PRO-Pensionärernas Riksorganisation

LAS-utredningen hotar äldres arbetskraftsdeltagande

Dela

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, har på eget initiativ yttrat sig över betänkandet ”En moderniserad arbetsrätt” (SOU 2020:30). Regeringen har inte bett PRO om ett yttrande, men eftersom förslagen kan påverka äldres arbetskraftsdeltagande svarar organisationen ändå. PRO avstyrker förslagen i utredningen.

Christina Tallberg, ordförande PRO. FOTO: Anneli Nygårds.
Christina Tallberg, ordförande PRO. FOTO: Anneli Nygårds.

PRO påminner i remissyttrandet om att förslagen innebär att äldre arbetstagare riskerar att sägas upp i högre utsträckning. Det finns alltså en risk för de äldre att hamna i långtidsarbetslöshet med lägre pensioner som följd.

- Effekten av förslagen är att arbetsgivarens redan starka ställning på arbetsmarknaden stärks ytterligare, bland annat genom att det i princip införs en fri uppsägningsrätt i mindre företag. Det ökar risken för godtycke, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg.

Anställningsskyddslagens tillkomst innebar krav på sakliga grunder vid uppsägning och skydd för äldre på arbetsmarknaden, och idag menar många politiker att vägen till höjd allmän pension går via ett längre arbetsliv. Mot den bakgrunden så vore det mycket olyckligt ur ett äldreperspektiv om utredningens förslag i dessa delar genomförs.

- PRO vill se politiska åtgärder som ger en väsentligt höjd allmän pension för landets nuvarande och blivande pensionärer och en stärkt äldreomsorg – inte förslag som motverkar äldres arbetskraftsdeltagande, säger Christina Tallberg.

Remissyttrandet bifogas i sin helhet. 

Kontakter

Bilder

Christina Tallberg, ordförande PRO. FOTO: Anneli Nygårds.
Christina Tallberg, ordförande PRO. FOTO: Anneli Nygårds.
Ladda ned bild

Dokument

Om

PRO-Pensionärernas Riksorganisation
PRO-Pensionärernas Riksorganisation
Box 3274
103 65 Stockholm

08-701 67 00http://www.pro.se

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med föreningar runt om i hela landet.

Följ PRO-Pensionärernas Riksorganisation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från PRO-Pensionärernas Riksorganisation

PRO Ångermanland erbjuder regionen hjälp med covid-information28.1.2021 16:00:39 CET | Pressmeddelande

PRO Ångermanland har idag cirka 7500 medlemmar där merparten är i åldern 70+. Vi har ett väl utvecklat medlemssystem med såväl sms-funktion som e-post till våra medlemmar. Vi erbjuder oss nu att hjälpa till med information om när, var och hur vaccinationen går till. Det är snabbt och enkelt att via vårt medlemssystem att nå ut till medlemmarna och detta utan kostnad för Region Västernorrland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum