Studentlitteratur ABStudentlitteratur AB

Lättläst bok från Vilja förlag tilldelas Karin Söder-stipendiet

Dela

Karin Söder-stipendiet 2019 tilldelas författarna Annelie Drewsen och Cilla Dalén för biografin Selma Lagerlöf – Ett liv, skriven på lättläst svenska och utgiven av Vilja förlag.

Varje år delar Selma Lagerlöf-sällskapet ut ett stipendium på 10 000 kronor, instiftat av den tidigare ordföranden Karin Söder. Stipendiet delas ut till den som på något sätt har bidragit till att sprida kunskap om, och väcka engagemang för, Selma Lagerlöf och hennes verk bland barn och unga.

Årets pristagare är Annelie Drewsen (tidigare lärare i svenska som andraspråk) och Cilla Dalén (bibliotekarie på Hjulsta grundskola) som i boken Selma Lagerlöf – Ett liv tillgängliggjort information om Selma Lagerlöfs liv och verk för en bred målgrupp som inkluderar både den ovana läsaren och den med läs- och skrivsvårigheter eller den som har svenska som andraspråk. 

– Efter att vi hade skrivit om Astrid Lindgren och Alfred Nobel var det självklart att skriva om Selma Lagerlöf. Hennes böcker är kända långt utanför Sveriges gränser. Dessutom speglar hennes livsöde ett viktigt kapitel av svensk historia när kvinnor gradvis lyckades erövra rättigheter och till sist fick rösträtt, säger Annelie Drewsen.

Selma Lagerlöf-sällskapets motivering lyder: "Författarna Annelie Drewsen och Cilla Dalén tilldelas Karin Söderstipendiet för biografin Selma Lagerlöf – Ett liv, skriven på lättläst svenska och utgiven av Vilja förlag. Genom boken görs information om Selma Lagerlöfs liv och verk tillgänglig för en bred målgrupp som inkluderar såväl den ovana läsaren som den med läs- och skrivsvårigheter eller svenska som andraspråk. Detta tjänar till att öppna dörrarna för en vidare bekantskap med inte bara Lagerlöf och hennes författarskap, utan också språket och läsandet som sådant."

– Det var en väldigt fin motivering och ett erkännande av lättläst litteratur. Särskilt hedrande är det att priset delas ut av Selma Lagerlöf-sällskapet, säger Cilla Dalén. 

– Vi behöver kunna läsa för att ta ställning och vara engagerade i det demokratiska samhället. Samma engagemang som Selma Lagerlöf uppmuntrade till redan för ett sekel sedan. Vilja förlag ger ut lättläst skön- och facklitteratur för de som av olika anledningar har svårt att ta till sig innehållet i en traditionell bok. Den lättlästa litteraturen fungerar ofta som en bro in i kulturen, litteraturen och samhället, menar Lina Nordstrand, ansvarig för Vilja förlag.

Stipendiet kommer att delas ut vid Selma Lagerlöf-sällskapets årsmöte i Berättarladan på Rottneros, lördagen den 10 augusti.

Vilja Förlag är ett dotterbolag till Studentlitteratur.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkergränden 1
221 00 Lund

046-31 20 00https://www.studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 359 miljoner kronor och har 152 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Nytt pris för bästa rättsteoretiska examensarbete23.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

När David Reidhav slutade som lektor i allmän rättslära vid Lunds universitet 2019 avtackades han av kollegor vid juridiska fakulteten med boken Juridiska grundbegrepp – Vänbok till David Reidhav (Studentlitteratur, 2019). David var en mycket uppskattad lärare i rättsteori och boken används nu som kurslitteratur på den kurs på juristprogrammet där David undervisade. I boken medverkar 14 lärare i rättsteori som kapitelförfattare och all royalty går till ett nyinstiftat pris: David Reidhavs pris för bästa rättsteoretiska examensarbete. Den 3 juni 2022 delas det ut för första gången.

Författarna till Grundvattenboken vill öka kunskapen om en av vår tids viktigaste frågor21.3.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Grundvatten ger dricksvatten, skyddar ekosystemen och skapar stabilitet i marken. Samtidigt hotas grundvattnet av överutnyttjande, kemikalier och klimatförändringar. De generella kunskaperna om grundvatten är bristfälliga i samhället och det har länge saknats ett standardverk i ämnet på svenska universitetsutbildningar. Det vill författarna bakom Grundvattenboken ändra på. Boken samlar landets främsta specialister och forskare i hydrogeologi och har som mål att höja kunskapsnivån i en av vår tids viktigaste frågor. Grundvattnet uppmärksammas extra av Lunds universitet under Världsgrundvattendagen 22 mars.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum