Svenskt Trä

Limträ gör sitt starkaste första kvartal någonsin

Dela

Limträbranschen uppvisar sitt bästa första kvartal sedan insamlingen av limträstatistik startade 1997. Både projektbalk och lagerbalk ökade 5 procent i mars jämfört med samma månad föregående år. Trots att framtiden innehåller vissa orosmoment har branschens aktörer stora förhoppningar och tror på en fortsatt hög efterfrågan.

Sara Kulturhus, ett exempel på hur träbyggande växer. Foto: Jonas Westling
Sara Kulturhus, ett exempel på hur träbyggande växer. Foto: Jonas Westling

– Vi ser en fortsatt väldigt hög efterfrågan av våra tjänster och produkter. Efter en viss försiktighet under sista delen av 2021 blev starten på 2022 stark, inom fler segment och olika byggnadstyper där trä blir ett allt vanligare förstahandsval. Trenden är också tydlig att allt fler ser trä som en naturlig del av sina byggprojekt och vill lära sig mer om träbyggandet, säger Marcus Bolander, Brand Manager på Martinsons.

Ökningen avser både projektbalk och lagerbalk och i mars slog limträtillverkarna sitt tidigare försäljningsrekord med en ökning på drygt 5 procent jämfört med samma månad föregående år.

– Vi upplever en för årstiden mycket stark efterfrågan inom alla våra affärsområden, med tyngdpunkt på främst lagerbalk samt små och medelstora projekt, där en stor andel av offerterna går till avslut. Under slutet av 2021 så upplevde vi en avvaktan från kunder att starta projekt, vilket nu övergått till snabbare beslut att köra i gång. Vi ser även att allt fler yrkesverksamma snickare tar över de arbeten som konsumenter tidigare tagit sig an själva under pandemin, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Försäljningen av projektbalk i mars ökade med 2,5 procent och lagerbalk med 8,5 procent jämfört med samma månad föregående år. Totalt under årets tre första månader har försäljningen av projektbalk ökat med nästan 2 procent och lagerbalk med drygt 4 procent jämfört med föregående år. Totalt innebär det en försäljningsökning med närmare 3 procent de tre första månaderna av 2022.

– Våren brukar betyda hög efterfrågan på träprodukter och framtiden ser ljus ut även i ett längre perspektiv, trots konsekvenser av det ryska anfallskriget mot Ukraina, kraftiga uppgångar i råvarupriser och en hög inflation. Bland annat kommer lagen om klimatdeklarationer som trädde i kraft i januari, sannolikt innebära ett ännu större intresse för att bygga i trä, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på Svenskt Trä.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sara Kulturhus, ett exempel på hur träbyggande växer. Foto: Jonas Westling
Sara Kulturhus, ett exempel på hur träbyggande växer. Foto: Jonas Westling
Ladda ned bild

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Ny rapport visar att limträ behåller viktiga materialegenskaper över tid30.3.2022 14:01:16 CEST | Pressmeddelande

Forskningsinstitutet RISE i Skellefteå har på uppdrag av branschorganisationen Svenskt Trä provat elasticitetsmodulen, E-modulen på 20 limträbalkar i ett pågående utomhusförsök. Resultaten från provningen som genomfördes i november 2021, visar på en mycket liten förändring av E-modulen där medelvärdet endast har sjunkit med 1,1 procent sedan provningarna inleddes 2007.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum