visar att vad som sägs är en sak, men det som blir verklighet är något helt annat. Nu förväntar vi oss att EU-kommissionen lägger fram ett eget förslag till direktiv för  offentliganställdas rätt till medinflytande. Bara då kan förtroendet för den sociala dialogen återupprättas, säger Britta Lejon.

Bakgrund:

2015 slöt fack (EPSU och CESI) och arbetsgivare (European Public Administration Employers - EUPAE) inom den offentliga sektorn avtal på EU-nivå som reglerade villkoren för rätten till information och samråd för anställda inom den statliga sektorn. Avtalet innebar att tjänstemän och andra anställda i medlemsstaternas statsförvaltningar nu skulle omfattas av samma rättigheter som privatanställda har, och som redan är reglerat i EU-direktiv.  I anslutning till att avtalet tecknades begärde facken också i enlighet med bestämmelser i Lissabonfördraget att EU-kommissionen skulle lägga fram överenskommelsen som ett EU-direktiv för medlemsstaterna att besluta om.

Efter tre års väntan, i mars 2018, meddelade EU-kommissionen att den inte avsåg att lägga fram något sådant förslag med hänvisning till EU:s subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen. De fackliga organisationerna begärde då genom EPSU (europafacket för offentliganställda) att frågan skulle prövas i EU-domstolen, eftersom kommissionens beslut bryter mot Lissabonfördragets skrivning om genomförande på unionsnivå.

EPSU står för Europeiska federationen för offentliganställdas förbund och består av 8 miljoner offentliganställda från över 260 fackförbund, bland andra Fackförbundet ST. EPSU organiserar arbetstagare inom energi, vatten och avfall, hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt kommunal och statlig förvaltning, i samtliga europeiska länder inklusive EU:s grannländer i öst. Mer information om EPSU finns på http://www.epsu.org

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

Ny arbetsrätt riskerar missa statliga sektorn16.9.2021 15:15:48 CEST | Pressmeddelande

Förslagen till ny LAS, omställningsstöd och kompetensutveckling på den svenska arbetsmarknaden är fortfarande huvudsakligen anpassat för den privata sektorn, trots den omfattande kritik som förslagen fått under processens gång. Fackförbundet ST har i en gemensam remiss med åtta förbund i förhandlingsrådet OFR/S,P,O tydligt framfört att förbunden nu förväntar sig att det slutliga förslaget bättre anpassas till den statliga sektorn.

Sverige måste ta större ansvar för ambassadpersonal16.8.2021 14:59:08 CEST | Pressmeddelande

Den kaotiska evakueringen av utländska beskickningar i Afghanistan blottlägger den svenska utrikesförvaltningens bristfälliga ansvarstagande för de lokalt anställda på den svenska ambassaden. Det menar fackförbundet ST, som kräver att de lokalt anställda i större utsträckning ska omfattas av samma rättigheter och skydd som utsända diplomater. Det gäller inte bara i Afghanistan utan i alla länder där arbetsvillkoren för de som utför tjänster åt Sverige är riskabla på olika sätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum